Gå til indhold

Solceller giver grønt vand

Stationsbyen Gørding i Esbjerg Kommune er en grøn by i bevægelse. Og vandværket er med i bevægelsen og får ca. halvdelen af forbrugsstrømmen fra en 300 kvadratmeter stor solcellepark.

På vandværket kan vi godt lide tanken om, at vi bidrager til færre klimabelast- ninger. Den 300 kvadratmeter store solcellepark, der står på vores matrikel, bidrager med ca. halvdelen af forbrugsstrømmen. Det bliver ikke til mere, da der ikke er plads til at udvide solcel- leparken, fortæller Allan Møllgaard, formand på Gørding Vandværk.

Solcelleeventyret startede i 2015, men var lige ved at falde til jorden på grund af ændrede regler om skattepligt, når vi som vandværk producerer strøm.

Men vi var fast besluttede på, at vi ville producere vores egen strøm, og vi hav- de pengene stående på kontoen til at finansiere projektet. Så vi dannede et datterselskab, hvor elproduktionen er udskilt, og hvor vi kan sælge den overskydende strøm til energinettet, fortæller Allan Møllgaard.

Vandproduktionen foregår i a.m.b.a. selskabet, som er fritaget for skatte- pligt, mens elproduktionen sker i dat- terselskabet, som skal betale skat.

Det er træls at blive straffet for at være grøn, men det er et vilkår, vi har accepteret, siger Allan Møllgaard, der om sommeren sælger overskudsstrøm til energinettet og køber i vintertiden.

Det koster ekstra at drive et datterselskab blandt andet at få udarbejdet et ekstra årsregnskab. Til gengæld glæder Allan Møllgaard sig over alle solskins- timerne, som giver gratis strøm.

Tilbagebetalingstiden for solcellerne er ca. ni år, så allerede om et par år er vi gældfri. Så må vi se på andre grønne projekter”, fortæller Allan Møllgaard.

Skyllevand skal genbruges

Det næste projekt, som generalfor- samlingen allerede har accepteret, er at genbruge det reneste skyllevand fra filtrene. Hvert år koster det os60.000 kroner i afledningsudgift, når vi leder skyllevandet ud i kloakken. Det er fuldstændigt fjollet. Projektet går ud på at etablere en bundtømningstank, som kan sende skyllevandet tilbage til vandværket til yderligere behandling. Når det sker, vil vi kun have slamrester, som vi skal betale for at komme af med – men det drejer sig om småpenge, fastslår Allan Møllgaard.

Læs mere om grøn omstilling

Udgivet 03. nov. 2020