Gå til indhold

Vilje til at samarbejde om drikkevandet i Lejre Kommune

Hvordan kan vi sikre en bedre beskyttelse af vores livsnødvendige drikkevand? Og hvad kan vi gøre sammen?

Med disse spørgsmål inviterede borgergruppen i Lejre Kommune – Verdens Bedste Grundvand – til dialogmøde med borgere, vandværker, landmænd og vandprofessionelle. Og tæt på 40 Lejreborgere med forskellige indfaldsvinkler tog mod invitationen og bidrog med ideer og synspunkter til, hvordan man kan tænke og samarbejde på tværs af interesser.

Trine Krebs og Hanne Svenningsen fra Verdens Bedste Grundvand byder velkommen

Vandets kvalitet

Anders Lorensen fra GEUS startede med at give en status på Lejres grundvandskvalitet. Drikkevandsboringerne i Lejre er sammenlignet med landsgennemsnittet lidt mindre belastet af pesticidfund end landsgennemsnittet – i hvert fald for stoffer så som DMS, DPC og RA471811.

Oversigt over vandkvaliteten i Lejre

Anders Lorensen pegede på, at både landbrugets brug af sprøjtegifte i bær- og kartoffelproduktion samt byggesektoren og privates brug af træbeskyttelsesprodukter er årsag til pesticidfundene.

Gigantisk drikkevandsproduktion i Lejre

Der er mange forbrugere, der får vand fra Lejre. Blandet andet henter HOFOR – Hovedstadens Forsyningsselskab – tusindvis af liter vand til hovedstadens forbrugere i Lejre, og HOFOR redegjorde for deres situation og behov for at beskytte en række kildepladser.

Skov, natur og drikkevand

Et andet borgerinitiativ Skovgro fortalte om deres succes med at købe arealer til at plante træer på for at beskytte grundet. Det første areal ved Vallestrup er køb og beplantet blandt andet i samarbejde med forsyningsselskabet FORS og Dansk Økojord, som opererer i Holbæk og Roskilde. Ligeså fortalte Verdens Bedste Grundvand arbejder for at samle penge ind til at købe jordstykker i Lejre Kommune eller til at omlægge til økologisk drift og forvaltning af jorden på naturens præmisser.

Der lyttes opmærksomt

Debatten er vigtig og skal fortsætte

I den efterfølgende debat var de tydeligt, at der er vilje til samarbejde – også selv om der blandt de mange fremmødte er forskellige interesser på spil- blandt andet blev multifunktion arealanvendelse nævnt flere gange, som en god mulighed for at gøre meget for grundvandet og naturen. Der er en erkendelse af, at debatten er vigtigt, og det blev også foreslået at fortsætte debatten i Vandrådet i Lejre Kommune.

Udgivet 27. okt. 2023