Gå til indhold

Power-to-X kræver rent vand – lad os planlægge efter det   


Debatindlægget, der er bragt i Altinget Miljø d. 08.05.24, er skrevet af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker & Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen    

Vi står overfor en kæmpe omstilling til grøn energi. Men det kræver planlægning og godt samarbejde på tværs af myndigheder, hvis vi skal basere vores energi på store Power-to-X-anlæg, som ikke kun kræver strøm, men også masser af ultrarent vand. Sammen skal vi tænke vandet ind fra start, så vi ikke risikerer at gå på kompromis med vores dyrebare vandressourcer. 

Danmark er i fuld gang med at tage de nødvendige skridt mod en bæredygtig energiproduktion. Og her er Power-to-X-teknologien central: I processen omdannes strøm fra vedvarende energikilder, som kan lagres og udnyttes – også på de tidspunkter, hvor strømmen ellers risikerer at gå til spilde. Ved at konvertere den grønne strøm til brint og andre PtX-produkter kan vi få den grønne energi ud i hele energisystemet og derved omstille de sektorer, der ikke kan sluttes til en stikkontakt.   

Men i den omstilling er blandt andet vand en væsentlig strategisk faktor. Og det er afgørende, at myndigheder og energivirksomheder tager højde for den faktor, hvis vi for alvor skal rulle det store Power-to-X-skyts ud. 

Miljøfremmede stoffer skal håndteres

Vand i store mængder er helt afgørende i en række af PtX-processerne, blandt andet elektrolyse og nedkøling. Men det er ikke alle steder, vi har vand i overskud. For eksempel er vandressourcen overudnyttet flere steder, ikke mindst omkring de større byer, og på Sjælland helt op til 150 procent. Heldigvis er der ikke kun én formel for, hvordan vi sikrer vand til PtX: Nogle steder i landet har vi overskud af overfladevand eller grundvand, der står så højt, at det kan være problematisk. Andre steder er der adgangen til spildevand, som efter grundig rensning kan bruges i de nye PtX-anlæg. Flere forskellige kilder kan således tages i brug, og derfor skal planlægningen af PtX-produktion også fra start tage hensyn til den lokalt tilgængelige vandressource.  

Spildevandshåndtering og -udnyttelse til PtX rummer store muligheder men også visse udfordringer. I processen med at rense spildevandet til tilstrækkelig kvalitet, skal vi sikre, at anlæggene kan skille sig af med det opkoncentrerede restprodukt af pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer, som er tilbage efter rensningen. Det kræver intelligente løsninger, og at anlæggene kan håndtere disse restprodukter, så de ikke havner i vores natur og vandmiljø, og det er afgørende, at ansvarsfordelingen er helt klar.    

Lad os blive enige om en plan 

Udfordringerne kalder på en klog, overordnet planlægning af fremtidens grønne brint- og PtX-produktion, som samtidig tager højde for de ressourcer, der skal være til rådighed for at efterleve visionen om et grønnere Danmark.  

Samtidig kalder de på en tæt koordinering mellem de to ansvarlige ministerier på området, Miljøministeriet og Klima- Energi- og – Forsyningsministeriet, som på den ene side varetager vand- og naturinteresser og på den anden side hele energiinfrastrukturen. Selvom der er en ny lov om teknisk vand på vej, løser det ikke hele udfordringen med at få skabt en ny grøn og bæredygtig industri, og vi skal i årene, der kommer, være meget opmærksomme på, at de to ressortområder spiller tæt sammen.  

Heldigvis har vi både dygtige og veletablerede vand- og PtX-industrier, der allerede er i gang med at løfte opgaven med produktion af bæredygtige løsninger til den grønne omstilling. Men vi skal gøre det klogt ved at indtænke hele værdikæden – ellers kommer vi ikke forsvarligt i mål. 

Kommende arrangementer

Udgivet 08. maj. 2024