Gå til indhold

Ledernetværk: Ud over rampen med ESG og bæredygtighed

Alle taler om det. Bæredygtighed. Men hvordan når vi på vandværkerne ud over rampen og får korrekt viden om energi- og materialeforbrug, livscyklusvurderinger og biodiversitet? Og hvordan rapporterer man korrekt på de miljø- og klimaaftryk man sætter?

Det var emnet for sidste uges ledernetværk, hvor ESG og bæredygtighed var på dagsordenen. ESG står for ”environmental, social and governance” og er med andre ord også det, man kalder for den tredobbelte bundlinje. Heri ligger, at man som virksomhed eller vandværk skal varetage både miljømæssige og sociale hensyn og have implementeret en ledelsesform, der sikrer den rette adfærd i virksomheden.

På ledernetværket havde vi besøg af Rambøll, der gennemgik de nye EU-krav til store organisationer i forhold til ESG. Mindre og mellemstore vandværker er ikke direkte omfattet af de ny krav, men i takt med, at store vandforbrugende virksomheder får mere og mere fokus på ikke mindst miljømæssige aspekter, vil der også kunne komme krav til vandværkerne om for eksempel at dokumentere, hvordan de arbejder for at sikre et lavt energiforbrug, minimere vandspild og udlægge ”vilde arealer” omkring vandværket.

En stor del af ”E’et” består i at have styr på vandværkets CO2-udledning. Her opereres med tre såkaldte ”scopes”, hvor scope 1 er det, der udledes på selve vandværket, og scope 2 er den elektricitet og varme, der forbruges på vandværket. Men fremover kommer man som vandværk også til at forholde sig til scope 3, der dækker over blandt andet vandværkets indkøb og materialeforbrug, affaldsproduktion og kørsel. Det er her, det bliver sværere at måle CO2-påvirkningen, men måske også her, man som vandværk i sidste ende kan gøre den største forskel.

Særligt når der bygges nyt eller omlægges ledninger og brønde, er det værd at gøre en indsats for at forholde sig til materialeforbrug og affaldshåndtering, fordi det er her, snarere end i den daglige drift, at der risikerer at være det største C02-aftryk. Dialog med leverandører og de rette produktdata er derfor helt afgørende for, at man som vandværk kan arbejde i retning mod en bæredygtig vandforsyning.

  

Udgivet 09. nov. 2023