Gå til indhold

LER 2.0

I skal registrere, opdatere og udlevere oplysninger om jeres vandledninger i ledningsejerregistret LER.  Nye regler træder i kraft i juli 2023.

Bliv klar til LER 2.0

NYT: Ikke længere tilladt at tage betaling for LER-oplysninger

En ledningsejer skal uden beregning udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til en graveaktør. Det er konsekvensen af en ændring af LER-loven fra 2022.

Der kan dog opkræves betaling for ekstra ydelser, som graveaktøren har bedt om.

Det kan for eksempel være, hvis graveaktøren beder om at få påvist, at ledningen er placeret som kortet/tegningen viser – uden selv først at have prøvegravet.

Viser det sig, at ledningen er placeret, som oplyst på kortet/tegningen, skal graveaktøren selv betale for påvisningen.

Registrering og udlevering af ledningsoplysninger

Reglerne om registrering og udlevering af ledningsoplysninger er blevet revideret, og fra juli 2023 skal alle ledningsejere følge de nye regler. De nye regler skal gøre det hurtigt og let at indhente mere præcise oplysninger. Alt sammen for at få færre graveskader.  

Reglerne frem til 1. juli 2023

De arealer, hvor I har vandledninger liggende, er vandværkets såkaldte ”interesseområder”. 

Et interesseområde fastlægges med en afstand på mindst en meter på begge sider af en vandledning. 

Der er således ikke krav til nøjagtigheden af registreringen af ledningens placering. 

Det er gratis at indberette til LER. 

Udlevering af ledningsoplysninger

Senest fem hverdage efter, at vandværket har modtaget en forespørgsel igennem LER, skal de nødvendige ledningsoplysninger fremsendes i en form så de umiddelbart kan bruges ved gravearbejdet.

Reglerne efter juli 2023

I 2020 blev et nyt LER-system sat i drift. Det muliggør automatisk og digital udveksling af ledningsoplysninger. Fra samme tidspunkt har vandværket kunne vælge at indberette og udlevere data digitalt.

Fra 1. juli 2023 bliver det obligatorisk at bruge det nye system.  

Fra den dato skal ledningsoplysninger fremsendes inden for to timer. 

For de ledninger, der anlægges efter denne dato, vil der desuden være skærpede krav til registreringen, da ledningens dybde også skal registreres.

Eksisterende ledninger skal ikke indmåles på ny, men skal digitaliseres ud fra eksisterende kort.  

I kan ikke længere gøre det selv

Hidtil har I selv haft opgaven med at udlevere ledningsoplysninger. 

Det kan I ikke længere med de nye regler.  

Derfor bliver I nødt til at finde en udbyder, der kan stå for at digitalisere oplysningerne samt udveksle ledningsoplysningerne automatisk. 

LER 2.0 – sådan bliver du klar (gratis webinar)

Udgivet 10. feb. 2023