Gå til indhold

LER 2.0

Alle vandværker og andre ledningsejere skal registrere og udlevere ledningsoplysninger gennem LER 2.0

LER: Sådan fungerer det

Registrering og udlevering af ledningsoplysninger

Reglerne om registrering og udlevering af ledningsoplysninger er blevet revideret med det formål at det skal være hurtigt og let at hente mere præcise oplysninger og at undgå graveskader. 

Alle ledningsejere skal følge de nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2023.

Digitalisering af ledningsoplysninger

I et nyt digitalt LER-system skal ledningsejere registrere og udlevere ledningsoplysninger. Det er obligatorisk at bruge det nye digitale LER-system.

  • Ledningsoplysninger skal fremsendes inden for to timer via det nye LER-system
  • Der vil være krav om at angive nøjagtigheden af ledningernes placering – x og y-koordinater.
  • Nye ledninger, der anlægges efter 1. juli 2023, skal også registreres med dybden – kaldet z-koordinaten.
  • Eksisterende ledninger skal ikke registreres (indmåles) på ny, men skal digitaliseres ud fra eksisterende kort. 

I kan ikke selv udlevere oplysninger længere

Hidtil har ledningsejere selv haft opgaven med at udlevere ledningsoplysninger. Det er ikke længere muligt. Derfor skal I finde en udbyder, der kan stå for at digitalisere og udlevere jeres ledningsoplysninger automatisk.

Hvis I endnu ikke er tilsluttet LER 2.0

I en periode efter 1. juli 2023 vil det stadig være muligt for vandværkerne at fremsende oplysninger manuelt.

Styrelsen har endnu ikke besluttet, hvor længe denne mulighed skal fortsætte.

Udlevering af ledningsoplysninger i LER 1.0

Senest fem hverdage efter, at vandværket har modtaget en forespørgsel igennem LER, skal de nødvendige ledningsoplysninger fremsendes i en form, så de umiddelbart kan bruges ved gravearbejdet.

LER 2.0: Sådan kommer I på

Der er hjælp at hente
Vi opfordrer alle vandværker, som ikke er tilsluttet LER 2.0, til snarest muligt at finde en udbyder, der kan hjælpe.

Se vores webinar om LER 2.0: Seks forskellige udbydere præsenterer deres løsninger, så I kan vælge den løsning der passer jer bedst – også økonomisk.

Find en udbyder af LER 2.0, så I hurtigst muligt kan komme med. Tag et kig i leverandørregistret her på foreningens hjemmeside eller på de bageste sider i Vandposten.

Spørgsmål og svar

Brev fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Alle registrerede ledningsejer i LER, der endnu ikke var overgået til LER 2.0 inden fristen 1. juli 2023, har tidligere fået en mail fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

 

I mailen bliver ledningsejerne, opfordret til at informere ”styrelsen”, hvis de ikke kunne nå at komme i mål inden fristen.

 

Samtidig opfordres de til at fortælle, hvornår de regner med at være overgået til LER 2.0.

 

Styrelsen vil følge op på det.

 

Hvis vandværket ikke allerede har informeret Styrelsen om deres plan for overgang til LER 2.0, opfordres de til at gøre det snarest, da fristen jo nu er overskredet.

Ikke muligt at få dispensation fra reglerne

Almene vandværker kan ikke få dispensation fra reglerne.

Mulige konsekvenser

De vandværker, som ikke er tilsluttet LER 2.0, kan i yderste konsekvens blive politianmeldt og få en bødestraf.

 

Det vil dog næppe ske – i hvert fald ikke i den første tid efter deadline den 1. juli 2023, så længe vandværket efter henvendelse fra ”styrelsen” accepterer at gøre det nødvendige.

Ikke længere tilladt at tage betaling for LER-oplysninger

En ledningsejer skal uden beregning udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til en graveaktør. Det er konsekvensen af en ændring af LER-loven fra 2022.

 

Der kan dog opkræves betaling for ekstra ydelser, som graveaktøren har bedt om. Det kan for eksempel være, hvis graveaktøren beder om at få påvist, at ledningen er placeret som kortet eller tegningen viser – uden selv først at have prøvegravet.

 

Viser det sig, at ledningen er placeret, som oplyst på kortet eller tegningen, skal graveaktøren betale for påvisningen.

Udgivet 14. jul. 2023