Gå til indhold

Birkerød Forsyning: Solceller pynter på det grønne regnskab 

På Birkerød Vandforsyning har det nye tag på administrations- og lagerbygning indbygget solceller i tagpladerne. I dagtimerne producerer anlægget ofte nok strøm til at drive hele vandværket. Er der ekstra produktion, bliver den eksporteret til elnettet.  

“Vi skulle alligevel udskifte vores tag, og vi besluttede at købe et Solartag. På den måde slog vi to fluer med et smæk, og forbrugerne synes, det er en flot og god løsning, at vi producerer vores egen strøm. Det er en god historie, og hvem vil ikke gerne være en del af det?”, siger Jens Ejnar Kristensen, driftschef på Birkerød Vandforsyning.  

Anlægget, der består af 686 kvadratmeter, solpaneler, er fordelt på hovedbygning og lager og under optimale forhold kan det yde 100 kWP. I praksis forventer vi at producere cirka 100.000 kWh om året.   

“Det bliver lidt teknisk, når vi taler om et solcelleanlægs optimale ydeevne. At man køber et 100 kWp anlæg betyder ikke, at det kan yde 100kWh – der er mange faktorer der spiller ind for eksempel solens vinkel i forhold til taget, temperatur og skygger.  Der er som oftest altid noget, der kan nedsætte den optimale ydeevne”, fortæller Jens Ejnar Kristensen og fortsætter:   

“Anlægget blev sat i drift den 3. januar 2022 og har leveret 77.000 kWh frem til september i år. Vi regner med at reducere vores elforbrug med 20 procent, og på den måde spare klimaet for 20 procent Co2-udledning. Vi kan også se, at når temperaturen falder og når det er gråvejr, så mindskes produktionen meget. En varm sommerdag producerer anlægget 60 kWp, men vi bruger måske kun 25 selv. Så smider vi overskuddet ud på elnettet”.  

Grafen viser elproduktion på lagerhal (blå) og hovedhus(grøn) i 2022 frem til september.  

Energineutralt vandværk?  

Jens Ejnar Kristensen mener der er lang vej til at vandværket er energineutralt. 

“På årsplan bruger vi cirka 500.000 kWh fordelt på flere matrikler. Vores to kildepladser ligger på egne matrikler, hvilket betyder, at hovedanlæggene ikke kan levere al den strøm, vi har brug for. Men vi forventer, at solcelleanlægget kan levere 100.000 kWh om året, og det svarer til omkring 20 procent af vores totale strømforbrug. Så det pynter da i det grønne regnskab”, siger Jens Ejnar.   

Ambitiøs på det grønne område  

“Jeg synes, vi generelt er ret ambitiøse, og vi har en målsætning om en bæredygtig drift. Vi tænker meget over at bruge ting op, og vi reparerer gerne i stedet for at smide ud. Vi har også investeret i varmepumper og varmtvandsbeholdere, der kører på overskudsproduktion fra solcelleanlægget. Og vi har sat en el-ladestander op, da vandværkets næste servicebil skal køre på el”, fortæller Jens Ejnar Kristensen og fortsætter:    

“Desuden arbejder vi med at udnytte det vand, der pumpes op i vandtårnet. Det er ideen, at det kommer til at fungere som et “energilager” samtidigt med, at det er et vandlager. Så det er godt, at vi tidligere besluttede at bevare vandtårnet, selv om der er en del udgifter til vedligeholdelse”.   

Billigst er sjældent billigst   

Jens Ejnar Kristensen fortæller om de overvejsler, han har gjort i de forskellige faser – planlægning, opsætning og drift.   

“Køb uafhængig rådgivning og find kompetente samarbejdspartnere, der er inde i alle regler på området. Det er mit altoverskyggende råd til andre, som ønsker at være mere grønne. Det er en stor opgave at projektere et større solcelleanlæg, og der skal tænkes hele vejen rundt, så alle elementer kommer med i kontrakten – fra stillads til anlæggets tilmelding til elnettet. Og jeg vil sætte en tyg streg under mit budskab: Lad være med at købe det billigste anlæg, du risikerer, at der ikke kan skaffes reservedele eller en servicepartner”, fastslår Jens Ejnar Kristensen.  

Skovrejsning

Grønt idékatalog

I det grønne idékatalog kan I finde mere inspiration til, hvordan vandværket kan arbejde med den grønne omstilling.

I idekataloget får du inspiration fra konkrete grønne tiltag.

Udgivet 30. nov. 2022