Gå til indhold

Vandråd

I vandrådet i din kommune kan du dele erfaringer, hente inspiration og indgå i et netværk med andre vandværksfolk og kommunens medarbejdere på vandområdet.

Book et foredrag – det er gratis


Sæt fokus på aktuelle og relevante emner på jeres vandrådsmøde.

Du kan vælge mellem en række standardforedrag:

 • Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
 • Vandsamarbejder
 • Videregående vandbehandling
 • Samarbejde og sammenlægning
 • BNBO
 • Kontrol af målere
 • Blødgøring
 • Kontrolprogram
 • LER-lov
 • Administrativt årshjul
 • Beredskab
 • Krav til vandværkets hjemmeside
 • Vedtægter og regulativ

Kontakt os i god tid

Kontakt os i god tid, inden jeres næste vandrådsmøde, så kommer vi og holder et af vores standardforedrag.

Andre temaer?

Hvis I ønsker foredrag om andre temaer, kan vi drøfte mulighederne.

Digitalt foredrag

Vi kan også tilbyde, at holde et foredrag digitalt. Det foregå på den måde, at foredragsholderen holder et live-oplæg hjemmefra, og I kan se med på en skærm på vandrådsmødet. Som altid det muligt at stille spørgsmål til foredragsholderen og være i dialog.

Er det noget for dit vandråd at prøve et digitalt foredrag? Så kontakt