Gå til indhold

Båring-Asperup: Sådan sparer vi energi på vandværket

Ole Hansen, der er vandværkspasser på Båring-Asperup Vandværk på Nordvestfyn, kan kun se fordele ved at modernisere produktionsapparatet – for det har den åbenlyse sidegevinst, at man kan tænke energibesparelser ind. Ole Hansen er også medlem af Tekniks Forum, som har udarbejde energisparekataloget “Sådan sænker I energiforbruget”.

 “Energibesparelser fylder meget på vandværket, og gennem efterhånden 20 år er produktionsapparater skiftet ud, så indvinding, behandling og distribution i dag foregår så energieffektivt som muligt. Tilbage i 2001 installerede vi et nyt udpumningsanlæg og i 2015 renoverede vi en selvstændig trykforøger – begge er meget energibesparende. Og for fem år siden fik vi et helt nyt filteranlæg” fortæller Ole Hansen. 

Rene råvandsledninger er energieffektive

“Energimæssigt er det en klar fordel, at råvandsledninger er helt rene”, fortæller Ole Hansen.

Derfor er han også ganske godt tilfreds med manifolden med ventiler, der er monteret ved indgang råvandsledning ved filteranlægget.

“Ventilerne kan “stilles om”, når der er behov for at rense okker- og manganbelægninger ud af råvandsledningen med en rensegris. Og vi kan også nemt skylle råvandsledningen, når der har været arbejdet på enten den eller på råvandspumperne. Det er en nem rensemetode, hvor vi skyller “skidtet” direkte i en slambeholder – og så vi sparer samtidig en del energi på denne proces”, fortæller Ole Hansen.  

Styring giver overblik  

I starten af 2022 tog Båring-Asperup Vandværk et nyt SRO-anlæg i brug.  

“Med SRO-anlægget og en ny frekvensomformer på udpumpningen er vi kommet vigtige skridt videre på den energibesparende rejse. Der er ingen tvivl om, at vi kan nedsætte strømforbruget mærkbart, når vi kan styre og overvåge pumperne mere effektivt. Men præcis hvad elregningen kommer til at lyde på, er for tidligt at sige, da vi ikke har kørt med det nye SRO-system i et helt år. Men generelt vil jeg sige: Jo mere styring, jo bedre”, lyder det fra den erfarne vandværksmand, der fortsætter: 

“Det bliver også interessant at sammenligne, hvor meget rene ledninger betyder for energiregnskabet – igen er det for tidligt at sige noget konkret, da anlægget ikke har kørt så længe. Men vi forventer da helt klart, at der vil være besparelser”, siger Ole Hansen og fortæller, at de pejler boringerne elektronisk, og følger hvor meget vandspejlet sænkes, når der indvinder vand. En mindre sænkning af vandspejlet betyder mindre energiforbrug.

Kvalitetsprodukter er energibesparende   

“Vi forventer, at de nye investeringer holder i cirka 20 år. Bestyrelsen har lavet en langsigtet investeringsplan for udskiftning af ledningsnettet. Frem til 2028 vil vi udskifte i etaper i takt med, at økonomien tillader det, og nye ledninger bidrager også til, at vi kan spare energi. Vi lægger vægt på, at de materialer og anlæg, vi investerer i, er i god kvalitet. For på den lange baner er kvalitet også besparende”, slår Ole Hansen fast.

Beredskab

Vandværkets anlæg og bygninger er sikret med adgangskontrol og videoovervågning, og hvis nogen skulle finde på at bryde ind, så stopper alle boringer. På it-delen er vandværket også godt dækket ind med backup system og jævnlige udskiftning af adgangskoder til systemerne.    

I forhold til den aktuelle energisituation og risikoen for brownouts (periodevis lukning af el) har Middelfart Kommune taget initiativ til at samle et overblik over og koordinere, hvordan vandværkerne gennem nødforbindelser eller nødgeneratorer kan hjælpe hinanden. I øjeblikket er alle vandværker ved at sende overblik over, hvad de har, så vandrådet i kommunen kan koordinere. 

Få inspiration i energisparekataloget

Skovrejsning

Grønt idékatalog

I det grønne idékatalog kan I finde mere inspiration til, hvordan vandværket kan arbejde med den grønne omstilling.

I idekataloget får du inspiration fra konkrete grønne tiltag.

Udgivet 25. nov. 2022