close-search
Selvbetjening
Anbefaling: Analyser jeres vand og giv forbrugerne vished

Vi anbefaler alle vandværker til straks at få lavet analyser af vandet for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Dermed skærper vi vores anbefaling, og det gør vi blandt andet for at skabe tryghed hos forbrugerne.

Læs mere

Vandværk

Driv vandværket effektivt og sikkert.

Hent information og gode råd til både driften og de administrative og økonomiske sider af arbejdet med vandforsyning.

Klik ind og hent skabeloner og værktøjer, der gør din hverdag lettere.
Læs mere

Virksomheder - din genvej til branchen

Messer: Udstiller din virksomhed på vores 3 messer?
Roskilde 26. januar 2018
Aars 16. marts 2018
Fredericia 5. oktober 2018

Magasinet Vandposten: Annoncer og blive set af alle vandforsyninger i Danmark.
Læs mere

Forbruger

Hvordan undgår du frostsprængte vandrør? Hvor meget koster det at fylde et badebassin? Og hvad koster vandet?

Alt det, og meget mere, kan du få svar på her.
Læs mere

Nyheder

Retten Køge har afsagt en dom, som pålægger et vandværk at betale en forbrugers store vandforbrug, selvom måleren var kontrolleret og fundet i orden.
Læs mere >
Miljøstyrelsen melder i dag ud, at den nye drikkevandsbekendtgørelse er til gavn for forbrugerne. Det er ikke rigtigt. I Danske Vandværker synes vi selvfølgelig, at det er godt, at styrelsen har lyttet til vores synspunkter om, at alle har krav på rent drikkevand. Uanset om de får leveret deres vand fra en stor eller lille leverandør.
Læs mere >
Se flere nyheder >
Takstblad: Sådan beregner du prisen

Tryk på billedet og læs mere