Gå til indhold

Outrup Vandværk var tæt på at blive oversvømmet

Siden februar har Flemming Davidsen skelet mere end normalt til vejrudsigten. Det gør han efter, at store regnmængder var tæt på at oversvømme Outrup Vandværk.

Det er morgen 6. februar 2024 og ekstrem regn har sendt cirka 60 millimeter regn ned over Sydvestjylland. De i forvejen vandmættede marker, der omkranser Outrup Vandværk, kunne efter et særdeles vådt efterår og vinter ikke suge mere vand.

Outrup Vandværk – vandet står få milimeter under døren

“Vi havde holdt øje med vejrsituationen, men vi havde ikke fantasi til at forestille os, at der kunne komme så meget vand på så kort tid, og at konsekvenserne ville blive så store”, fortæller Flemming David sen, formand på Outrup Vandværk.

Pumper i gang fra morgenstunden

Klokken halv otte om morgen opdagede næstformanden, som bor lige over for vandværket, at vandet stod faretruende højt rundt om vandværket. Han fik hurtigt fat i både formanden og vandværkspasseren, der straks tog kontakt til Varde Kommunes vejafdeling.

Ved ni-tiden hav de de fået indsat de første pumper, men vandstanden blev ved med at stige. Beredskabet var ligeledes blevet alarmeret og kom ved ti-tiden med flere og større pumper. Vandstanden steg dog fortsat.

“Hvis vi ikke havde reageret allerede om morgenen, ville vandværket være blevet oversvømmet ved middagstid. Det er ret vildt at stå at se på, at vandet stiger og stiger – man føler sig prisgivet, og det er bestemt ikke en rar følelse. Vi har ansvaret for, at 800 husstande samt virksomheder og landbrug med kreaturer får vand”, fortæller Flemming Davidsen.

Uden for vandværket løber en landevej, som ligger en halv meter højere end vandværket, og der er grøfter og et rørlagt vandløb, som afvander 200 hektar landbrugsjord. På grund af det massive regnvejr, kunne hverken vandløb eller grøfter følge med.

Landevejen foran vandværket, hvor beredskabet er i gang med at pumpe.

“Selv om vi pumpede og lagde filtergrus ud ved vandværkets porte og døre, kunne vi ikke forhindre, at vandet trængte ind på vandværket. Da det var værst, stod vandet få millimeter fra sikringerne i elskabet, og hvis de slår fra, er vandværket lammet uden mulighed for at levere vand ”, fortæller Flemming Davidsen og fortsætter:

“Allerede om formiddagen rekvirerede vi en gravemaskine, der stod klar til at kunne grave landevejen op – grave en rende – for at stoppe vandstigningen. Det forslag var kommunen ikke tilfreds med, men i denne situation, mente vi, at det var vigtigst at prioritere vandværket. Vi har kun et vandværk i området, og der findes andre veje, som bilisterne kunne benytte. Vores fokus var at beskyttede forbrugere og virksomheder”.

Vandet fortsatte med at stige

“Vandet fortsatte med at stige til omkring kl. 13.00, hvor vandstanden uden for var ca. 1,5 cm over vandværkets gulvkote. Ved hjælp af to pumper inde på vand værket, kunne gulvet holdes næsten tørt. Med yderligere stigning på ca. 1,5 mm kunne vandet ikke holdes ude af bygningen.

“Vandstigningen stagnerede ved 13-tiden på grund af, at vi blokerede tilløbende vejgrøfter (og vejen), beredskabet øgede pumpekapaciteten midt på dagen pumpede beredskabet 18.000 liter vand i minuttet. Det svarer til, hvad en mælkebil fra Arla kan rumme – så det er ikke småting, vi taler om”, siger Flemming Davidsen.

Ved 15-tiden begyndte vandstande at falde, og klokken ni om aftenen var vand standen sænket med 30 centimeter, og alle gik hjem for at få et tiltrængt hvil.

Rentvandstanke

Der var ikke på noget tidspunkt risiko for forurening af vandet, eller at der ville trænge regnvand ind i de to store rent vandstanke.

“Til gengæld var der fare for, at den høje vandstand kunne få de to store rentvandstanke til at løfte sig. Husk på det er meget sandet jord, vi har her hos os, og af den grund er de tre meter dybe tanke placeret med top knap en meter over terræn. Vi har også dræn og pumper under tankene, der kan lede vandet væk, hvis grundvandet stiger – men i denne situation gav det ikke mening at bruge dem, for hvor skulle vi lede vandet hen?”, forklarer Flemming Davidsen.

Kommunen en god sparringspartner

Flemming Davidsen er glad for, at Varde Kommune har været en god sparrings partner både på den omtalte hektiske februardag og efterfølgende.

“Allerede 14 dage efter oversvømmelsen holdt vi et møde med kommunens vejfolk om at etablere to rør med 400 millimeter i diameter under landevejen, så vandet kan ledes fra den ene grøft til den anden. Det er meget positivt, at kommunen påtager sig opgaven så hurtigt, og de regner med, at projektet er færdigt til sommer”, fortæller Flemming Davidsen.

De to rør kan føre lige så meget vand væk, som alle pumperne ledte væk på den hektiske februardag, og dermed kan etableringen af rørene give ro i maven hos bestyrelsen på Outrup Vandværk.

Og så igen

Igen 1. april faldt der 55 mm regn inden for 20 timer i området ved Outrup Vandværk.

“Vi slap heldigvis med skrækken: Men vandstanden omkring vandværket steg til 20 cm under gulvet, hvilket betød, at vi var i højeste beredskab. Kommunen stod klar med pumper og vejafspærring og vi havde aftalt at, hvis vandstanden var steget yderligere fem cm, skulle bered skabet gå i gang med at pumpe”, slutter Flemming Davidsen.

Kommende arrangementer

Udgivet 28. jun. 2024