Gå til indhold

Pilotprojekt skal reducere vandskader og vandspild 

I Danmark har vi hvert år et vandspild på 7,8 procent – og hvert år rammes omkring 70.000 boligejere af vandskader. Et nyt pilotprojekt vil bruge digitale målere, og en skærpet overvågning af data, til at reducere de tal. 

Digitale målere er et vigtigt redskab i kampen mod vandspild og vandskader. De sikrer nemlig, at der er adgang til den rigtige information på det rigtige tidspunkt. På den måde er det muligt at registrere et unormalt forbrug, så brud og lækager opdages hurtigere. Det giver særligt god mening for vandværker, der har over 10 procent i vandspild, da det resulterer i en afgift på 6,37 kroner pr. kubikmeter.  

Nu vil SURU, der er et søsterselskab til GROHE, dokumentere fordelene ved digitale målere og samtidig undersøge grundlaget for en forretningsmodel, hvor vandværker modtager betaling for vanddata.  

”Modellen går ud på, at vi hos SURU betaler vandværket for målerdata, og så betaler forsikringsselskaberne os for, at vi overvåger data og sørger for, at der kommer færre vandskader. Reelt set udnytter og forbedrer vi noget, der allerede findes til at sikre borgerne mod vandspild og vandskader. Det er en model, der gavner alle parter, og der er så meget godt at sige om det. Både økonomisk og miljømæssigt”, lyder det fra Claus Nielsen, der er salgsdirektør hos SURU.  

Helt overordnet handler det om at optimere brugen af vand og undgå vandskader. Det er i alles interesse. Derfor er formålet med pilotprojektet også at vise alle parter, at det her er en interessant model.  

”Vi håber, at vi kan reducere antallet af vandskader med 10 til 15 procent. Det er vores ambition. Mange steder har man allerede digitale målere, men har endnu ikke fået reduceret vandspildet. Det håber vi at kunne ændre på, fordi det i vores model er os, der overvåger data. Vi ligger nogle algoritmer ned over måldata, der findes i forvejen, og kan på den måde reagere på et unormalt vandforbrug tidligere. Samtidig håber vi, at vi gennem data kan udpege områder, der er højrisiko. Ud fra det kan vi tilbyde en forebyggende service”, forklarer Claus Nielsen og fortsætter:  

”Vandværkerne betaler i øjeblikket deres systemleverandører for at opbevare deres data, hvor de gennem vores model kan tjene på deres målerdata og på samme tid give forbrugerne en forbedret service og tryghed”, siger Claus Nielsen.  

Vandværkerne i pilotprojektet 

Malling Vandværk og Farsø Vandværk deltager i projektet. Begge steder har de lige i underkanten af 2.000 digitale målere, der skal levere målerdata til pilotprojektet.  

Aftalerne mangler stadig at komme endegyldigt på plads, men pilotprojektet forventes at blive skudt i gang i starten af det nye år og kommer efter planen til at strække sig over omkring fire måneder. Og ude på vandværkerne ser de frem til at følge pilotprojektets resultater.  

”Vi har i forvejen digitale målere – og vi har også et alarmsystem, som jeg tjekker hver morgen. Det er rart at kunne holde øje med om vandspildet sker hos os eller forbrugerne. Sådan noget synes jeg er interessant at dykke ned i”, fortæller Anders Kaa, der er driftsleder på Malling Vandværk, og fortsætter:  

”Sidste år havde vi tre procent i vandspild, så vi ligger i forvejen ret lavt, men vi er altid interesseret i at forbedre os. Hvis projektet med SURU fungerer efter hensigten, vil det kun gøre, at vi står endnu stærkere. Det vil også betyde, at jeg ikke nødvendigvis skal holde øje med vores data dagligt.” 

Udover at sikre forbrugerne bedre mod vandspild og vandskader, kan de i Malling og Farsø også se frem til at give deres forbrugere et bedre indblik i deres vandforbrug. Gennem pilotprojektet får forbrugerne nemlig også adgang til en app, der viser forbrugerne, hvor meget vand de bruger. Det skal skabe en større bevidsthed om en ressource, som mange ikke tænker på i en travl hverdag.  

Hvad med GDPR?  

Det er nærliggende at skænke GDPR en tanke, når man hører om salg af målerdata. For hvordan foregår det? Helt lavpraktisk fungerer modellen sådan, at SURU opsætter en FTP-server, som vandværkerne leverer data til. Her er der hverken CPR-nummer eller andet personfølsomt. 

”Selvom vi ikke har med personfølsomme oplysninger at gøre, så er vi selvfølgelig stadig meget opmærksomme på, at vi overholder GDPR. Det er helt essentielt for os, når vi har med forbrugernes data at gøre”, forklarer Claus Nielsen.  

Også for Danske Vandværker er det et emne vi tager meget alvorligt. Vores jurister undersøger derfor både GDPR, og om der skulle være nogle skattemæssige udfordringer i forbindelse med salg af målerdata, inden pilotprojektets opstart.  

Forbrugerens mulige fravalg af deltagelse

Pilotprojektet forudsætter at der indsamles tilstrækkeligt med målerdata. Ønsker man som forbruger ikke, at ens målerdata skal indgå i pilotprojektet, kan man altid bede vandværket om at fjerne den pågældende vandmåler fra pilotprojektet.

For yderligere information – eller ønske om ikke at deltage i pilotprojektet: Dit vandværk kan kontaktes på en af følgende mailadresser.

Udgivet 04. mar. 2024