Gå til indhold

Organisation

Se, hvem der repræsenterer Danske Vandværkers medlemmer i foreningens fem regioner, hvem der udgør landsbestyrelsen, og hvem der sidder i diverse udvalg.

Danske Vandværkers politiske organisation består af:

Repræsentantskabet, som er foreningens højeste myndighed, og består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens fem regionsbestyrelser.

Landsbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver region.

Derudover har Danske Vandværker et Teknisk Forum, et kursusudvalg og et vandrådsforum.