Gå til indhold

Det skriver pressen

Følg med i hvad medierne skriver om vandbranchen og Danske Vandværker

Presset vandselskab får medhold i principiel sag: “Smerten er der stadig”
Nu opfordres vandselskaber til at få genoptaget sager om øgede omkostninger til el.
CleantechWatch, d. 22.09.23

EU-Kommissionen vil tillade udskældt sprøjtemiddel de næste ti år
Står det til EU-kommissionen skal det fortsat være muligt at bruge Roundup i de næste ti år. Venstre bakker op om ny godkendelse, mens venstrefløjen vil forbyde det omstridte sprøjtemiddel.
Altinget Miljø, d. 20.09.23

Grundvandsekspert: »Jeg insisterer på vand fra hanen. Det fra flaske er ikke nær så kontrolleret«
Bente Villumsen er uddannet ‘uden for kategori’, men med mere end 30 års karriere indenfor vand, så har hun en klar retning.
WaterTech, d. 20.09.23

Er der tilstrækkelig beskyttelse af drikkevand i byerne? Vandselskaber, KL og ministeriet er meget uenige
Siden 2020 har kommuner og vandværker påpeget, at det er usædvanligt bøvlet at beskytte drikkevandet i byerne mod pesticider, fordi parcellerne er meget mindre end på landet. De ønsker mulighed for områdebaserede forbud. Miljøministeriet mener, at problemet er løst med andre tiltag.
WaterTech, d. 19.09.23

Debat: Kommunerne og regionerne er katalysator for ambitiøs klimapolitik
Økonomers skepsis over for kommuners og regionernes klimaindsats overser to fundamentale aspekter. Både inspiration og implementering sker lokalt, skriver tre repræsentanter fra Klimaalliancen.
Altinget, d. 18.09.23

Spildevand kan renses til ultrarent vand til PtX-anlæg
DIN Forsyning har nu sammen med to store PtX-producenter besluttet at køre renset spildevand gennem yderligere tre rensetrin, så det er rent nok til at bruge til produktion af grøn brint. Det kan efter alt at dømme også betale sig økonomisk – men lovgivningen er endnu ikke gearet til denne type sektorkobling.
WaterTech, d. 18.09.23

Små vandværker går sammen: Vi kan ikke klare det selv
Vordingborg Kommune: Tre vandværker er blevet til et. Det giver bedre priser og større sikkerhed
Sjællandske, d. 18.09.23

Det haster med at sikre vores rene drikkevand i Aarhus
Som følge af befolkningstilvæksten i Aarhus er der ikke er råd til at miste grundvands-ressourcer på grund af forurening. Det skriver Thure Hastrup Byrådsmedlem (UFP), Medlem af Magistraten, Klima & Bæredygtighedsudvalget, Kulturudvalget og Næstforperson for Aarhus Vands bestyrelse
Jyllands-Posten, d. 15.09.23

Egholm-motorvej truer drikkevand
Egholm-motorvejen skal gå gennem to store grundvandsområder og gamle deponier med asbest fra den lukkede Eternitfabrik i Aalborg. Nu advarer borgerbevægelse om, at det kan få store konsekvenser for drikkevand og miljø.
Arbejderen, d. 14.09.23

Fund af PFAS ved Sønderborg Lufthavn
Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune blev i sidste uge orienteret om, at der er målt udledning af PFAS-stoffer i drænvandet fra Sønderborg Lufthavn.
TV Syd, d. 13.09.23

Ny blødgøringsteknologi installeret for første gang i Danmark
Solrød Vandværk har som det første vandværk i Danmark fået installeret blødgøringsteknologien CARIX. Det vil blive indviet 16. september.
WaterTech, d. 11.09.23

Miljøministeren på fremstød for vandeksport i Kina
I forbindelse med World Water Congress 2023 er miljøministeren i øjeblikket på fremstød i Kina for at fremme eksporten inden for vandsektoren.
WaterTech, d. 11.09.23

Ny forskning: Stor trussel mod grundvand kommer fra byerne
Tidligere har man nok undervurderet byernes betydning, når det kommer til lukning af boringer, lyder det fra GEUS-forsker.
CleantechWatch, d. 11.09.2023

Danva får tidligere minister som næstformand
Ellen Trane Nørby, som også er bestyrelsesformand i Sonfor, peger på, at der skal styr på de økonomiske rammevilkår, hvis vandsektoren skal følge med tidens udfordringer.
CleantechWatch, d. 08.09.2023

Hård kritik af Heunicke: Der er brug for handling for grundvandet. Ikke en ny kortlægning
Miljøministeren vil vente på ny kortlægning, inden regering skrider ind over for tiltagende forurening af grundvandet. Syltekrukke, mener oppositionsparti. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt
Information, d. 06.09.23

Miljøstyrelsen støtter 21 projekter om at nedsætte pesticidforbruget i planteproduktionen
Miljøstyrelsen har modtaget 64 projektideer fra mange forskellige parter. Der er i 2023 indgået kontrakt om udførelse af 21 projekter om integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder 10 projekter om præcisionsteknologi. Formålet er at øge implementeringen af IPM og derved reducere pesticidforbruget eller pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet.
Miljøstyrelsen, d. 04.09.23

Derfor fik borgere i sønderjysk landsby seddel i postkassen om forurenet drikkevand: – Der er tale om en ærgerlig misforståelse
En misforståelse mellem det lokale vandværk i Genner og forsyningsselskabet Arwos betød, at borgerne i landsbyen i denne uge fik besked om en forurening af deres drikkevand via en seddel i deres postkasse. Nu overvejer vandværket, om det skal have sit eget varslingssystem.
JydskeVestkysten, d. 02.08.23

Opråb fra ni forsyningsaktører: Kast den politiske redningskrans, før vores vandsektor drukner
Der er behov for konkret politisk handling nu, hvis vandsektoren skal opfylde befolkningens ønsker. Manglende lovgivning medfører urent drikkevand, at spildevand ikke renses, og at udviklingen mod en klimaneutral vandsektor bremses, skriver ni danske forsyningsaktører.
Altinget Miljø, d. 30.08.23

Landmænd på Samsø vil grave regnvandsbassiner mod tørketider. Det er fremtiden, siger ekspert
De fleste danske landmænd bruger grundvand til at vande marker med. En fremtid med flere tørkeperioder vil øge interessen for regnvandsbassiner, vurderer landbrugets egen ekspert.
DR, d. 30.08.23

På den fynske jord forsøger man at redde grundvandet – og afhjælpe et par andre naturkriser
I Odense og Assens er man »leveringsdygtig i succeshistorier« om at beskytte grundvandet mod forurening gennem skovrejsning. Men erfaringerne fra Fyn kan ikke bare kopieres, siger en af personerne bag
Information, d. 28.08.23


Femern-byggeri genbruger vandet fra tunnelfabrik
Som det første anlægsprojekt i Danmark sikrer et renseanlæg på tunnelfabrikken i Rødbyhavn, at al vand efter støbningen af elementer til Femern Bælt-tunnelen bliver genbrugt som vaskevand til blandt andet støbeforme.
Femern A/S, d. 28.08.23

Eksperter skal sætte retning for PFAS-indsats
10 eksperter indgår i en nyoprettet PFAS-videnstaskforce, hvor de skal bidrage til at sikre fokus på det, der giver størst effekt, når mennesker og miljø skal beskyttes mod PFAS.
Miljøstyrelsen, d. 28.08.23

Fremtidens drikkevand skal sikres nu
BNBO’erne er første skridt til at beskytte drikkevandet, men tager man de lange briller på, er der behov for at gøre meget mere for at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer.
Magasinet Danske Kommuner, d. 24.08.23

Vandværkerne ligner mere og mere »kemifabrikker«. Selv i det naturbeskyttede Skagen
Flere vandværker må på grund af forurening rense vandet mere omfattende end tidligere. Det er dyrere både i kroner og energi, men vi må formentligt vænne os til det de næste par årtier
Information, d. 21.08.23

Udspil: Grundvandsparker skal sikre rent drikkevand til den næste generation
Grundvand uden kemikalier og sprøjtemidler er vores ansvar. Med etablering af 200.000 hektar sprøjtningsfrie grundvandsparker vil Radikale Venstre sikre rent drikkevand til den næste generation.
Radikale.dk, d. 19.08.23

Aarhus vil beskytte fremtidens drikkevand: Store dele af Poul Jakobs jord bliver ramt
Sprøjtestoppet rammer op mod 300 landbrug i kommunen, som håber på at lave frivillige aftaler med landmændene.
DR Østjylland, d. 19.08.23

Kalundborg Forsyning mister tilladelse til vandindvinding fra Tissø
Det sjællandske forsyningsselskab afventer nu en udmelding fra Kalundborg Kommune.
CleantechWatch, d. 16.08.2023

Region Midtjylland har fjernet stor forurening i Videbæk
Det rene drikkevand i Videbæk-området er sikret for fremtiden. Arbejdet med at fjerne en stor forurening på en industrigrund i Videbæk by er nu afsluttet – med succes. Det viser analysesvarene af en række dokumentationsprøver.
Region Midtjylland, d. 16.08.2023

Ringe tilstand i grundvandsforekomster, der leverer en tredjedel af Danmarks vandværksvand
Især kalkforekomster omkring Storkøbenhavn er hårdt ramt. Der er ikke kun problemer med akvifer bæredygtighed, men også med forholdene for fisk i nærliggende vandløb, viser ny rapport. Forskerne råder til bedre overvågning og mere bæredygtige forvaltningsplaner.
WaterTech, d. 15.08.23

Hofor: Søen der kompenserer for Danmarks største vandindvinding, er robust over for mere tørke
Hofor ændrer ikke umiddelbart vandforvaltnings-politik, selv om Geus-forskere opfordrer vandselskaberne til at være mere obs på de længere tørkeperioder. Ifølge Hofor er der vand nok i den sø, hvorfra man pumper vand ud i de vandløb, som bliver udtørret pga. Danmarks største vandværk.
WaterTech, d. 15.08.23

Olsen Dyhr skoser Socialdemokratiets indsats for rent drikkevand
SF mener, at Socialdemokratiet bør levere hurtigt på rød bloks udspil i valgkampen om rent drikkevand
Ekstra Bladet, d. 14.08.23

Debat: Vandsektorloven vil bringe den sikre drift af vandforsyning i fare
Forslaget til en ny vandsektorlov vil resultere i, at Hofor ikke kan dække sine omkostninger til fremtidens drift og investeringer, lyder det fra bestyrelsesformand.
CleantechWatch, d. 14.08.2023

Ørkenstater i USA skal lære at spare på vandet. Det bliver ikke let
I glohede og knastørre Phoenix er ørkenplanter in, mens græsplæner er på vej ud. Men det er langtfra nok til at håndtere de begrænsede vandressourcer i Arizona. Især landbruget skal spare
Information, d. 12.08.23

Vandindvindinger er overudnyttet i store dele af landet – tørkeberedskaber er nødvendige
Især på Sjælland, Falster og i Østjylland er indvindingen af grundvand ikke bæredygtig. Problemet bliver værre i takt med klimaændringernes længere tørkeperioder, og går især ud over livet i vandløb, påpeger stor analyse fra Geus. Forskerne anbefaler, at man skifter forvaltningsstrategi.
WaterTech, d. 10.08.23

Eksperter: Den evige kortlægning sikrer ikke så meget som en dråbe rent dansk drikkevand
I over halvdelen af alle aktive drikkevandsboringer i Danmark kan der påvises kemikalier, heraf cirka 13 procent over EU-lovens grænseværdi. Skiftende miljøministre har lovet at sætte drikkevandet som førsteprioritet, men det resulterer gang på gang i papirarbejde frem for handling, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.
Altinget Miljø, d. 07.08.23

Årtiers forurening bringer håndteringen af det danske drikkevand til en skillevej
Det er endnu trygt at drikke vand fra hanen, men vandværkerne skal i stigende grad håndtere miljøfremmede stoffer i grundvandet. Det er resultatet af en forureningshistorie, der nærmest synes at gentage sig selv
Information, d. 07.08.23

Centralt EU-agentur siger god for verdens mest brugte sprøjtemiddel
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, konkluderer i en længe ventet undersøgelse, at der ikke er alvorlig risiko for mennesker og miljø ved at bruge af glyphosat – også kendt som Roundup. Det vækker glæde i landbruget, mens ekspert undrer sig over konklusionen.
Altinget Miljø, d. 03.08.23

Højesteret: Egedal kan forbyde sprøjtemidler tæt på drikkevand
Højesteret har i en principiel sag fra Egedal Kommune slået fast, at det er tilladt for kommunen at forbyde brug, håndtering og opbevaring af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder.
DK Teknik, d. 01.08.23

Rod med sprøjtemidler: Mange landmænd har ikke styr på pesticiderne
Landbrugsstyrelsens kontrol af sprøjtemidler hos danske landmænd har fundet, at næsten en femtedel af de kontrollerede landmænd besidder ikke-godkendte midler. Nogle af midlerne har været forbudt i over 25 år.
WaterTech, d. 01.08.23

Hvad er vigtigst på vandområdet i efteråret? Få fire centrale aktørers bud her
2023 har budt på visse fremskridt på vandområdet, men der er stadig mange hængepartier – så hvad er vigtigst at få på plads i efteråret? WaterTech har spurgt tre brancheorganisationer og en rådgiver.
WaterTech, d. 31.07.23

Ti optaget på ny uddannelse, der skal sikre flere hænder til vandsektoren
Optaget er langt fra tilfredsstillende, lyder det fra uddannelseschef for Erhvervsakademi Aarhus’ nye professionsbachelor i business og vandteknologi.
CleantechWatch, d. 28.07.23

Ser dit vand fra hanen grønt ud? Her er forklaringen
Åbner man vandhanen og undrer sig over, at vandet ser lysegult eller grønt ud, er der med stor sandsynlighed en utæthed i installationen.
TV2 Øst, 13-07-2023

To vandværker sammenkobles fra årsskiftet – skoleeksempel på vellykket fusion, siger udvalgsformand
Ryomgård Vandværk overtager pr. 1. januar forsyningen til 38 forbrugere i det lille Attrup Vandværk. Der stilles flere og flere karv til vandværkerne, samtidig med at der er stigende udfordringer med pesticider. Det får mange til at overveje samarbejde eller sammenlægning med andre vandværker, hvor man er flere om at dele opgaverne. Det er rettidig omhu, der fik Attrup Vandværk til at kontakte Ryomgård Vandværk for at tale om sammenkobling af de to ledninger.
Adresseavisen Syddjurs, 12-07-2023

Grønlandske fangere har nogle af verdens højeste koncentrationer af PFAS i blodet
Undersøgelser finer nogle af de højeste koncentrationer af PFAS i menneskeblod hos fangere i Østgrønland, tusindvis af kilometer fra det sted, hvor forureningen fandt sted.
Politiken, 12-07-2023

Debat: Vandsektorloven bremser vækst, innovation og grønne løsninger
Det næste skridt for Vandsektorloven er af afgørende betydning for vandbranchens udvikling og samfundets håndtering af store samfundsøkonomiske udfordringer, lyder det fra rådgiveren Envidan.
PolicyWatch.dk, 11-07-2023

Så meget el, vand og varme bruger en gennemsnitsfamilie
Bruger du eller I mere strøm, vand og varme, end andre singler eller familier gør? Se, hvad el, vand og varme koster, og hvad en gennemsnitsdansker og en almindelig husstand bruger om året.
Bolius, 10-07-2023

Må jeg genbruge min vandflaske?
Nettet bugner med advarsler imod at genfylde plastikflasker med vand, efter man har tømt dem. Men hvad er sandt, og hvad er hysteri? Vi går på jagt efter svar
Videnskab.dk, 10-07-2023

Vandforening kræver kompensation for dyr elregning: “Det er ekstremt store stigninger, der har været”
Høje elpriser har kostet vandselskaberne i omegnen af 900 mio. kr. de seneste par år. Nu vil branchen have lov at hæve priserne over for forbrugerne for at dække regningen.
CleantechWatch, d. 07.07.23

Presset af PFAS: Tværregionalt-samarbejde sættes ind i Tunhøj
Grundvandsområdet Tunhøj skal sikres mod PFAS med en fælles indsats fra kommuner, regioner og vandværker.
CleantechWatch, d. 05.07.23

Gigant-byggeri oveni en af Danmarks vigtigste drikkevandsboringer: Skaber frygt for forurenet drikkevand
Byggeriet er en del af Energiø Bornholm, der skal forsyne Danmark med grøn strøm.
DR, d. 04.07.23

Debat: Vandsektorloven er en økonomisk spændetrøje
Der bør gives tillæg til innovationsprojekter i forsyningssektoren, så disse er undtaget effektiviseringskrav, skriver Envidan-direktør Ole Adeler i dette indlæg.
CleantechWatch, 28.06.23

Nyt studie: Pumpning af grundvand kan ændre klima
Når vandselskaber pumper grundvand op af jorden, så skubber det til jordens rotationsakser, mener forskere.
CleantechWatch, 27.06.23

3M skal betale 70 mia. kr. i forlig efter forureningsklager
Forurenet drikkevand har fået tusindvis til at lægge sag an mod det internationale industrikonglomerat 3M.
Finans, d. 26.06.23

Underskud i Dryp ender i et millionbeløb
I april sikrede startup-virksomheden sig nye millioner og fik en kapitalfond i ejerkredsen.
CleantechWatch, d. 23.06.23

Saltholdig gel trækker rent vand ud af tør ørkenluft
Amerikanske forskere har skabt et nyt gelmateriale tilført salt, der kan høste store mængder fugt ud af selv meget tør luft og omdanne det til drikkevand.
WaterTech, d. 22.06.23

Hemmelige dokumenter fra kemikalieindustrien afslører at producenter kendte faren ved PFAS
Virksomheder som DuPont og 3M kendte og skjulte de sundhedsskadelige effekter ved PFAS i mange år.
WaterTech, d. 20.06.23

Debat: Bliver Vandsektorloven en bremse eller drivkraft for dansk teknologiudvikling?
Uden ansvarlige og gode økonomiske rammer, der fremmer teknologiudvikling, vil det ikke være muligt at nå målet om en årlig eksport på 40 mia. kr. i 2030 i vandsektoren, mener ingeniørformand.
CleantechWatch, d. 20.06.23

Concito: Kun en omfattende arealomlægning kan fremtidssikre Danmarks biodiversitet
Hvis vi skal vende tabet af biodiversitet i Danmark til fremgang, kræver det en fundamental ændring af det danske landskab, skriver Amanda Fehler Vallgårda.
Altinget Miljø, d. 20.06.23

DVV om tørketilstand: Tid til risikovurdering og langsigtet plan
Det kan få vandtaksterne til at stige, hvis et vandselskab løber tør for drikkevand og skal købe det et andet sted, lyder det fra branchedirektør.
CleantechWatch, d. 19.06.23

Novafos-direktør afløser Frimand som formand for Danva
Carsten Nystrup, som er adm. direktør for Novafos, bliver ny formand for Danva i stedet for Lasse Frimand Jensen (S), der bliver ny borgmester i Aalborg og derfor ikke kan beholde posten.
DK Nyt, d. 19.06.23

Klimatilpasning handler også om at holde på vandet
Når man siger ’klimatilpasning’, tænker de fleste fagfolk først og fremmest på at få vandet væk. Men det handler også om at holde på vandet i tørkeperioder, bl.a. for at dæmpe varmeø-effekten. Det opdager flere og flere kommuner.
WaterTech, d. 16.06.23

Danske Regioner vil have Forsvaret til at betale for PFAS-forureninger
Svært at afgøre præcist, hvem der bærer ansvaret for en PFAS-forurening, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).
DR, d. 15-06-23

Heunicke klar med endelige vandplaner: Kommer stadig ikke i mål
Regeringen er nu klar med den endelige indsats for at sikre et bedre vandmiljø frem mod 2027.
Altinget Miljø, d. 15-06-23

Tørke presser sjællandsk forsyning
Danmark runder torsdag 16 dage uden regn på landsplan.
CleantechWatch, d. 08-06-23

Tørke presser vandværker
Tørken får konsekvenser for borgerne i Vordingborg Kommune, der nu anbefales at spare på vandet.
TV2 Øst, d. 07-06-23

Efter ugers tørke: Vandværk indfører restriktioner
I Svejbæk har det lokale vandværk indført et forbud mod havevanding i tidsrummet fra 15-00.
TV2 Østjylland, d. 07-06-23

Ny lov skal forbyde sprøjtegifte, der hvor det ryger ‘direkte ned i drikkevandet’
Fra midten af 2024 skal kommuner tvinges til at forbyde sprøjtemidler ved udsatte drikkevandsboringer.
DR, d. 06-06-23


Heunicke vil give landmænd et år mere: Stop for sprøjtemidler ved drikkevandsboringer i 2024
Regeringen vil give landmænd og kommuner et år mere til at indgå frivillige aftaler om at stoppe brugen af sprøjtemidler nær drikkevandsboringer. DN er positiv, men havde helst set højere tempo.
Altinget Miljø, d. 06-06-23

Tørken bliver langvarig – kan give ekstrem brandfare i Danmark
De næste 10 døgn har prognoserne ikke så meget som en dråbe vand.
DR, d. 07-06-23

Ny DI-bestyrelse vil bekæmpe vandmangel og urenset spildevand
DI Vand har fået nye medlemmer i bestyrelsen, og de vil kæmpe for at fremme vandbranchens rammevilkår og eksportforhold, så danske virksomheder også for fremtiden kan afhjælpe den globale vandkrise.
WaterTech, d. 07-06-23


Danske vandselskaber kan blive klimaneutrale i 2030
Der er sat en ambitiøs målsætning for den danske vandsektor; klima- og energineutralitet i 2030. Danske vand- og spildevandsselskaber er blandt de førende i verden, så målet er realistisk. Men der er behov for innovation og investeringer.
WaterTech, d. 02-06-23


Legionella-tilfælde sætter kedelig rekord – og nu dræber vandbakterien oftere
Flere faktorer er med til at drive dødeligheden fra legionærsygdom op. Tallene for dødsfald og lungebetændelse som følge af den vandbårne legionellabakterie slog rekord i fjor.
WaterTech, d. 02-06-23

Brancheforening advarer om tørke: Lyt til vandværkerne
En længerevarende periode uden regn gør, at nogle vandværker vil have svært ved at følge med efterspørgslen.
CleantechWatch, d. 02-06-23

Forsvaret står over for en ny fjende: PFAS har kurs mod drikkevandet
»Olieforureninger er ‘piece of cake’ i forhold til PFAS,« siger Mette Marie Mygind fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der står i spidsen for at bekæmpe forurening fra Forsvarets arealer.
WaterTech, 01.06.23

Vand og spildevandsområdet får ​7,5 millioner til udviklingsprojekter
Otte projekter skal tage fat på udfordringer inden for vandbranchen og finde ud af, hvordan man løser dem.
CleantechWatch, d. 01.06.23

Eksperter bekymret for drikkevandet: Kæmpe stigning i salget af PFAS-pesticider
Fra pesticiderne ophober PFAS sig i kartofler, æbler og andre fødevarer, viser forskning. Dansk lektor advarer desuden om fremtidig forurening af drikkevandet.
WaterTech, d. 30.05.23

Minister lufter vækstplan for vandområdet
Vandområdet skal have et strategisk løft af andre dimensioner, end seneste regerings eksportstrategi gav, lyder det fra DI Vand.
CleantechWatch, d. 30.05.23

Miljøministeriet tester igen kysterne for PFAS
Nu skal havskum og soppesøer ved 20 danske kyster testes for PFAS. Det sker som en del af øget overvågning af PFAS.
DK Teknik, d. 30-05-23


Resultatet hos vandbehandlingsvirksomhed daler for andet år i træk
Overskuddet for Guldager i 2023 forventes at blive på et mere tilfredsstillende niveau, lyder det fra ledelsen.
CleantechWatch, d. 25.05.23

Minister om forsinket PFAS-plan: “Der sker hele tiden noget nyt, som vi skal have med
Den nationale PFAS-handlingsplan lader vente på sig, men det skal være et ordentligt stykke arbejde, siger miljøminister i et interview.
WaterTech, d. 23.05.23

Professor om landbrugspakken: “Man må håbe, nogen fik noget ud af den, for den var en skandale for vandmiljøet”
Landbrugspakken, der blev vedtaget i 2016, skulle gavne både landbruget og vandmiljøet. Hvordan er det så gået? Det har i hvert fald været en skandale for vandmiljøet, skriver professor på Københavns Universitet, Jens Borum.
Altinget Miljø, d. 23.05.23

Direktør om skifte til forbrugerejet forsyning: “Tingene skal eksekveres lidt hurtigere
Verdos direktør for energi- og forsyningsdivisionen glæder sig over sin nye tilværelse i den forbrugerejede koncern, hvor ”der er et andet fokus på forretning og fremdrift”.
CleantechWatch, d. 19.05.23

Testcenter indviet i Korsør: 5 teknologier til at fjerne PFAS-forurening
Nyåbnet PFAS-testcenter i Korsør afprøver blandt andet en boblemaskine til at koncentrere PFAS i skum ligesom havet og små stykker kul for at få bakterier til at klippe evighedskemikaliernes kemiske forbindelser over.
WaterTech, d. 19.05.23

Vandreservoirer svinder ind på tværs af kloden
Langt det meste ferskvand på Jorden findes i søer og dæmninger, som i mange tilfælde er truet, siger forskere.
CleantechWatch, d. 19.05.23

En ud af fire i vand- og affaldsbranchen har oplevet krænkende adfærd
Ifølge seniorforsker kan skæv kønsfordeling i branchen være en risikofaktor for, at flere bliver krænket.
CleantechWatch, d. 12.05.23

Ny rapport: Affaldsvirksomheder er suverænt største kilder til PFAS på renseanlæg
Biofos har fået lavet kildeopsporing på PFAS og andre miljøfarlige stoffer i sit opland i 15 kommuner i Storkøbenhavn. Et affaldsdepot og et affaldssorteringsanlæg er de helt store syndere, og et PFOS-miljøkvalitetskriterie blev overskredet med mere end faktor 56.000, viser den endnu ikke offentliggjorte rapport.
WaterTech, d. 11.05.23

Tidligere direktør i Miljøstyrelsen: Vi mangler en samlet landsplan for Danmarks eftertragtede arealer
Kampen om Danmarks arealer spidser til. Der er behov for en samordnet arealstrategi for hele landet samt for bedre balance mellem stat og kommuners arealkompetencer, skriver Ole Christiansen.
Altinget Miljø, 10.05.23

Før: Næsten uanede mængder råvand. Nu: PFAS snigende tæt på grænseværdien
Tune Vandværk på Østsjælland havde slet ikke de problemer med pesticidrester eller anden forurening, som mange andre vandværker har måttet kæmpe med i årevis. Til gengæld blev man ekstra hårdt ramt af PFAS.
WaterTech, d. 09.05.23

Døren er åbnet mere op for midlertidig vandrensning – på Fyn slås man især med DPC
Forureningen med pesticidrester breder sig – men det gør erkendelsen også: Det er nødvendigt at rense mere, i hvert fald i nogle år. Gode resultater fra forsøg med kulfilter betyder, at Vandcenter Syd nu udvider fra en til fire boringer.
WaterTech, d. 04.05.23

Aalborg vil effektivisere jagten på PFAS
For at imødekomme de stigende krav til opsporing og rensning af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet deltager Aalborg Kommune i nyt projekt.
DK Teknik, d. 02.05.23