Gå til indhold

Det skriver pressen

Følg med i, hvad medierne skriver om vandbranchen og Danske Vandværker

Vandværk renser drikkevand for PFAS med kokosnødder
PFAS-forurening var skyld i, at Hedehusene Østre Vandværk (HØV) ikke kunne deres eget vand som drikkevand. Men så fik de en idé: Hvorfor ikke rense drikkevandet med brændte skaller fra kokosnødder? Det virkede.
Bolius.dk, 12-07-24

Her er der udsigt til 18 nye skove i Midtjylland
Der er 18 nye skove på vej i Midtjylland, efter at Klimaskovfonden har givet støtte til i alt 50 skovrejsningsprojekter. De nye skove kommer oven i de 42 skovrejsningsprojekter, fonden allerede har i gang i det midtjyske.
Landbrugsavisen, 11-07-24

Ophæver tilladelse: Millionregning venter supersygehus
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet en tilladelse til at Nyt OUH i Odense må udlede renest spildevand i mindre vandløb.
Licitationen, 11-07-24

PFAS-sprøjtegifte overalt i EU’s vandhaner
Miljøorganisationer har fundet de sundhedsfarlige evighedskemikalier i næsten alle drikkevandsprøver fra 11 undersøgte EU-lande. Nu forlanger de et forbud mod de pesticider og kølemidler, der ses som hovedkilder
Information.dk, 10-7-24

Kortlægning af drikkevandsområder udbredes fra Fyn til resten af landet
Der er kortlagt 28.300 ha. sårbare grundvandsdannende områder på Fyn. Nu skal resten af landet kortlægges for at kunne beskyttes.
Den nye metode for kortlægningen undersøger grundvandsdannelsen og transporttiden til boringerne. I tidligere undersøgelser har man forsøgt at finde særligt følsomme jorde, men det har vist sig at være umuligt pga. de geologiske forhold.
DK Teknik, 8-7-24

Forsyning skal ikke ende som det rene Klondyke
Grøn omstilling kræver ikke kun teknologiske løsninger, men også politisk engagement og en langsigtet vision. Vi er langt i Danmark, og ved en samlet indsats kan vores forsyning gøres helt bæredygtig.
Jyllands-Posten, d. 04.24.24

Connie Hedegaard: Oppositionen bør støtte den grønne trepart i stedet for at rive den fra hinanden
Ja, den grønne trepart har fejl og mangler. Men opposition skal passe på med at pille aftalen ned og opildne til polarisering, skriver Connie Hedegaard.
Altinget Miljø, d .03.07.24

Lille vandværk løser stort problem
I Danmark er tusindvis af vandværker andelsselskaber, hvor forbrugerne selv kan vælge bestyrelsen. Det giver både mulighed for hurtigt at afprøve nye løsninger og risiko for udsving i priserne. Hos et vandværk i Hedehusene har de oplevet begge dele.
Bolius, juli 2024, s. 14-16

Trafikchef afviser, at kommunen kunne have handlet hurtigere i vej-fadæse
Tre ledningsejere, herunder vandværket, er ifølge trafikchef Allan Lyng Hansen rodet ind i sagen om vejproblemer i Gedved. Kommunen har passet sit, lyder det fra trafikchefen.
Horsens Folkeblad, d. 01.07.24

Manglende krav til test truer vores rene vand
Vi risikerer forurening af grundvandet og vores drikkevand, når lovgivningen ikke forhindrer en af de største trusler, nemlig spredning af miljøfarlige stoffer fra forurenet jord og spildevandsslam over vores grundvandsmagasiner.
Jyllands-Posten, d. 29.06.24

Har du mange liter vand på dit hjemmelager? Lad det bare stå, vand kan holde meget længe
Danskerne har lyttet til rådet om at have vand i deres hjemmeberedskab. Salget af flaskevand er fordoblet, og meget af det har en holdbarhedsdato. Det betyder ikke, at vandet bliver for gammelt. Vand kan holde i næsten en evighed.
Jyllands-Posten, d. 29.06.24

Påbud om PFAS-undersøgelser i lufthavn
Forsvaret skal lave en undersøgelse af PFAS-forureningen på Flyvestation Skrydstrup. Det er resultatet af en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har behandlet Forsvarets klage over Haderslev Kommunes påbud – og i store træk givet kommunen medhold. Det skriver TV Syd.
WaterTech, d. 28.06.24

Beredskab: De fleste vandværker kan levere – men med mindre tryk og næppe til alle
Især etageejendomme og huse i enden af ledningsnettet er udsatte, hvis der kommer strømafbrydelse, fordi det vil være sværere at pumpe vandet op og ud. En mindre del af de forbrugerejede vandværker har hverken generatorer eller nødforsyning fra et naboværk.
WaterTech,d. 28.06.24

Overset detalje i Sundhedskommissionen: Regionerne bør ikke længere tage sig af miljø og kollektiv trafik
Regionerne skal holde sig til at løse sundhedsopgaver og fremover ikke længere håndtere blandt andet jordoprensning og den kollektive trafik. Sådan lyder en af anbefalingerne i stor rapport om ny organisering af sundhedsvæsenet, der efterlader regionerne “dybt forundrede og meget kritiske”.
Altinget Miljø, d. 28.06.24

Flere træer skal sikre fremtidens drikkevand, men er ny aftale nok?
Grøn trepartaftale vil sikre flere træer, men er for uklar i sin tekst, mener en ekspert.
DR, d. 26.06.24

Miljøstyrelsen udpeger ikke pesticidfølsomme lerområder
Miljøstyrelsen har gennemgået et antal rapporter, der bl.a. handler om, hvor nemt pesticider kan udvaskes fra lerjorder. Miljøstyrelsens gennemgang af den tilgængelige viden har vist, at det på det nuværende vidensgrundlag ikke er praktisk muligt at udpege pesticidfølsomme lerjorder på en måde, der er forvaltningsegnet.
Miljøstyrelsen, d. 26.06.24

Nye Legionellakrav: Vandet skal tjekkes på knap 1.000 plejehjem
Plejehjem og sygehuse er de eneste bygningstyper, hvor myndighederne vil kræve Legionellatjek. Men 80 procent af infektionerne sker andre steder. De minimale krav trods rekordhøj Legionellaforekomst forundrer.
WaterTech, d. 25.06.24

Her er hovedpunkterne i grøn trepartsaftale
Regeringen, landbruget, kommuner og miljøorganisationer er blevet enige om en grøn trepartsaftale.
TV2, d. 24.06.24

Nyt grønt Danmark: 390.000 hektar landbrug omlægges til skov og natur
Parterne i Den grønne trepart er enige om en aftale, der sætter gang i en grundlæggende omlægning af det danske areal, hvor mere end 15 procent af den danske landbrugsjord udtages og omlægges til skov og natur.
Miljøministeriet, d. 24.06.24

Lortebakterier i drikkevand – bageri anbefaler at smide kager ud
Medlemmer af sms-servicen fra Tullebølle Vandværk på Langeland har søndag eftermiddag fået en besked om, at der er fundet E-Coli bakterier i en vandprøve.
TV2 Fyn, d. 23.06.24

Rolig nu: – Vi skal nok levere vand
En rundringning afslører store forskelle i kriseberedskab
Nordjyske, d. 23.06.24

Stor jordfond kan blive svaret på spørgsmålet om klimaafgift
Regeringen ventes at foreslå en jordfond, der skal opkøbe og omlægge dele af landbruget.
CleantechWatch, d. 20.06.24

Tre projekter har fået grønt lys til at undersøge lagring af CO2 på dansk jord
Ti selskaber bød ind med i alt ni projekter, men kun tre vinderprojekter er blevet valgt.
CleantechWatch, d.20.06.24

Sådan forbereder du dig bedst og billigst på en krisesituation
Myndighederne anbefaler, at du skal kunne klare dig i tre døgn, hvis en krise rammer. Ifølge Danske Vandværker, kan du sagtens bruge vandet i vandhanen, og du behøver altså ikke købe de tunge vandflasker i supermarkedet.
Fagbladet FOA, d. 19.06.24

Brud på ledning stoppede vandforsyning i område med 60.000 borgere
Vandet kan godt være misfarvet, når man åbner for hanen. I så fald anbefales folk at lade vandet løbe et par minutter.
TV2 Nyheder, d. 19.06.24

Klimaforhandlinger om landbruget spidser til: Her er, hvad vi ved
Onsdag er sidste officielle mødedag for den grønne trepart, men på Christiansborg holder man ikke vejret. De store knaster udestår stadig. Alligevel er der god grund til at holde øje med, om der snart trækker hvid røg op fra forhandlingerne om en CO2-afgift på landbruget.
Altinget Miljø, d. 19.06.24

Prepping: Det er ikke lige meget, hvilken dunk du bruger til opbevaring af drikkevand
Drikkevand er en af de ting, danskerne skal kunne klare sig selv med i 3 døgn. Vandet kan du ”tanke” fra vandhanen lyder rådet fra Danske Vandværker. Hanevand er nemlig rent og i høj kvalitet, og kan sagtens gemmes, hvis du har den rette beholder.
Samvirke, d. 18.06.24

https://samvirke.dk/artikler/prepping-det-er-ikke-lige-meget-hvilken-dunk-du-bruger-til-opbevaring-af-drikkevandPrepping: Det er ikke lige meget, hvilken dunk du bruger til opbevaring af drikkevand
Drikkevand er en af de ting, danskerne skal kunne klare sig selv med i 3 døgn. Vandet kan du ”tanke” fra vandhanen lyder rådet fra Danske Vandværker. Hanevand er nemlig rent og i høj kvalitet, og kan sagtens gemmes, hvis du har den rette beholder.
Samvirke, d. 18.06.24

Miljøstyrelsen hjemsender medarbejder efter TV2-dokumentar
Desuden igangsætter styrelsen en undersøgelse efter at være blevet bekendt med en mulig relation til ’Den Sorte Svane’.
CleantechWatch, d.18.06.24

Kan man virkelig ‘forbrænde’ tungmetaller og PFAS ud af spildevandsslam?
I forbindelse med Slagelse Kommunes overtagelse af et slamforbrændingsanlæg er der opstået tvivl om, i hvilken grad man kan nedbryde tungmetaller og PFAS. Forsyningsserviceselskab klargør, at der stadig vil være små rester tilbage, der enten skal på deponi eller holder sig under grænseværdierne.
WaterTech, d. 18.06.24

“Vi er i skarp konkurrence med andre, som har rigtig mange flere penge”
FOLKEMEØDET 2024: Energiselskaber presser prisen på landbrugsjord op, og det gør det dyrt for de danske vandselskaber at finansiere de ønskede grundvandsparker, mener Danva-direktør Carl-Emil Larsen.
CleantechWatch, d. 18.06.24

Vandværker opfordrer til at tappe vand fra hanen i stedet for at købe på flaske
Ifølge Beredskabsstyrelsen bør én person opbevare ni liter vand – tre liter per dag – hvis krisen kommer.
TV2, d. 16.06.24

11 råd fra vandværket: Dette skal du gøre før en krisesituation
For første gang kommer myndighederne nu med beredskabsråd til danskerne, som er vigtige i tilfælde af kriser og hybridkrig. Et af dem handler om vand. Men hvilken slags vand og hvordan opbevarer man det? Det har vi spurgt Danske Vandværker om.
TV2 Kosmopol, 16.06.24


Skovgro får penge til at plante skov
I et tæt samarbejde med Nyrup Vandværk kan Skovgro gå igang med at beskytte drikkevandet for vandværkets 2500 andelshavere og samtidig fremme biodiversiteten.
Ugeavisen Odsherred, uge 24

Glemt grundvandskilde under denne kirke kan hjælpe med vandforsyning til København
Vandmiljøet i hovedstaden skranter i tørre sommerperioder, men en prøveboring viser, at problemet kan mindskes relativt billigt ved at tilføre grundvand til en underjordisk å, som ender i de københavnske søer. Der er dog andre kilder, der måske kan give endnu mere.
WaterTech, d. 14.06.24


DN til Anders Panum: Frivillige aftaler flopper
Anders Panum, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, tager fejl, når han skriver, at frivillige aftaler virker. Erfaringer viser det stik modsatte, skriver Jens Anton Tingstrøm.
Altinget Miljø, d. 13.06.24

Ny rapport: Over halvdelen af alle Danmarks drikkevandsboringer er inficeret med pesticider
Udfordringer med forurenet grundvand er stigende. Over 300 vandboringer er siden 1999 blevet lukket grundet pesticid- og PFAS-forurening. 90 procent af drikkevandet indeholder et eller flere miljøfremmede stoffer i de ni hovedstadskommuner. Danmark mangler en samlet vandstrategi for at beskytte grundvandet, siger eksperter.
Ritzau, d. 11.06.24

EU stiller stigende krav til digitale produkter – også i vandbranchen
Den danske målerkoncern Kamstrup er på forkant med den europæiske cybersikkerhedsforordning med CE-krav til software, der træder i kraft om få måneder. Sammen med tyske partnere har man udviklet en vandmåler med ekstra kryptering og nøgler.
WaterTech, d. 11.06.24

Stiig Markager til fødevare- og miljøministeren: Jeres bekymring for havets tilstand er hykleri
Det er fair at mene, at 7.000 landmænds industrielle landbrug er vigtigere end livet i havet. Men det er hykleri, når man samtidig udtrykker bekymring for havets tilstand og lover at gøre noget ved det, skriver Stiig Markager.
Altinget Miljø, d. 10.06.24

Regeringspartier klar til at beskytte drikkevandet på bekostning af landbrugets udbytte
EP24: S, V og M er sammen med venstrefløjen indstillede på, at landbrugets gevinst gerne må blive ramt i bestræbelserne på at sikre vandressourcerne.
CleantechWatch, d. 07.06.24

Forskere: Det er på tide at vågne fra drømmen om det rene grundvand – for skaden er allerede sket
Tiden er løbet fra kun at ville redde grundvandet fra forurening. For forureningen er der allerede. Derfor må vi give slip på glansbilledet af vores grundvand i stedet bruge de teknologier, som kan rense det, skriver Cejna Anna Quist-Jensen, Jens Muff og Peter Roslev.
Altinget Miljø, d. 04.06.24

Der gemmer sig »fuldstændig groteske« tal bag et drastisk fald i kontrollen med pesticidforhandlere
På få år er antallet af tilsyn med pesticidforhandlere faldet med næsten 85 procent, og der blev fundet overtrædelser ved tre af fire besøg i 2023. Miljøministeriet forventer flere kontroller i år.
Politiken, d. 02.06.24

Regeringens PFAS-penge er ikke meget mere end dråber i havet
Der er meget langt fra de 100 millioner kroner, som regeringen har afsat til at oprense PFAS i jorden over de næste tre år, til det milliardbeløb, som Danske Regioner vurderer, at opgaven løber op i.
WaterTech, d. 31.05.24

SYNSPUNKT: Lad os frede det rene vand, når vi planlægger for Power-to-X
Gennemtænkt regulering og gode lokale løsninger er vejen frem, når potentialerne i Power-to-X skal realiseres, og der skal bruges masser af vand. Derfor skal udviklingen af fremtidige Power-to-X-anlæg også tage højde for både den grønne strøm og samtidig for de lokale vandressourcer.
WaterTech, d. 31.05.24

Ingeniørfirmaet Cowi suspenderer to ansatte efter Vallensbæk-projekt
Mens en undersøgelse pågår, har Cowi suspenderet to ansatte. Det sker efter omdiskuteret dokumentar, der bl.a. viser, hvordan forurenet jord er blevet håndteret.
DK Teknik, d. 31.05.24

Han var et menneske og driftsleder ud over det sædvanlige
Mindeord om Henrik Petersen – driftsleder for Haarlev
Vandforsyning.
Sjællandske Nyheder, d. 30.05.24

Et samlet Folketing bag national handlingsplan mod PFAS
Et samlet Folketing har indgået aftale om den første nationale handlingsplan mod PFAS. Planen skal beskytte miljøet og danskerne mod PFAS i hverdagen.
Miljøministeriet, d. 30.05.24

Hyrede rocker til at dumpe forurenet jord: – Jeg havde et budget, der skulle holdes
Jord fra et “bæredygtigt” byggeri er blevet dumpet ulovligt i beskyttet natur.
TV2 Kosmopol, d. 30.05.24

Hyrede rocker til at dumpe forurenet jord i beskyttet mose
TV 2 kan nu dokumentere, at de store mængder ulovlige ord blev dumpet i en beskyttet mode på en grund i Undløse i Holbæk Kommune.
TV2 Østjylland, d. 30.05.24

Nyt værktøj til arealplanlægning på trapperne
Hvordan får vi plads til det hele? Nyt værktøj kan danne grundlag for en helhedsorienteret arealplanlægning, hvor geologien er med til at afgøre, hvad vi bruger jorden til.
Teknik & Miljø, maj 2024, side 30-31

Her er forskernes plan for at redde Danmarks skrantende natur
En ny rapport viser, hvordan vi skaber en storslået natur og sikrer danske arters levesteder. Målsætningen om strengt beskyttet natur bakkes op af naturens nye Danmarkskort.
Politiken, d. 29.05.24

Landets førende forskere leverer et opgør med myten om, at der ikke kan være stor natur i Danmark
Der er gode muligheder for at udpege store, sammenhængende naturområder, som er afgørende for at vende biodiversitetskrisen i Danmark, konkluderer forskere i en ny rapport. Men det vil koste milliarder og gøre markante indhug i land- og skovbrugsarealet.
Altinget Miljø, d. 29.05.24

Flere partier er åbne for at lade EU regulere prisen på vand
EP24: Dansk Industri vil have den kommende EU-Kommission til at indføre prismekanismer, der skal hjælpe til at begrænse vandtab og -spild i medlemslandene.
CleantechWatch, d. 28.05.24

Region førte “visuelle tilsyn” med usynlig forurening hos Nordic Waste
Region Midtjylland erkender nu, at det kan være umuligt at se forurening med det blotte øje.
DK Teknik, d. 27.05.24

Manglende udpegning af pesticidfølsomme områder forsinker beskyttelse af drikkevand
Odense er blandt de kommuner, der har lerjord og derfor mangler et værktøj fra Miljøstyrelsen til at udpege pesticidfølsomme indvindingsområder. Styrelsen vil ikke sige noget om, hvorfor værktøjet er forsinket, men lover, at det er på vej.
WaterTech, d. 24.05.24

Risiko for forurening af grundvandet: Nordic Waste politianmeldt igen efter nyt fund under jordbunkerne
Der er ingen grund til bekymring for drikkevandet her og nu, lyder vurderingen.
DR, d. 24.05.24

Sweco sikrer rent vand i krigshærgede Ukraine
Rådgivergiganten er aktiv i Ukraine på vandforsyning, sanitet og byggeri. Stort potentiale i flere opgaver, siger Sweco-direktør for infrastruktur
Licitationen.dk, d. 23.05.24

Skovgro får støtte til at skabe naturnær skov, der sikrer drikkevandet
Skovgro har fået 912.000 kr. fra Nordea-fonden til indsatsen ‘Skovplantning i fællesskab – tæt på by og land’, som skal sikre rent drikkevand og lokale fællesskaber i Odsherred.
Skovgro.dk, d. 23.05.24

Vandværk med opfordring: – Vær opmærksom, så vi undgår restriktioner
Hos Ryomgård Vandværk har pumperne kørt på absolut max-kapacitet om aftenen i den seneste tid. Derfor kommer vandværket nu med en opfordring til at være opmærksom på vandforbruget i spidsbelastnings-timerne.
Randers Amtsavis, d. 22.05.24

Hornslet Vandværk slår alarm
Sommerens varme har øget vandforbruget markant, hvilket presser Hornslet Vandværks kapacitet til det yderste.
Adresseavisen Syddjurs, d. 22.05.24

Dette EU-land har masser af vand – men er blandt de allerhårdest ramte af vandmangel
Det regner stadig mere om vinteren i Belgien, men landet formår ikke at opsamle vandet og bruge det til de stadig tørrere somre. Eksperter peger på mindre afledning, mindre befæstning og andre løsninger.
WaterTech, d. 21.05.24

Lektor advarer mod glorificering af professionelle forsyningsbestyrelser
”Man skal passe meget på med at lade sig overbevise om, at professionelle nødvendigvis gør det rigtige,” siger lektor og kommunalforsker Roger Buch.
CleantechWatch, d. 21.05.24

Vandværk i historisk investering: Kan potentielt sikre en milliard liter drikkevand om året
I minimum 20 år frem kan Hedensted Vandværk nu levere rent drikkevand, efter en historisk dyr tilbygning er klar til indvielse.
Vejle Amts Folkeblad, d. 21.05.24

Vandsektoren puster ud oven på længe ventet lov om drikkevandsbeskyttelse
Branchedirektør håber, at det vil lykkes at få trykprøvet kompensationen til lodsejere for ikke at anvende pesticider nær drikkevandsboringer ved domstolene.
CleantechWatch, d. 22.05.24

Kira Marie Peter-Hansen: Frås og gift truer vores vand. Vi kan ikke længere tage det for givet
Rent vand, genopretning af natur og en kraftig reduktion af forurening er i min optik de tre vigtigste emner på miljøområdet, som Europa-Parlamentet skal tage hånd om efter valget, skriver spidskandidat i SF, Kira Marie Peter-Hansen.
Altinget Miljø, d. 21.05.24

Vandmanglen breder sig i EU – men problemet kan mindskes markant
Mere eksport af dansk teknologi og knowhow samt åbning for flere typer af vandkvalitet er blandt indsatserne, der kan nedbringe EU’s alt for høje forbrug af drikkevand. Mange af tiltagene tjener sig hurtigt ind.
WaterTech, d. 17.05.24

Nu får Fyn mere statsskov
Sammen med en kommune og to lokale vandværker har Naturstyrelsen opkøbt landbrugsjord, som skal forøge det fynske skovareal, der hovedsageligt er på private hænder i dag. Forskellige interesser driver det nye samarbejde – men det drejer sig primært om drikkevand og CO2.
Dansk Skovforening, d. 14.05.24

Aftale med landmænd skal sikre rent vand i hanen
De cirka 1300 husstande, som får vand fra vandværket i Fløng, betaler nu leje til to landmænd, som til gengæld undlader at sprøjte og gøde jorden, hvorfra vandet hentes.
Sjællandske.dk, d. 15.05.24

Debat: Staten skal oprette en myndighed for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning
Det går for langsomt med at få styr på en helhedsplan for rent drikkevand og stigende vandmasser. Staten skal tage ansvaret på sig, skriver Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup
Altinget Miljø, d. 15.05.24

Concito: Menneskelig trivsel bør være den vigtigste prioritet for omlægningen af Danmarks areal
Mere tilgængelig natur vil gøre danskerne gladere og lykkeligere. Det bør være det vigtigste mål for fremtidens arealanvendelse, skriver projektleder i Concito Tage Duer om Klimarådets rapport.
Altinget Miljø, d. 15.05.24

Kæmpe plastsorteringsanlæg med tung trafik oven på drikkevandsindvinding
Borgere i Holbæk Kommune er kritiske over for planerne om sorteringsanlæg for 120.000 ton plast årligt; det kan være i strid med bekendtgørelse på området. Kommunen mener ikke, at der er risiko for, at anlægget vil være ’væsentligt grundvandstruende’.
WaterTech, d. 14.05.24

Fynske vandboringer har ekstra mange pesticider – opblanding og rensning er nødvendigt
Odense Kommune er nødt til at udvide de arealer, hvor man laver drikkevandsbeskyttelse. Kommunen er blandt dem, der er hårdt ramt af pesticider, især DMS og det roemarked-relaterede DPC.
WaterTech, d. 13.05.24

Aabenraa stiller grønne krav til forpagtere
Aabenraa Kommune har godkendt det kommende udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord, oplyser kommunen.
DK Teknik, d. 12.05.24

Aarhus Vand mister finansdirektør til affaldsselskab
Han er rykket til en lederstilling hos Fjernvarme Fyn.
CleantechWatch, d. 08.05.24

Heunickes popularitet er dalet støt siden valget: “Miljøministerposten kan være farlig”
Magnus Heunickes ekstremt høje popularitet i den danske befolkning er på retur. Tre “kæmpestore møgsager” slider på ministeren, vurderer politisk kommentator.
Altinget Miljø. d. 07.05.24

Der skal mere styr på vandet i historisk bykerne – til gavn for både borgere og Øresund
Klimatilpasning i Helsingør skal både inddrage el- og vandforsyning, fjernvarme, trafik og sidst men ikke mindst; historiske hensyn. Vandet skal så vidt muligt løbe på overfladen for at spare udgifter til separatkloakering.
WaterTech, d. 07.05.24

SYNSPUNKT: Bedre udnyttelse af spildevand: Kommercielt fuldskala Power-to-gas-anlæg på blot 5 år
Resultaterne fra projektet har været springbræt til en lang række afledte udviklingsprojekter omkring bl.a. ressourcegenvinding, minimering af lattergas, udvikling af LCA-værktøj og ikke mindst en ny dansk start-up-virksomhed (Clean Matter Aps) med fokus på genvinding af fosfor fra slamaske efter monoforbrænding af slam.
WaterTech, d. 07.05.24

Alvorlig PFAS-forurening truer badestrande – virksomhed får flere påbud
I 2022 fandt man PFAS-koncentrationer i grundvandet under medicinalvirksomheden Lundbeck, der var flere tusinde gange over grænseværdien for drikkevand. Nu har forureningen spredt sig, og virksomheden skal rydde op i to hot-spots og søge ny tilladelse til sit overfladevand.
WaterTech, d. 07.05.24

DANMARKS MILJØPORTAL LANCERER SYSTEM SOM SKAL STYRKE INDSATSEN MOD STIGENDE GRUNDVAND
Grundvandet er stigende, og sammen med øget havvandsniveau og ikke mindst udsigten til mere nedbør, har regeringen lanceret en klimatilpasningsplan. Og en del af den bliver et nyt system, som Danmarks Miljøportal står bag, som giver kommuner og spildevandsselskaber bedre vilkår for at finde ud af, hvor de skal sætte ind over for højtstående grundvand.
HVACFOKUS, d. 06.05.24

DEBAT: Rent drikkevand i Gribskov Kommune
DN Gribskov mener ikke, at man kan vente på regeringens akutplan, hvis vi vil have rent drikkevand i Gribskov.
SN.dk, d. 05.05.24

Danva: Skovrejsning kan være rygraden i en CO2-afgift på landbruget
Skovrejsning kan gavne naturen og være nøglen til en CO2-afgift på landbruget. For omprioriterer man landbrugsjord til grundvandsbeskyttelse og skovrejsning, vil der blive et mindre dyrkningsområde og dermed en mindre CO2-udledning, skriver Carl-Emil Larsen.
Altinget Miljø, d. 02.05.24