Gå til indhold

Det skriver pressen

Følg med i, hvad medierne skriver om vandbranchen og Danske Vandværker

Endnu en klagenævnssag fastslår: Vandindvinding skal tage hensyn til vandmiljø
Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Danmarks Sportsfiskerforbund fuldt medhold i en klage over tilladelse til vandindvinding ved Bregninge Å på Vestsjælland, skriver forbundet på sin hjemmeside.
WaterTech, d. 22.02.24

Nordic Waste-jord i støjvold i Silkeborg udgør ingen risiko
Systematiske prøver fra den støjvold i Silkeborg Kommune, der har modtaget forurenet jord fra Nordic Waste, viser at jorden ikke udgør risiko for mennesker eller miljø, lyder det fra kommunen.
DkNyt, d. 21.02.24

Svarer-udvalget: ”Skovrejsning er et centralt omstillingselement”
Den længe ventede rapport fra Svarer-udvalget blev præsenteret i dag. Og her udgør skov og skovbrug et ”centralt omstillingselement”, når landbruget skal reducere sin CO2-udledning. Derudover indeholder rapporten en god forståelse for skovbruget og produktionsskovens klimaoptimerende potentialer.
Danske Skovforening, d. 21.02.24

Grønne organisationer bakker op om den dyreste afgift
Dansk Industri støtter også op om en afgift, men mener også, at innovation og ny teknologi er essentielt.
AgriWatch, d. 21.02.24

Beskyttelse af drikkevand med skov indfrier landbrugets klimamål
Drikkevandsbeskyttelse i regnestykket om en CO2-afgift på landbruget kan være en fordel for både klima, lodsejer og drikkevandet. DANVA er begejstret for forslaget om tilskud til skovrejsning i Svarer-rapport, der dermed giver mulighed for løsninger på drikkevandsbeskyttelse til brug for Grøn Trepart.
Ritzau, d. 21.02.2024

Assentoft-borgere og vandværk er utrygge over lokalt bassin til Nordic Waste-vand
Kommunen har siden onsdag været i fuld gang med at etablere et nyt bassin til overfladevand fra Nordic Waste. Bassinet placeres i Assentoft, men selvom kommunen mener, der ikke er nogen risiko ved den placering, er borgere og lokalt vandværk utrygge ved situationen. Der savnes især konkret information fra kommunen, lyder det.
Amtsavisen, d. 19.02.24

Jeg er hamrende bekymret: I Nordsjælland står man nu med en enorm forureningssag – og miljøkatastrofe truer
Rapporten har målt efter miljøgifte i grundvandet i store dele af området på og omkring det tidligere Stålvalseværk. Så godt som alle de 54 boringer var forurenet i større eller mindre grad.
Politiken, d. 19.02.24

En kæmpestor betonklods fyldt med PFOS-mudder er forsvundet i jordskred
Ifølge Randers Kommune og Nordic Waste er PFOS fra en grøft i Korsør forsvarligt lukket inde i en enorm betonklods. Til gengæld ved ingen, hvor klodsen befinder sig
Politiken, 16-02-2024

Politikere i “chok” efter Nordic Waste-afsløring: Stærkt foruroligende
Flere kommunalpolitikere i Randers forslår nu en udvidet undersøgelse af jorden hos Nordic Waste efter at Radio4 har afsløret, at virksomheden i 2921 modtog 22 tons stærkt forurenet slam med det kræftfremkaldende flourstof PFOS og på uforklarlig vis fjernede stoffet fra jorden.
Sjællandske Vesttidende, 13-02-2024

Nu får de igen vand fra deres lokale vandværk
Efter at have kæmpet med PFAS-forurenet drikkevand kan Hedehusene Østre Vandværk igen levere rent drikkevand til byen forbrugere.
Dagbladet Roskilde, 10-02-2024

24 millioner kroner til drikkevandet
Ny digitaliseringsstrategi skal sikre let adgang og højne kvaliteten af data om grundvand og drikkevand. Vores viden om det danske grundvand og drikkevand får et markant løft som en del af regeringens nye digitaliseringsstrategi. Her er der nemlig afsat 24 millioner kroner til at forbedre den nationale database med data om geologi, grundvand og drikkevand – den såkaldte Jupiter-database.
Miljøministeriet, 09-02-2024

Efter Nordic Waste-konkurs: Kommuner vil undgå at betale for oprydningen, når virksomheder forurener
Hvis en virksomhed som Nordic Waste går konkurs, skal de selv sørge for at betale for oprydningen, mener nogle kommuner.
DR Nyheder, 16-02-2024

Hvorfor skal jeg betale for vand jeg ikke bruger?
En husejer undrer sig over, hvorfor NK-Forsyning ikke benytter deres nye elektroniske vandmålere til månedlig afregning. Forsyningsselskabet siger det bliver for dyrt.
Sjællandske Sydsjælland, 12-02-2024

Flere hovedstadskommuner får blødere vand fra februar
Inden månedens udgang er der blødere vand og dermed mindre kalk i vandhanerne i Albertslund, Rødovre, Hvidovre og Vallensbæk kommuner.
DR Nyheder, 15-02-2024

Byråd presser på i forureningssag: Kræver omgående handling
Frederiksværk: Et samlet byråd i Halsnæs Kommune står bag et brev, til regionsformand Lars Gaardhøj. I brevet kræver kommunalpolitikerne omgående handling fra Region Hovedstaden i forhold til den omfattende stålvalseværksforurening og de 30 år gamle afværgeforanstaltninger, som regionen selv har konstateret er ved at være nedbrudt og ikke længere effektivt adskiller forurenet affald fra vandet i Roskilde Fjord.
Frederiksborg Amts Avis, 13-02-2024

Minister om forureningssag: Regionen skal selv til lommerne
Region Hovedstaden må selv betale, når yderligere undersøgelser skal betales, fastslår miljøministeren for at rydde op efter stålvalseværkforureningen i Frederiksværk.
Frederiksborg Amts Avis, 15-02-2024

Midlertidig indvindingstilladelse og etablering af ny boring til Hyllinge Vandværk
Næstved Kommune har den 14.2.2024 meddelt midlertidig tilladelse til indvinding af vand, samt at Hyllinge Vandværk kan etablere en ny boring.
Næstved Kommune, 14-02-2024

PFAS-prøver giver grund til glæde – og test af flere steder
De første resultater af prøver for PFAS i Roskilde er landet. De er pæne
Dagbladet Roskilde, 14-02-2024

Nu skal tavsheden brydes: Hvem skal med videre?
Ringsted Kommune står overfor at vælge mellem fem projekter til at producere bæredygtig energi inden 2030
Dagbladet Ringsted, 14-02-2024

Miljøskånsom renseløsning for PFAS i drikkevand
PFAS-forurenede grundvandsboringer skal kunne renses decentralt og mere miljøskånsomt. Det er målet i et projekt, hvor vandværker og teknologiudviklere afprøver nye metoder baseret på genbrugelige resiner.
Teknisk Nyt, 14-02-204

»Det er grufuldt«: PFAS-mudder fra en af Danmarks mest forurenede grunde havnede i Ølst
Mudder fra en grøft på en af Danmarks mest PFAS-forurenede grunde i Korsør blev kørt til Nordic Waste, uden at nogen kontrollerede spildevandet.
Politiken, 12-02-2024

Hjælp, min grund er forurenet – hvad gør jeg som boligejer?
Ifølge Jordforureningsloven er der krav om, at regionerne kortlægger ejendomme på vidensniveau 2, når der er en betydelig risiko for forurening og en potentiel risiko for helbredet i tilfælde af mere følsom arealanvendelse, samt når drikkevandsressourcerne er truet.
Ret og Råd, 12-02-2024

EU-Kommissionens 2040-udspil: Miljøet kan blive klemt i et nyt europæisk trekantsdrama
EU-Kommissionsformanden har præsenteret et nyt udspil til et 2040-klimamål. Da EU’s grønne ambitioner skal rebalanceres med sociale hensyn og industripolitik, risikerer miljøpolitikken at blive klemt.
Tænketanken Europa, 12-02-2024

Mail sår tvivl om grundvand – nu vil rådmand have et klart svar
Flertal sender omstridt byggeri til fornyet behandling i politisk udvalg. Borgerne og det lokale vandværk i Vestbjerg er bekymrede for, hvad det vil betyde for byen drikkevand, hvis der bygges et nyt plejehjem.
Nordjyske, 12-02-2024

Mudder med meget høje mængder PFAS fik lov at afvande direkte til å ved Randers
Mudder fra en grøft på en af Danmarks mest PFAS-forurenede grunde i Korsør blev kørt til Nordic Waste, uden at nogen kontrollerede spildevandet.
Politiken, 12-02-2024

Den aftale er det rene Omvendslev
Vandforbrugernes betaling til landmænd for at begrænse pesticidforurening af grundvand er kritisabel. Forhåbentlig får situationen i Ølst politikerne til at se på mærkværdig omvendt aftale igen.
Politiken, 11-02-2024

Byråd kræver hurtig handling i sag om forurening, der truer Roskilde Fjord
En forureningssag har fået byrådet i Halsnæs Kommune til at råbe Region Hovedstaden op i et brev sendt til regionsformand Lars Gaardhøj (S).
DR Nyheder, 10-02-2024

Stort naturområde ved Solrød rykker et skridt nærmere
Stort naturprojekt skal skabe mere skov og dyreliv mellem Havdrup og Solrød Landsby og beskytte byerne mod oversvømmelser.
DB – Dansk Byudvikling, 10-02-2024

Vådere klima skaber større risiko for forurening af drikkevand
Især små vandværker risikerer oversvømmelser med bl.a. jordbakterier i drikkevandet. Kommunerne kan stille krav om nødforsyning eller bedre klimasikring, og til efteråret skruer et EU-direktiv op for kravene til kritisk infrastruktur.
Watertech, 08-02-2024 (betalingsmur)

Underskriftindsamling mod forurenet jord: Kommunen tager ikke affærer – nu gør borgerne
Fra torsdag kan borgere og andre bekymrede skrive under på, at Vesthimmerlands Kommune skal lave ekstra prøver af forurenet jord.
tvmv.dk, 08.02.2024


Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at teste PFAS-niveauet i fødevarer. Med 12 millioner kroner fra GUDP skal projektet PFAS Detect udvikle tre nye måleinstrumenter.
Landbrugsavisen, 08-02-2024

Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 2024
Redegørelsen kommer oven på en sommer, hvor vi har oplevet, at vores vand- og havmiljø har det ekstremt dårligt. Vi har set rekordstort iltsvind. Bunden i fjordene er et dynd af døde alger og fisk. Det har været en øjenåbner for mange danskere, og det bærer redegørelsen også præg af. Redegørelsen er bygget op om fire overordnede temaer: Natur, forurening, cirkulær økonomi og klimatilpasning.
mim.dk, 08-02-2024

Politisk aftale: Data fra el, vand og varme bliver sat fri
Fremover bliver det formentlig lettere for installatørerne at få adgang til værdifulde data fra el-, vand og varmemålere. Det er resultatet af en bred politisk aftale om en ny digital strategi for Danmark. Konkret betyder aftalen, der blev offentliggjort torsdag, at der bliver etableret et såkaldt forsyningsdigitaliseringsprogram, som sætter rammerne for, hvordan data i forsyningssektoren indsamles, struktureres og gøres tilgængelige.
Tekniq Arbejdsgiverne, 08-02-2024

Danmark skal have “nyt” vandsektortilsyn
En ændring af vandsektorloven skal styrke det økonomiske tilsyn med kommunale vandselskaber, lyder det fra klima-, energi- og forsyningsministeren.
CleantechWatch, d. 08.02.24

Oversvømmelse truer vandværk: 2.000 vestjyder kan få forurenet deres drikkevand
De store regnmængder giver problemer for Outrup Vandværk ved Varde. Vandet er ifølge bestyrelsesformanden millimeter fra at skylle ind over dørtærsklen.
DR, d. 06.02.24

En sænkning af nitratgrænsen i drikkevand vil stille vandselskaber over for betydelige udfordringer
Op mod 450 mio. m3 vand årligt vil skulle renses for nitrat, hvis man indfører en lavere nitratgrænse i dansk drikkevand fra de nuværende 50 mg/l til lavere niveauer. DANVA fremhæver vigtigheden af en mere proaktiv tilgang, som omfatter beskyttelse af grundvandet.
DANVA, d. 06.02.24

Besked til borgere i tre kommuner: »Brug kun vand i nødstilfælde!«
Selv om mange områder rundt i Danmark er ved at drukne i vand, er borgere på Sjælland blevet opfordret til kun at bruge vand i nødstilfælde. Vent med at gå i bad og sætte opvaskemaskinen i gang, var beskeden. Flere af den slags restriktioner kan være i vente.
Jyllands-Posten, d. 05.02.24

Store mængder vand giver paradoksalt problem: Undgå at bruge for meget vand
Fra mandag middag og et døgn frem vælter regnen igen ned over Danmark. Flere steder vil det regne uafbrudt det kommende døgn, og ifølge DMI vil der falde, hvad der svarer til en måneds regn.
B.T., d. 05.02.24

Sensorer tjekker grundvandsstand – så driftsfolk kan tjekke alt muligt andet
Hofor er lige nu i fuld gang med at installere et nyt og mere effektivt digitalt system, der dagligt måler grundvandsstanden i forsyningsselskabets 350 pejleboringer rundt om på Sjælland.
WaterTech, d. 02.02.24

Glæde på vandværk: Er de første der gør det
Som den første sjællandske vandforsyning er Hedehusene Østre Vandværk nu gået i gang med at rense vandet for PFAS, så vandværket efter to års pause igen kan sende eget drikkevand ud til forbrugerne.
Sjællandske, d. 01.02.24

Kommune vil pålægge vandværker at punge ud til fælles pulje til drikkevandsbeskyttelse
Et flertal i Viborgs klima- og miljøudvalg ønsker med Vandforsyningsloven i hånden, at påbyde vandværkerne højere opkrævning i vandtaksterne.
CleantechWatch, d. 29.01.24

Den svære saltbalance: Sådan afvejer man (vand)miljø, økonomi og sikkerhed
Vejsalt er nødvendigt for at afvikle trafik og forebygge uheld, også i det nye klima. Men salt skal bruges med måde; også af hensyn til grundvand og vandmiljø. København er en af de kommuner, der med bl.a. målinger af dækfriktion og vejbanens is og rim forsøger at dosere saltet bedre.
WaterTech, d. 29.01.24

Aquaporin vil hente trecifret millionbeløb i ny kapitalrejsning
Cleantech-virksomheden venter sig en omsætning på omkring 100 mio. kr. i indeværende år.
CleantechWatch, d. 29.01.24

Minister skal forholde sig til akut sundhedsrisiko for nitrat i drikkevand
Ud over risikoen for kræft vil Enhedslisten nu også have miljøministeren til at forholde sig til risikoen for iltmangeltilstand. Partiet spørger også, om ministeren vil genindføre kontrol for nitrat i private boringer.
WaterTech, d. 26.01.24


Miljøstyrelsen erkender: Nordic Waste-jordskred truer nu også grundvandet
Myndighederne har flere gange afvist risiko for grundvand ved Nordic Waste. Men skredet er nu uden for lerkappen, så grundvandet er truet – men ikke drikkevandet, understreger Miljøstyrelsen. Danske Vandværkers direktør er dog bekymret.
WaterTech, d. 26.01.24

Første på Sjælland: Vandværk renser nu for PFAS
Hedehusene Østre Vandværk er som den første sjællandske vandforsyning gået i gang med at rense vandet for PFAS.
TV2 Kosmopol, d. 24.01.24

Over 1000 kilometer aktive asbestvandrør i Danmark: Aalborg topper listen
Over 1000 kilometer vandrør, der indeholder asbest, bringer drikkevand rundt til de danske hjem.
TV2 Nord, d. 24.01.24

Styrelse: Nitrat i drikkevand fra private boringer er »en evident sundhedsrisiko«
Risikoen for nitrat i privates vandboringer er øget efter, at kravene til kontrol er slækket. Styrelsen for Patientsikkerhed er især bekymret for akut risiko for iltmangeltilstand, såkaldt ’blå børn’. Miljøministeren vil have opdateret en evaluering af sammenhængen mellem nitrat og kræft.
WaterTech, d. 23.01.24

Det har vi lært af de første år med blødgøring i Danmark
Vandspecialist hos Niras Camilla Tang gør status på de første år med blødgøring på danske vandværker.
WaterTech, d. 23.01.24

Grundvand kender ikke kommunegrænser – men det tager nabokommuner ofte ikke hensyn til
Der er huller i regelsættet om indsatsplanerne for drikkevand. Det kan få nærmest absurde konsekvenser, viser en sag fra Fyn, hvor en kommune kun har sit eget drikkevand med i en ny indsatsplan – selv om nabokommunen også henter drikkevand der. Miljøstyrelsen tager nu initiativ til bedre koordination.
WaterTech, d. 19.01.24

Debat: Landbrugets evighedskemikalier går fri, mens industrien skal stå skoleret
Regeringen sætter hårdt ind overfor industriens brug af evighedskemikalier, mens landbrugets langt højere forbrug fortsætter uhindret. Kemikalierne udgør derfor stadig en fare for folkesundhed, grundvand og biodiversitet, skriver Søren Wium-Andersen.
Altinget Miljø, d. 19.01.24

Vandværk etablerer Sjællands første PFAS-renseanlæg
Region Sjælland har bevilget 2 mio. kr. til en indsats i Tune, hvor PFAS-niveauet i drikkevandet er højere end andre steder i regionen.
CleantechWatch, d. 17.01.23

Landbrugsminister åbner for ekspropriation ved udtagning af lavbundsjorder
Der kan være ”helt særlige og afgrænsede tilfælde”, hvor det kan give mening at ekspropriere for at sikre hurtigere udtagning af lavbundsjorder, mener landbrugsminister Jacob Jensen (V). Ministeren har tidligere udelukket at benytte redskabet.
Altinget Miljø, d. 17.01.23

Miljøministeriet: Et nationalt PFAS-forbud er ikke mulig
Forordningen om plantebeskyttelsesmidler betyder, at det ikke er muligt at lave et generelt nationalt forbud mod sprøjtemidler, der indeholder et PFAS-aktivstof
WaterTech, d. 16.01.23

Ph.d.-projekt undersøger ophobning af pesticider
For første gang skal et forskningsprojekt undersøge ophobningen af pesticidstoffer i de øvre jordlag under danske markarealer. Hvis pesticiderne ophobes i de øvre jordlag, vil de udgøre en længerevarende kilde til forurening af grundvandet.
WSP, d. 16.01.24

Svært at rense effektivt for vandforsyningernes største problemstof
DMS er fundet i næsten en fjerdedel af samtlige vandboringer, og da grænseværdien er politisk fastsat, må rigtig mange vandværker reducere indvindingen fra de påvirkede kildepladser og opblande sig ud af problemet. Bare et enkelt vandværk i hovedstadsområdet mangler næsten 2 millioner m3 vand pga. DMS.
WaterTech, d. 15.01.23

1000 liter vand koster 2,50 kroner ét sted og 8,68 kroner et andet sted: Se her, om vandet fra dit vandværk er billigt eller dyrt
Et lille vandværk i kommunen tager 2,50 kroner for 1000 liter vand. Ringkøbing-Skjern Forsyning tager 8,68 kroner.
Dagbladet Ringkøbing-Skjern, d. 15.01.24

Medicinrester i drikkevand skal indgå i den nationale grundvandsovervågning
I et svar til SF om fund af medicinrester i drikkevand afviser miljøministeren at indføre egentlige kravværdier – eller at indføre skrappere regler for medicinrester i spildevandsslam. Vandchef påpeger dog, at problemet efter alt at dømme kun vil blive større.
WaterTech, d. 12.01.24

Jordskred bekymrer lokalt vandværk med nærtliggende kildeplads
Vandværket har en kildeplads 100 meter fra Nordic Wastes grund, hvor et igangværende jordskred truer det omkringliggende vandmiljø.
CleantechWatch, d. 12.01.24

Stor fare for forurening: Fandt uacceptable forhold på RGS
Uacceptable forhold og stor risiko for forurening. Miljøstyrelsen fandt flere kritisable forhold hos RGS på første besøg.
Sjællandske, d. 12.01.24

Vandselskab har knækket koden og renser nu PFAS ud af spildevandet
Der er langt mellem succeserne, når det handler om PFAS, men hos Hjørring Vandselskab er begejstringen lige nu ikke til at tage fejl af.
TV2, d. 11.01.24

Sådan minimerer du PFAS i hverdagen
Selvom PFAS findes i flere af de produkter, vi omgiver os med til daglig, er det muligt at minimere PFAS i hverdagen ved at følge et par enkle råd
Samvirke, d. 11.01.24

Miljøminister hælder giftgrunds-forslag af brættet: Ingen grund til at ændre jordforureningslov
Regeringspartierne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance gav SF-forslag kold skulder. Derimod var Enhedslisten, Nye Borgerlige og Konservative positive. Dansk Folkeparti gik i tænkeboks.
TV2 Fyn, d. 09.01.24

Testforsøg: Aktivt kul renser PFAS rigtig godt – men der er også ulemper
Hofor har testet fem adsorptionsteknologier på Danmarks næststørste kildeplads, der er hårdt plaget af PFAS. Resultaterne er gode – dog med enkelte undtagelser. Og man mangler analyse af livscyklus og cost-benefit.
WaterTech, d. 09.01.24

Direktøren er fyret og formanden fratræder
Uenighed om afskedigelse af Sorø Forsynings direktør gør, at formanden også trækker sig fra bestyrelsen.
Sjællandske Nyheder, d. 08.01.24

Lynhøring om motorvej hen over naturskønne Egholm ved Aalborg afføder store protester
Der er massiv modstand i befolkningen mod den planlagte motorvej hen over Egholm og andre vigtige naturområder ved Aalborg. Men regering og et flertal i byrådet insisterer på projektet, som der lige nu er to høringer om.
Arbejderen, d. 05.01.24

Danske Vandværker, Danva og DN: Grundvandsparker skal sikre dansk drikkevand
Grundvandsparker er det bedste redskab til én gang for alle at løse problemerne med kemikalier i grundvandet. Men det kræver, at staten handler og viser vejen for vores fælles drikkevandsbeskyttelse, skriver Susan Münster, Carl-Emil Larsen og Maria Reumert Gjerding.
Altinget Miljø, d. 04.01.24

Danske Vandværkers nytårsønsker
Grundvandsparker, PFAS-plan, færre barrierer, styrket samarbejde
WaterTech, d. 04.01.24

Nyt selskab fra årsskiftet: Thy Forsyning A/S står for både affald, spildevand og drikkevand
Thisted Vand A/S skifter navn til Thy Forsyning A/S, som fremover er forsyningsselskabet med ansvar for både drikkevand, spildevand og affald i Thisted Kommune
Nordjyske, d. 03.01.24

Heunicke bryder løfte om PFAS-handlingsplan: »Det er dybt problematisk«
Regeringen får heftig kritik af eksperter, efter at den nationale PFAS-handlingsplan – der blev meldt ud for to år siden – nu er udskudt.
WaterTech, d. 02.01.24

Urland: Omstilling af landbruget kræver en langsigtet arealstrategi uden lappeløsninger
Vi kan ikke skabe hastig grøn omstilling med samme økonomiske incitamenter, som har resulteret i nødlidende natur, gispende fjorde og et landbrug, der næsten udgør halvdelen af vores CO2-udledning. Vejen frem er en ansvarlig, langsigtet arealstrategi, som afvejer samfundsmål, skriver Helga Grønnegaard i et indlæg til temadebatten om den politiske vision for landbruget.
Altinget Miljø, d. 02.01.24

“Der skal være gode rammebetingelser, uanset om man er en stor eller lille vandforsyning”
Årets der gik: Danske Vandværkers direktør ser tilbage på et år, hvor vand på finansloven har givet anledning til smil, mens manglende plan for drikkevandsbeskyttelse trækker i den anden retning.
CleantechWatch, d. 27.12.23

Fynsk virksomhed bruger PFAS i sine produkter – men skal ikke registrere det nogen steder
Virksomheden er en af mange, der ikke skal fortælle myndighederne om PFAS-import.
DR, d. 25.12.23

Vandværker undrer sig over manglende sæde i kommissorium for ‘grøn trepart’
”Drikkevandet fortjener en stemme for sig selv, som ikke er blandet sammen med andre perspektiver,” mener direktør i Danske Vandværker. Treparten skal blandt andet komme med ”pejlemærker og principper” i forhold til beskyttelse af drikkevandet, der flere steder i landet er under pres som følge af landbrugets brug af pesticider. Derfor burde Danske Vandværker have fået en plads, mener direktør Susan Münster. 
CleanTechWatch, 21-12-2023

Kommissorium for den grønne trepart er offentliggjort
Regeringen er nu klar med kommissorium for den grønne trepart. Den grønne trepart skal understøtte dialog, samtænkning og økonomisk bæredygtig omstilling af fødevareerhvervet i Danmark. Samtidig har regeringen udpeget tidligere formand for Folketinget og minister, Henrik Dam Kristensen, som ekstern formand for den grønne trepart.
Økonomiministeriet, d. 20.12.23

Clean-støttet projekt vil reducere PFAS-forurening fra grundvandsboringer
Projektet er støttet af vand- og miljøklyngen Clean og tæller partnere som Teknologisk Institut og Danske Vandværker.
CleantechWatch, d. 19.12.23

Forskere slår alarm: Vores drikkevand kan være en giftig cocktail, der misdanner drenges genitalier og nedsætter kvinders fertilitet
I følge en stor international undersøgelse er næsten al ferskvand verden over forurenet med medicinrester som for eksempel paracetamol. Vi må regne med, at det samme gør sig gældende i Danmark. Konsekvensen kan være misdannede genitalier hos drengebørn og nedsat fertilitet hos kvinder, skriver fire forskere i et opråb til myndighederne.
Altinget Miljø, d. 19.12.23

Vandåret der gik: Stadig meget træden vande, men også mere gang i grønne strømninger
Drikkevandet blev lidt bedre beskyttet, og to dage efter en meget kraftig stormflod kom regeringen endelig med (noget af) den længe ventede klimatilpasningsplan. Men vandmiljøet har ikke udsigt til den krævede tilstand, og andre planer og lovændringer blev udskudt endnu engang.
WaterTech, d. 18.12.23

Mysterier om pesticiders vej til grundvandet opklaret – men ikke dem alle
Ny rapport viser, at både gamle og nyere pesticider kan være en varig kilde til grundvandsforurening, da de ophober sig i de øverste lag længere end forventet – og selv en mindre horisontal transport i sekundære grundvandsforekomster kan føre til en markant forskydning af en forurenings udbredelse.
WaterTech, d. 18.12.23

Grønt lys til solcellepark efter PFAS-undersøgelser på DTU
Studiet, som er foretaget af DTU Sustain, viser, at risikoen for PFAS-forurening fra de undersøgte solcellepaneler er minimal. Studiet viser bl.a., at det naturlige nedfald af PFAS over to måneder er 100-500 gange højere end den anslåede samlede mængde af PFAS, der kan frigives fra overfladerne af de testede solceller.
Kolding.dk, d. 18.12.23

Sådan tabte Novafos 8 millioner på ejendomshandel: “Jeg er dybt chokeret”
Novafos’ vandkunder har lidt et milliontab på handel med ejendom til et nyt renseanlæg. Direktør insisterer på, at man har gjort, hvad man kunne for at minimere tabet.
CleantechWatch, d. 15.12.23

Danmark går foran i arbejdet med at begrænse PFAS i vandmiljø og spildevand
Et nyt kvalitetskriterie giver kommunerne mulighed for at sætte en grænseværdi for 24 PFAS-stoffer i vandmiljø og spildevand. ”Dermed går Danmark forrest i indsatsen mod PFAS i vores vandmiljø,” siger miljøminister Magnus Heunicke.
Miljøministeriet, d. 15.12.23

Efter et år med SVM-regeringen er Magnus Heunicke regeringens mest populære minister
Efter et år ved magten er miljøminister Magnus Heunicke (S) den mest populære minister i regeringen. Og han er også en af de mest kendte.
Altinget Miljø, d. 15.12.23

Lokale vandværker i skarp protest: “Hjælp os med at beskytte drikkevandet!”
Gribskov har hidtil haft noget af verdens fineste grundvand; men nu er det truet. På flere landbrug i udpegede drikkevand-områder tillader kommunen nemlig tilkørsel af forurenet jord i store mængder.
netavisen.nu, d. 14.12.23

Syv kommuner får flere penge til at beskytte drikkevandet
Horsens, Aarhus, Thisted, Brønderslev, Holbæk, Assens og Kolding får del i tilskudspulje. Dertil kommer sløjfning af ubenyttede brønde landet over.
Miljøministeriet, d. 13.12.23

Stor overudnyttelse af Sjællands vandressourcer skal tackles med bl.a. alternative kilder og mere rensning
Ny rapport peger på voksende industriområder og øget markvanding som risikofaktorer ift. at løbe tør for vand i dele af landet: På Sjælland er der overudnyttelse på 50 pct. Der skal renses mere og planlægges bedre, og så skal de politiske krav til drikkevandet bringes up-to-date.
WaterTech, d. 13.12.23

Kildebakken Vandværk takker af efter 120-års tro tjeneste
Der er ikke længere brug for vandet fra Kildebakken fordi de omkring 5.000 husstande i Assens udelukkende forsynes af det nye vandværk på Egebjergvej, der får sit vand fra de nye kildepladser i Mariendal og Ebberup.
Assens Forsyning, d. 13.12.23

Tiden er løbet fra fortællingen om det rene grundvand
Vi skal til at til at handle, hvis vi skal sikre drikkevandet til de kommende generationer. Og tiden løber allerede – det vil tage årtier at nå de ønskede resultater, skriver ATV Jord og Grundvand.
POV International, d. 12.12.23

Ny vandforsyningsplan skal sikre fremtidens vandforsyning i Sønderborg Kommune
Vandforsyningsplanen skal sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed samt en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcerne i Sønderborg Kommune.
Sydnyt.dk, d. 12.12.23

Så langt rækker Danmarks grundvand
Der indvindes for meget grundvand i det østlige Danmark, hvorimod der er grundvand i overskud i det vestlige Danmark. Det viser en ny rapport, der også retter opmærksomhed på den nuværende forvaltning grundvandet.
Miljøstyrelsen, d.11.12.23

Stærkt stigende behov for markvanding i Jylland i fremtiden
Der indvindes for meget grundvand i det østlige Danmark, hvorimod der er grundvand i overskud i det vestlige Danmark. Det viser en ny rapport, der også retter opmærksomhed på den nuværende forvaltning grundvandet
Maskinbladet, d. 11.12.23

Forbudt sprøjtemiddel godkendt igen og igen: Miljøstyrelsen beskyldes for ulovligheder
Miljøminister Magnus Heunicke vil have sagen undersøgt
Information, d. 11.12.23

For første gang: Medicinrester fundet i dansk drikkevand
En screening af vandet fra 17 vandværker fandt 11 forskellige lægemidler. Niveauerne er stadig langt under den grænse, som EU er på vej med, men fundet er bekymrende, mener fagfolk. For hvor kommer det fra, og hvor meget er på vej? Sagen rejses nu over for ministeren.
WaterTech, d. 07.12.23

Miljøminister er åben for skrappere nitratkrav – afventer faglig evaluering
Samfundsøkonomien kan polstres med 2,2 mia. kr., hvis nitratniveauerne i drikkevandet bliver sænket markant, viser ny forskning.
CleantechWatch, d. 07.12.23.

Antallet af klimaskadelige lavbundsjorder falder markant: Grøn effekt er endnu uvis
Antallet af de klimaskadelige lavbundsjorder er faldet markant siden 2010, viser ny rapport fra Aarhus Universitet. Der er nu 118.000 hektar og ikke længere 170.000 hektar af de kulstofrige jorder i Danmark. Regeringens embedsmænd undersøger, hvad det betyder for de danske klimamål.
Altinget Miljø, d. 06.12.23

Fors fusionerer selskaber
Forsyningsselskabet vil forenkle sin selskabsstruktur i Holbæk.
CleantechWatch, d. 05.12.23

Vandselskab: Miljøministeren nøler med at redde grundvandet – derfor må vi selv opkøbe landbrugsjorden
Lovgivning og regulering af vandselskaber er ikke i tilstrækkelig grad indrettet til at understøtte vores rene grundvand. Mens vi venter på Miljøministeren, kan vi tage sagen i egen hånd og købe jorden over kilderne, skriver Daniel Vestergaard og Jakob Bisgaard, henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør, Hjørring Vandselskab.
Altinget.dk, 4-12-2023

Alle vandselskaber har fået endeligt svar om økonomisk kompensation i 2024
En lang række drikke- og spildevandsselskaber har søgt om kompensation for stigende udgifter til energi hos Forsyningssekretariatet.
CleantechWatch, 4-12-2023

VÆKST OG VAND HÆNGER SAMMEN
En national vækstplan på vandområdet er en forudsætning for eksport og bæredygtighed
Dansk Industri, 4-12-2023

Miljøministeren forbyder PFAS i brandslukningsskum i Danmark
Ved årsskiftet træder et dansk forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskumkoncentrat på øvelsespladser i kraft. ’Nu går vi foran EU og fjerner en direkte kilde til udledning af PFAS til miljøet,’ siger miljøminister Magnus Heunicke.
4-12-2023, VIA Ritzau

BOFA mistænkt for omfattende PFAS-forurening
Bornholms Regionskommune har rettet mistanken mod det kommunale affaldsselskab BOFA i Rønne for at være kilden til en omfattende PFAS-forurening.
4-12-2023, Bornholm.nu

Hjørring Vandselskab opkøber landbrugsjord til grundvandsparker
Hjørring Vandselskab har 1. december købt landbrugsejendomme og -jorde i Vinstrup og Astrup, der ligger i områder, hvor der indvindes eller skal indvindes grundvand til drikkevand. Begge ejendomme er købt for at etablere grundvandsparker og dermed sikre rent vand til fremtidige generationer.
Nordsøposten.dk, 01-12-2023

Altinget erfarer: Regeringen lander bred aftale om demokratiske virksomheder
En aftale om demokratiske virksomheder er torsdag blevet indgået i Erhvervsministeriet. Det erfarer Altinget. Aftalen inkluderer ikke en EOT-model, da der ikke er fundet finansiering til modellen inden for den økonomiske ramme på 22 millioner kroner.
Altinget.dk, 30-11-2023

Generationsforureningen ved Naverland er klar til oprensning
​Region Hovedstaden har afsluttet sin undersøgelse af generationsforureningen på Naverland i Albertslund og er nu klar til at sende oprensningen i udbud. Regionen har også søgt og fået penge til at undersøge den mere end to km lange grundvandsforurening, der siver fra Naverland og truer drikkevandet i området.
Region Hovedstaden, 30-11-2023

EU godkender fortsat brug af glyphosat – er verden da helt af lave?
Den 15. oktober 2023 sendte jeg et brev til miljøminister Magnus Heunicke, hvor jeg spurgte, hvorfor Miljøministeriet fortsat godkender potentielt sygdomsfremkaldende pesticider, som for eksempel glyphosat og PFAS, og ovenikøbet tillader at disse stoffer sprøjtes ud over vores mad, ender i vores vand og tilsættes medicin etc. Jeg spurgte, hvorfor man ikke generelt og i højere grad valgte at handle ud fra et forsigtighedsprincip til gavn for borgernes sundhed?
madforlivet.dk, 30-11-2023

Kunstig intelligens skal hjælpe med at fjerne PFAS
Nyt forskningsprojekt kobler nogle af Danmarks fremmeste forskere inden for PFAS-oprensning med kunstig intelligens. Målet er at udvikle og super-optimere en ny form for rensningsteknologi til spildevand og drikkevand ved hjælp af kunstig intelligens.
Aarhus Universitet, 29-11-2023

De fleste renseanlæg har ikke taget stilling til det fjerde rensetrin
En ny rapport fra Teknologisk Institut viser, at langt de fleste danske renseanlæg endnu ikke har taget stilling til eller investeret i det såkaldte fjerde rensetrin til rensning af spildevand, som EU ventes at stille krav om fra 2035. Uklarhed om loven og manglede viden om tekniske løsninger angives som centrale barrierer.
TekniskFokus, 29-11-2023

Replik: Når BNBO lander spiseligt, så er det fordi, vi søger indflydelsen
Der er gode grunde til, at L&F-viceformand Thor Gunnar Kofoed ikke udelukkende kan hænge sin hat på fagligheden omkring BNBO, skriver han i denne replik.
EffektivtLandbrug, 29-11-2023

Professor: Glem ideen om det rene grundvand
Vores uskyldsrene idé om drikkevandet gør, at vi ikke er forberedt på at skulle rense vandet i det omfang, som bliver nødvendigt fremover, skriver Hans-Jørgen Albrechtsen. Kronikken er et uddrag fra en ny hvidbog, ”Fremtidens drikkevand: Hvordan sikrer vi rent drikkevand til kommende generationer”, som ATV Jord og Grundvand har udgivet.
Altinget – miljø, 28-11-2023

Debat: Fire indsatsområder skal redde dansk drikkevand
Det danske grundvand skal fremtidssikres med både forebyggelse og behandling, lyder det i dette debatindlæg forud for offentliggørelsen af en ny hvidbog, udarbejdet af ATV Jord og Grundvand.
Cleantechwatch, 28-11-2023

Flere penge på finansloven til drikkevandsbeskyttelse
Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, hilser flere penge på finansloven til grundvandsbeskyttelse velkommen. Der afsættes samlet set 123,5 millioner kroner mere, som skal understøtte sikringen af rent drikkevand for fremtiden.
Fredericiaavisen.dk, 28-11-2023

Det står enhver frit at købe vand fra Italien. Men jeg forstår ikke behovet
Det er ikke godt for klima og CO2-regnskabet, at købe sit vand på flaske. Ole Lyngby Pedersen (V), byrådsmedlem i Odder Kommune vil med sit læserbrev berolige borgerne i kommunen, for “vi har super fint og rent drikkevand direkte fra hanen i ethvert hjem, så jeg forstår simpelthen ikke behovet for at importere vand”.
Jyllands-Posten, 28-11-2023

Kommune slår fast: Ikke muligt at sætte pause på jordtilkørsel
Jordtilkørslen skal fortsætte uhindret. Ifølge Gribskov Kommunes administration er det ikke muligt at sætte en midlertidig stopper for den megen tilkørsel af jord til kommunens marker.
netavisen.dk, 27-11-2023

Flere penge på finansloven til drikkevandsbeskyttelse
Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, hilser flere penge på finansloven til grundvandsbeskyttelse velkommen. Der afsættes samlet set 123,5 millioner kroner mere, som skal understøtte sikringen af rent drikkevand for fremtiden.
via.ritzau.dk, 27-11-2023

Forsyning lukker flere BNBO-aftaler end på landsplan: Det er kun første skridt
Ifølge brancheorganisationen Danske Vandværker halter sagsbehandlingen hos Skat, hvilket hæmmer processen for frivillige aftaler.
CleantechWatch, d. 21.11.23

PFAS-grænseværdi for spildevandsslam samler støv i ministeriet
Videnskabeligt grundlag for fast PFAS-grænse i slam har været klar siden februar i år, men implementeringstidspunktet er nu udsat til ultimo 2024. Forsinkelsen møder kritik hos Danva. Miljøministeriet siger, at man »arbejder på højtryk.«
WaterTech, d. 21.11.23

SYNSPUNKT: Vi bruger stadig for meget vand
Vi skal holde vandforbruget så lavt, at vandindvindingen bliver ved med at være bæredygtig.
WaterTech, d. 21.11.23

Frederiksberg Forsyning udnævner ny direktør internt
Frederiksberg Forsyning har officielt valgt Henrik Bay som ny administrerende direktør. Han har fungeret som konstitueret administrerende direktør siden oktober.
Altinget Miljø, d. 20.11.23

Nu starter nyt energieventyr, der skal erstatte biomasseaffald
Første spadestik til EU’s største geotermianlæg, der bruger grundvandet i fjernvarmen, er taget mandag.
CleantechWatch, d. 20.11.2023

På jagt efter jord – til både landbrug, vand og mange andre grønne tiltag
Multifunktionel jordfordeling samtænker landbrugsproduktion med drikkevand, vandmiljø, klimatilpasning, CO2-reduktion, biodiversitet, naturgenopretning og friluftsliv. I praksis er det dog et kompliceret puslespil. Det viser et i øvrigt succesfuldt eksempel fra Slagelse.
WaterTech, d. 16.11.23