Gå til indhold

Det skriver pressen

Følg med i, hvad medierne skriver om vandbranchen og Danske Vandværker

Region førte “visuelle tilsyn” med usynlig forurening hos Nordic Waste
Region Midtjylland erkender nu, at det kan være umuligt at se forurening med det blotte øje.
DK Teknik, d. 27.05.24

Manglende udpegning af pesticidfølsomme områder forsinker beskyttelse af drikkevand
Odense er blandt de kommuner, der har lerjord og derfor mangler et værktøj fra Miljøstyrelsen til at udpege pesticidfølsomme indvindingsområder. Styrelsen vil ikke sige noget om, hvorfor værktøjet er forsinket, men lover, at det er på vej.
WaterTech, d. 24.05.24

Risiko for forurening af grundvandet: Nordic Waste politianmeldt igen efter nyt fund under jordbunkerne
Der er ingen grund til bekymring for drikkevandet her og nu, lyder vurderingen.
DR, d. 24.05.24

Sweco sikrer rent vand i krigshærgede Ukraine
Rådgivergiganten er aktiv i Ukraine på vandforsyning, sanitet og byggeri. Stort potentiale i flere opgaver, siger Sweco-direktør for infrastruktur
Licitationen.dk, d. 23.05.24

Skovgro får støtte til at skabe naturnær skov, der sikrer drikkevandet
Skovgro har fået 912.000 kr. fra Nordea-fonden til indsatsen ‘Skovplantning i fællesskab – tæt på by og land’, som skal sikre rent drikkevand og lokale fællesskaber i Odsherred.
Skovgro.dk, d. 23.05.24

Vandværk med opfordring: – Vær opmærksom, så vi undgår restriktioner
Hos Ryomgård Vandværk har pumperne kørt på absolut max-kapacitet om aftenen i den seneste tid. Derfor kommer vandværket nu med en opfordring til at være opmærksom på vandforbruget i spidsbelastnings-timerne.
Randers Amtsavis, d. 22.05.24

Hornslet Vandværk slår alarm
Sommerens varme har øget vandforbruget markant, hvilket presser Hornslet Vandværks kapacitet til det yderste.
Adresseavisen Syddjurs, d. 22.05.24

Dette EU-land har masser af vand – men er blandt de allerhårdest ramte af vandmangel
Det regner stadig mere om vinteren i Belgien, men landet formår ikke at opsamle vandet og bruge det til de stadig tørrere somre. Eksperter peger på mindre afledning, mindre befæstning og andre løsninger.
WaterTech, d. 21.05.24

Lektor advarer mod glorificering af professionelle forsyningsbestyrelser
”Man skal passe meget på med at lade sig overbevise om, at professionelle nødvendigvis gør det rigtige,” siger lektor og kommunalforsker Roger Buch.
CleantechWatch, d. 21.05.24

Vandværk i historisk investering: Kan potentielt sikre en milliard liter drikkevand om året
I minimum 20 år frem kan Hedensted Vandværk nu levere rent drikkevand, efter en historisk dyr tilbygning er klar til indvielse.
Vejle Amts Folkeblad, d. 21.05.24

Vandsektoren puster ud oven på længe ventet lov om drikkevandsbeskyttelse
Branchedirektør håber, at det vil lykkes at få trykprøvet kompensationen til lodsejere for ikke at anvende pesticider nær drikkevandsboringer ved domstolene.
CleantechWatch, d. 22.05.24

Kira Marie Peter-Hansen: Frås og gift truer vores vand. Vi kan ikke længere tage det for givet
Rent vand, genopretning af natur og en kraftig reduktion af forurening er i min optik de tre vigtigste emner på miljøområdet, som Europa-Parlamentet skal tage hånd om efter valget, skriver spidskandidat i SF, Kira Marie Peter-Hansen.
Altinget Miljø, d. 21.05.24

Vandmanglen breder sig i EU – men problemet kan mindskes markant
Mere eksport af dansk teknologi og knowhow samt åbning for flere typer af vandkvalitet er blandt indsatserne, der kan nedbringe EU’s alt for høje forbrug af drikkevand. Mange af tiltagene tjener sig hurtigt ind.
WaterTech, d. 17.05.24

Nu får Fyn mere statsskov
Sammen med en kommune og to lokale vandværker har Naturstyrelsen opkøbt landbrugsjord, som skal forøge det fynske skovareal, der hovedsageligt er på private hænder i dag. Forskellige interesser driver det nye samarbejde – men det drejer sig primært om drikkevand og CO2.
Dansk Skovforening, d. 14.05.24

Aftale med landmænd skal sikre rent vand i hanen
De cirka 1300 husstande, som får vand fra vandværket i Fløng, betaler nu leje til to landmænd, som til gengæld undlader at sprøjte og gøde jorden, hvorfra vandet hentes.
Sjællandske.dk, d. 15.05.24

Debat: Staten skal oprette en myndighed for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning
Det går for langsomt med at få styr på en helhedsplan for rent drikkevand og stigende vandmasser. Staten skal tage ansvaret på sig, skriver Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup
Altinget Miljø, d. 15.05.24

Concito: Menneskelig trivsel bør være den vigtigste prioritet for omlægningen af Danmarks areal
Mere tilgængelig natur vil gøre danskerne gladere og lykkeligere. Det bør være det vigtigste mål for fremtidens arealanvendelse, skriver projektleder i Concito Tage Duer om Klimarådets rapport.
Altinget Miljø, d. 15.05.24

Kæmpe plastsorteringsanlæg med tung trafik oven på drikkevandsindvinding
Borgere i Holbæk Kommune er kritiske over for planerne om sorteringsanlæg for 120.000 ton plast årligt; det kan være i strid med bekendtgørelse på området. Kommunen mener ikke, at der er risiko for, at anlægget vil være ’væsentligt grundvandstruende’.
WaterTech, d. 14.05.24

Fynske vandboringer har ekstra mange pesticider – opblanding og rensning er nødvendigt
Odense Kommune er nødt til at udvide de arealer, hvor man laver drikkevandsbeskyttelse. Kommunen er blandt dem, der er hårdt ramt af pesticider, især DMS og det roemarked-relaterede DPC.
WaterTech, d. 13.05.24

Aabenraa stiller grønne krav til forpagtere
Aabenraa Kommune har godkendt det kommende udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord, oplyser kommunen.
DK Teknik, d. 12.05.24

Aarhus Vand mister finansdirektør til affaldsselskab
Han er rykket til en lederstilling hos Fjernvarme Fyn.
CleantechWatch, d. 08.05.24

Heunickes popularitet er dalet støt siden valget: “Miljøministerposten kan være farlig”
Magnus Heunickes ekstremt høje popularitet i den danske befolkning er på retur. Tre “kæmpestore møgsager” slider på ministeren, vurderer politisk kommentator.
Altinget Miljø. d. 07.05.24

Der skal mere styr på vandet i historisk bykerne – til gavn for både borgere og Øresund
Klimatilpasning i Helsingør skal både inddrage el- og vandforsyning, fjernvarme, trafik og sidst men ikke mindst; historiske hensyn. Vandet skal så vidt muligt løbe på overfladen for at spare udgifter til separatkloakering.
WaterTech, d. 07.05.24

SYNSPUNKT: Bedre udnyttelse af spildevand: Kommercielt fuldskala Power-to-gas-anlæg på blot 5 år
Resultaterne fra projektet har været springbræt til en lang række afledte udviklingsprojekter omkring bl.a. ressourcegenvinding, minimering af lattergas, udvikling af LCA-værktøj og ikke mindst en ny dansk start-up-virksomhed (Clean Matter Aps) med fokus på genvinding af fosfor fra slamaske efter monoforbrænding af slam.
WaterTech, d. 07.05.24

Alvorlig PFAS-forurening truer badestrande – virksomhed får flere påbud
I 2022 fandt man PFAS-koncentrationer i grundvandet under medicinalvirksomheden Lundbeck, der var flere tusinde gange over grænseværdien for drikkevand. Nu har forureningen spredt sig, og virksomheden skal rydde op i to hot-spots og søge ny tilladelse til sit overfladevand.
WaterTech, d. 07.05.24

DANMARKS MILJØPORTAL LANCERER SYSTEM SOM SKAL STYRKE INDSATSEN MOD STIGENDE GRUNDVAND
Grundvandet er stigende, og sammen med øget havvandsniveau og ikke mindst udsigten til mere nedbør, har regeringen lanceret en klimatilpasningsplan. Og en del af den bliver et nyt system, som Danmarks Miljøportal står bag, som giver kommuner og spildevandsselskaber bedre vilkår for at finde ud af, hvor de skal sætte ind over for højtstående grundvand.
HVACFOKUS, d. 06.05.24

DEBAT: Rent drikkevand i Gribskov Kommune
DN Gribskov mener ikke, at man kan vente på regeringens akutplan, hvis vi vil have rent drikkevand i Gribskov.
SN.dk, d. 05.05.24

Danva: Skovrejsning kan være rygraden i en CO2-afgift på landbruget
Skovrejsning kan gavne naturen og være nøglen til en CO2-afgift på landbruget. For omprioriterer man landbrugsjord til grundvandsbeskyttelse og skovrejsning, vil der blive et mindre dyrkningsområde og dermed en mindre CO2-udledning, skriver Carl-Emil Larsen.
Altinget Miljø, d. 02.05.24

Vandeksperter: Grundvandsparker tjener naturen, folkesundheden og samfundsøkonomien. Alligevel tøver regeringen med at sætte ind
Regeringen bør leve op til egne mål om at sikre Danmarks grundvand mod forurening. Det kan kun gå for langsomt med at etablere grundvandsparker, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.
Altinget Miljø, d. 30.04.24

DEBAT: Hvad skal der til, før administrationen anerkender noget som en begrundet mistanke?
I bund og grund skal vi ikke tillade jordopbevaring eller jorddeponi i Gribskov Kommune, skriver Helle Lund (LA), byrådsmedlem i Gribskov.
SN.dk, d. 29.04.24

Ny bekendtgørelse åbner for mere afsaltning af havvand i Danmark
Afsaltning er omkostningstungt, energikrævende og miljøbelastende, og tillades kun undtagelsesvist herhjemme. Men i takt med at vandressourcerne presses, kan der blive mere behov for det, og derfor arbejder Miljøministeriet på en præcisering af reglerne.
WaterTech, d. 30.04.24

»Helt ubegribeligt«: 17 år i træk har Danmark givet tilladelse til forbudt pesticid
Med den begrundelse, at alternativerne er for dyre, gentager Miljøstyrelsen år efter år dispensationer til pesticider, som er forbudt i EU.
Politiken, d. 29.04.24

Drikkevand skal sendes syd om fjorden: Nye ledninger kræver masser af dispensationer
Sikkerheden for altid at have vand i hanen skal styrkes, mener Forsyningen, der nu tager første skridt til at koble Ringkøbing-Skjern Kommunes to store vandledninger sammen. Der skal skaffes mange tilladelser, for den nye ledning skal løbe i et sårbart terræn.
Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, d. 28.04.24

Vandsamarbejde skal sikre rent drikkevand
Nyt Vandsamarbejde zoomer ind på Hovedstadens grundvand og de udfordringer, der er for rent vand i hanen.
Miljøministeriet, d. 26.04.24

Aquaporin-direktør sætter foreløbigt punktum for kapitalrunder
En række af cleantech-selskabets småaktionærer er blevet udvandet med ny emission, men direktør insisterer på, at alle får gavn af kapitalrejsningen.
CleantechWatch, d. 26.04.24

Akutpakke for vandmiljøet: Millionpulje til kommunerne skal fjerne flaskehals for lavbundsjorde
Nu åbner en pulje på 32,8 millioner kroner, som skal hjælpe til, at lavbundsjorde hurtigere går fra landbrug til natur. Midlerne kan søges af kommunerne og er med til at fjerne forhindringer og forsinkelser i udtagning af lavbundsjorde.
Miljøministeriet, d. 29.04.24

EL-spidskandidat holder fast i omstridt forslag: EU-lande skal forpligtes til at reducere brugen af pesticider inden 2030
Vores drikkevand og miljø er truet. Desværre er det lykkedes landbrugs- og kemilobbyen at udvande et forslag om strammere regler for sprøjtegifte, skriver Per Clausen.
Altinget Miljø, d. 25.04.24

PFAS-handlingsplan: Regeringen vil indføre dansk forbud mod PFAS i tøj og sko
Som en del af en ny PFAS-handlingsplan foreslår regeringen at indføre et nationalt forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler. ”Vi skal gå foran i arbejdet for at begrænse PFAS ved kilden. Et nationalt forbud vil gavne vores sundhed og miljøet i Danmark,” siger miljøminister Magnus Heunicke.
Miljøministeriet, d. 25.04.24

Regeringens klimaeksperter: Der skal fjernes landbrugsjord svarende til Sjælland for at nå grønne mål
Den billigste vej til at nå både klima-, miljø- og naturmål er at droppe produktionen på en tredjedel af landbrugsarealet, melder Klimarådet. Det vil samtidig gøre vandmiljø- og naturindsatsen styrende i den grønne omstilling af Danmarks areal. “Det er alt for omfattende,” mener landbruget.
Altinget Klima, d. 23.04.24

Renset vand kan spare drikkevand – i store mængder, hvis man kan overvinde barriererne
Forurenet vand kan renses til en kvalitet, så kommuner kan bruge det til vanding, vejrengøring og kloakspuling. Men opskalering og større udbredelse af denne metode kræver samarbejde med forsyninger og ændring af forældede regler. En ny bekendtgørelse løser lidt op.
WaterTech, d. 23.04.24

Rådgiver varsler fremtidige opkøb på vandområdet
Norconsult Danmarks omsætning krydsede sidste år en halv mia. kr.
CleantechWatch, d. 23.04.24

Grundfos vil lukke sin tyske produktion
Lukningen skal ske inden for de kommende tre år, bekræfter pumpekoncernen over for CleantechWatch.
CleantechWatch, d. 19.04.24

Minister åbner for at hæve mål for udtagning af landbrugsjord
Miljøminister Magnus Heunicke (S) åbner nu for muligheden for at hæve ambitionen om at udtage lavbundsarealer inden 2030. Målet skal ”måske” opjusteres til 130.000 hektar, siger han.
Altinget Miljø, d. 19.04.24


Politisk strid: Vandtilsyn skifter navn – er det gammel vin på nye flasker?
Folketingets opposition sætter ifm. nye lovforslag stort spørgsmålstegn ved kvaliteten af reguleringen af vandsektoren – men selv om ministeren i fjor udsatte et lovforslag pga. kritik af netop reguleringen, giver han kun medhold på få områder.
WaterTech, d. 18.04.24

Russiske hackere har angrebet amerikanske og europæiske vandværker
Vandværker i USA, Polen og Frankrig har været udsat for angreb fra en russiske hackergruppe, der opfører sig endnu mere aggressivt end tidligere set.
Computerworld, d. 18.04.24

Overset miljøproblem på renseanlæg: Hvert år bliver ca. 1.100 ton polymerer spredt på marker
Ifølge et estimat bruger danske renseanlæg årligt ca. 1.500 ton polymerer til afvanding af slam; det meste ender på marker. Fagfolk påpeger, at denne praksis er blevet stærkt begrænset i f.eks. Tyskland. Men rapport viser, at miljøvenlige alternativer er dyre, og Miljøstyrelsen har ingen planer om at skærpe reglerne.
WaterTech, d. 16.04.24

Lancerer Danmarks første PtX-testanlæg
GreenLab etablerer Danmarks første PtX-anlæg til test og uddannelse. Anlægget skal give branchens brugere praktisk erfaring med teknologien
EnergySupply, d. 16.04.24

Ny aftale: Kæmpe sejr for drikkevandet
I dag er der blevet afsat 200 millioner kroner til drikkevandet. Det betyder, at vi kan komme et stort skridt nærmere fremtidssikringen af drikkevandet.
Via Ritzau, d. 15.04.24

Grøn fond-milliarder vil gøre gavn – men er ikke meget mere end dråber i havet
3,3 milliarder skal bl.a. fremme klimatilpasning, skaffe mere drikkevand, og rense for PFAS og generationsforureninger. Det modtages positivt af fagfolk, der dog også påpeger, at det langt fra er nok.
WaterTech, d. 15.04.24

Fjernvarme, dieselafgift og liv i døde fjorde: Politikere sætter milliarder af til grøn omstilling
Pengene kommer fra den såkaldte ‘Grøn Fond’, som flere partier står bag.
DR, d. 15.04.24

Laboratorietest: Destruktion af PFAS kan gøres langt billigere
Et fuldskalaforsøg på PFAS-testcentret i Korsør skal nu afprøve regenerering af de resiner man bruger til rensning og udvaskning af PFAS – og samtidig teste metoder til at destruere PFAS-koncentrat onsite.
WaterTech, d. 12.04.24

Industrien skal betale for mere af udgiften til dens egen vandforurening
Den danske vandindustri har virkelig løftet sin del af opgaven. Kommissionen gjorde ikke meget for at skjule, at store dele af dens stærke udspil var inspireret af eller direkte modelleret efter situationen i Danmark, lyder det fra MEP og SF’s Margrete Auken.
WaterTech, d. 12.04.24


Ny metode kan fjerne PFAS til under kravværdien alene ved forrensning
Boblefraktionering renser PFAS-4 uhyre effektivt og billigt på fuldskala-anlæg på Korsør Brandskole. Laboratorietest viser, at metoden også kan fjerne PFAS fra drikkevand – det skal nu efterprøves i fuldskala på Hofors største vandindvinding.
WaterTech, d. 12.04.24

EWII leverer næstbedste resultat nogensinde
Med snuden i sporet og styr på driften havde EWII et godt år i 2023 og opnåede et overskud efter skat på 426 millioner kroner. Et år med fart på forretningen, der har givet energikoncernen det næstbedste resultat til dato.
Via Ritzau, d. 12.04.24

I 22 år har danske landmænd været undtaget EU-regler om kvælstofudledning. Men til sommer er det slut
En dispensation, der har givet danske kvægavlere ret til at gøde deres marker ekstra, udløber. Regeringen vil tage hensyn til vandmiljøet, lyder forklaringen, men hos Landbrug & Fødevarer er man ikke tilfreds.
Altinget Miljø, d. 11.04.24

KL-kortlægning: 99,7 procent af Danmarks areal er “i brug”
Der mangler et areal seks gange større end Fyn, hvis grønne ambitioner skal indfries. Derfor ønsker kommuner bedre udnyttelse af grønne arealer.
DK Teknik og Miljø, d. 11.04.24

Heunickes PFAS-plan afhænger af forhandlinger hos Wammen. Og her bringes et milliardbeløb i spil
Et milliardbeløb til PFAS er bragt til bordet i forhandlingerne om Grøn Fond, som er i sin afgørende fase. Miljøministerens PFAS-plan afhænger af resultatet.
Altinget Miljø, d. 09.04.24

Minister laver ny ordning: – Tager forhåbentlig en ordentlig klump af de 1,6 milliarder kroner
Fødevareminister Jacob Jensen (V) er på vej med ny ordning, kaldet permanent ekstensivering, som kan sikre hjemtagning af en del af de 1,6 milliarder kroner fra landdistriktspuljen, som Danmark lige nu risikerer at skulle sende tilbage til EU. Han forudser, at det bliver meget svært at nå at få brugt alle midlerne i tide.
LandbrugsAvisen, d. 09.04.24

Råvand serveret i Løvbakkerne
Vandets dag blev fredag fejret i Løvbakkerne, hvor Herning Vand er i fuld gang med projektering af et nyt vandværk.
Herning Vand, d. 08.04.24

Ny teknologi skal fjerne medicinrester fra Viborgs spildevand
Det er rettidig omhu, mener udvalgsformand, fordi rensningsanlæg alligevel skal fornyes.
DK Nyt, d. 08.04.24

Nordic Waste-ejer forsikrer, at fondsmillioner er på vej efter jordskredssag
Borgerne i byen Ølst ved Randers efterlyser penge fra ny klimafond, som oliemilliardæren og USTC-koncernen har lovet efter omfattende jordskred.
CleantechWatch, d. 08.04.24

Belgien har en PFAS-kommissær og omfattende tiltag mod PFAS-forureningen
Det ligner enhver anden søvnig forstad til en større europæisk by. Men bag idyllen gemmer der sig en anden virkelighed. En virkelighed, der først kom til omgivelsernes kendskab i 2021.
WaterTech, d. 05.04.24

Stik imod branchens og regeringens mål: Eksport af vandteknologi falder
Vi sælger mere vandrådgivning, men mindre vandteknologi-hardware, viser nye eksporttal. Delforklaringer kan være tal-usikkerhed, valutaudsving, og at store virksomheder flytter produktion ud af landet. Uanset hvad er bl.a. Nederlandene ved at overhale os, påpeger DI.
WaterTech, d. 05.04.24

Galten Vandværk vil bygge en markant udseende stor drikkevandsbeholder
Galten Vandværk har købt et areal på godt 3000 m2 på Klank i sammenhæng med vandværkets bestående areal på hjørnet af Århusvej og Klankvej.
Her er det planen at etablere en helt ny højdebeholder – en drikkevandsbeholder på med et indhold på måske 2000 m3 – som bliver et centralt knudepunkt for drikkevandssamarbejdet i Låsby, Galten og Skovby.
Galten Folkeblad, d. 03.04.24

Bølgerne gik højt hos de få politikere, der førstebehandlede sprøjteforbud
Trods utilfredshed hos især venstrefløjen om, at det går for trægt med at beskytte drikkevandet, tegner der sig en bred opbakning bag Magnus Heunickes (S) BNBO-lov.
CleantechWatch, d. 03.04.24

Chef i Udenrigsministeriet: »Vores ‘soft sell’ af vandteknologi virker – men der er lang vej til milliarderne«
Konservative kommandoveje og forældede driftsmetoder er blandt udfordringerne, når generalkonsul Jakob Andersen og 11 vandrådgivere skal hjælpe med at fordoble den danske vandeksport i udvalgte europæiske vandforsyningsmarkeder frem mod 2030.
WaterTech, d. 03.04.24

Manglende lovgivning står i vejen for bedre arealudnyttelse
Beskyttelse af grundvandet, vedvarende energikilder, natur, landbrug, veje og områder til boliger og industri. Har Danmark plads nok til det hele i fremtiden? Ja, siger forsyningseksperter, hvis vi formår at kombinere flere forsyningskilder på samme areal, – men det kræver en klar retning fra lovgiverne.
ViaRitzau, d.03.04.24