Gå til indhold

Årets vandværk 2024

Årets Vandværkspris bliver uddelt på Vandets Dag den 22. marts. Formålet med prisen er at bidrage til at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde.

Det er Danske Vandværkers medlemmer, der har nomineret vandværker til Årets Vandværkspris. Blandt alle de nominerede vandværker har en jury nu peget på to vandværker, der er gået videre til finalen. Danske Vandværkers medlemmer stemmer gennem en mailafstemning på deres favorit og på Vandets Dag, den 22. marts, bliver vinderen offentliggjort.

Finalisterne er i 2024 Hasselager-Kolt Vandværk og Tune Vandværk, der begge udmærker sig ved på relativt kort tid at rykke på forskellige vigtige dagsordener.

Er du medlem af Danske Vandværker? Tjek din mail og stem på din favorit.

Tune Vandværk: Finalist til Årets Vandværkspris 2024

For Tune Vandværk har PFAS-udfordringerne fyldt, siden grænseværdierne blev sænket. Tune Vandværks tilgang til at gå foran og finde løsninger bliver fremhævet som både positiv, løsningsorienteret og samarbejdsdrevet.

Hasselager-Kolt Vandværk: Finalist til Årets Vandværkspris 2024

Hasselager-Kolt Vandværk er et unikt eksempel på et vandværk som hurtigt har rykket sig: Her er vandværket gået i front med et stort digitalt projekt og er på den måde blevet udstillingsvandværk også for internationale besøgende.

Tejn Vandværk løb med Årets Vandværkspris 2023

Vandværksmedlemmer fra hele landet har peget på Tejn Vandværk som vinder af årets vandværkspris 2023. Der var indstillet 20 vandværker til prisen. En jury har udpeget to finalister, og nu har medlemmerne i Danske Vandværker stemt og afgjort, at det i år er Tejn Vandværk, der løber med titlen. 

”Vi er meget beærede over at have vundet Årets Vandværkspris. Særligt fordi det er branchens pris. Det er andre vandværksfolk, der har stemt på os, og det er selvfølgelig en stor motivation for os i vores videre arbejde,” siger Jan Mørk, der er formand for Tejn Vandværk og tilføjer:

”Det er også en stor cadeau til de tidligere bestyrelsesmedlemmer på Tejn Vandværk, fordi de har udrettet nogle ting, som vi i den nuværende bestyrelse har kunne bygge videre på.”

Fra venstre Susan Münster, Claus Larsen, Bente Holm, Mikkel Mortensen, Reno Kuhre, Thorbjørn Gjessing og Jan Andersen.

Derfor blev det Tejn Vandværk

Tejn Vandværk gør sig positivt bemærket inden for en række områder. Det er blandt andet lykkedes at sammensætte en bred og kompetent bestyrelse, som har forskellige aldersgrupper, køn og kompetencer repræsenteret. Det har gjort vandværket i stand til at gennemføre en udbygning som en total entreprise, som har holdt sig inden for budget og tidsramme – uden brug af eksterne rådgivere og med en kort tilbagebetalingstid.

I bestyrelsen arbejder man ikke alene aktivt med FN’s verdensmål 6 om rent drikkevand, men også med evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejde og kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Tejn Vandværk er god til at dele sine succeser på de sociale medier og skaber positiv synlighed i lokalområdet, når der f.eks. inviteres til rejsegilde, og når gode resultater med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bliver delt.

Tejn Vandværk indgik 2018 frivillige aftaler omkring sine boringer og havde ved årsskiftet indgået tinglyste aftaler for alle tre kildepladser med alle 11 lodsejere. Da vandværket skulle udbygges, var et af kriterierne, at det nye design skulle spare energi, og forventningen er en besparelse på 30 pct. i udpumpning. Det nye SRO-anlæg, der styrer og overvåger vandværkets aktiviteter gør, at Tejn Vandværk kan bruge sin store tankkapacitet som energibatteri. Der bliver arbejdet på at kombinere batteri, nødgenerator og solceller: Taget på den nye bygning er dimensioneret til solceller, som skal lade batterierne op til nødforsyning og levere grønnere og billigere energi. 

Tejn Vandværk vægter desuden samarbejde højt og har etableret forsyning til to nabovandværker.

”Tejn Vandværk er et strålende eksempel på et vandværk, som har en professionel tilgang til bestyrelsesarbejdet og gør en stor indsats for en grøn og bæredygtig vandforsyning. Det er meget inspirerende at besøge dem og høre om deres arbejde,” fortæller landsformand Jan Andersen, der overrakte prisen til det bornholmske vandværk.

Nominering til årets vandværkspris i testversion
– åbner 3. november