Gå til indhold

Lad os frede det rene vand, når vi planlægger for Power-to-X

Af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen. Indlægget er bragt i WaterTech den 31. maj 2024.

Gennemtænkt regulering og gode lokale løsninger er vejen frem, når potentialerne i Power-to-X skal realiseres, og der skal bruges masser af vand. Derfor skal udviklingen af fremtidige Power-to-X-anlæg også tage højde for både den grønne strøm og samtidig for de lokale vandressourcer.

Den grønne omstilling er fuld af potentialer og snublesten. Men både klimakrisen og den sikkerhedspolitiske situation har de seneste år sat en fed streg under, at omstillingen både haster og er helt nødvendig: Vedvarende energi er vejen frem, og her er Power-to-X (PtX) ikke til at komme uden om.

Projekterne har naturligvis altid sørget for en fornuftig vandforsyning. Men hidtil har der ikke været det store politiske og regulatoriske fokus på, at PtX kræver enorme mængder ultrarent vand, når vi laver grøn strøm om til brint og grønne brændsler: Og hvordan sikrer vi så, at planlægningen af PtX også tager højde for vandressourcen?

Det havde Danske Vandværker og Brintbranchen i sidste uge på dagsordenen til en konference om vand til Power-to-X, der blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg. Og det store fremmøde understregede, at emnet optager en bred kreds af aktører: Salen var fyldt af branchefolk fra vand- og PtX-industrien, politikere og embedsmænd samt en masse interesserede gæster.

Konferencen var fuldt booket, da Danske Vandværker og Brintbranchen kunne åbne dørene til Fællessalen på Christiansborg

Pilotprojekter skal vise vejen
Indtil nu har det politiske fokus været på, hvordan man sikrer grøn strøm til PtX. Men strøm er ikke nok. Der er nemlig også behov for store mængder ultrarent vand, når strømmen skal omdannes til brint. Samtidig er drikkevand i stigende grad en knap ressource og derfor ikke oplagt at bruge i så store mængder, som PtX-processerne kræver.

Og det var der udbredt enighed om: I udgangspunktet er det grundvand, vi bruger til drikkevand, ikke en fremtidssikret løsning i PtX-produktionen, der altså skal planlægges efter andre vandressourcer.

Her er der forskellige veje at gå, afhængigt af de lokale forhold og tilgængelige teknologier – med renset spildevand og drænvand fra markerne som nogle af de mulige: På talerstolen blev der delt ud af viden om vand til PtX og PtX-udviklingsperspektivet med fokus på konkrete erfaringer fra Syddjurs, Lemvig, Kassø og Lolland.

Erfaringerne er forskellige, men der var enighed om, at den bedste vej at gå er ved at lære fra disse og samtidig igangsætte pilotprojekter, der viser vejen for best practice for udnyttelsen af vores vandressourcer til PtX. Et andet forslag var, at teknisk vand og drikkevand med fordel kan reguleres separat. Og helt overordnet er der behov for en national strategi, som levner plads til, at man lokalt finder de bedste løsninger.

Der var både plads til gode grin og eftertanke i den opsamlende debat på første halvdel af konferencen om Power-to-X.

Den rette balance
Den politiske debat var præget af bred enighed blandt de deltagende ordførere på området – der til sammen repræsenterede de tre regeringspartier (S, V og M).

”Vi kommer til at mangle vand nogle steder og i nogle perioder, mens vi andre steder kommer til at have for meget vand – så det giver mening, at vi ser mere overordnet på vand og får drøftet de synergier, der er for vand og de forskellige behov,” slog Linea Søgaard-Lidell (V) fast.

Hun blev suppleret af Lea Wermelin (S), der koblede arbejdet med en ny reguleringsmæssig ramme for vandsektoren med behovet for at finde de rigtige rammer for vand til PtX:

”Fra politisk side er der en interesse for at lave et vandreguleringsudvalg for at finde svarene på, hvilken struktur og lovgivning, der skaber de bedste rammer for den fremtidige planlægning.” Senere på ugen offentliggjorde regeringen kommissoriet for vandreguleringsudvalget.

Moderaternes Henrik Frandsen var også helt tydelig i forhold til, hvilken type vand det giver mening at regulere området efter: Fremtidens behov for vand til PtX bliver så stort, at det ikke giver mening at bruge drikkevand til det. Derfor skal det allerede nu ind i planlægningen af fremtidens vedvarende energi. Der skal findes den rette balance mellem miljø og forsyning, så Power-to-X-udbygningen ikke sker på bekostning af vores drikkevand.

Ordførerne lagde også vægt på sammenhængen mellem en national PtX-udbygning og strategi, udviklingen globalt og behovet for handling på EU-niveau, så vi sikrer en stærk europæisk Power-to-X-industri, som både understøtter dansk forsyningssikkerhed og giver gode muligheder for eksport.

Veloplagte ordførere i debat: Henrik Frandsen (M), Linea Søgaard-Lidell (V) og Lea Wermelin (S).

To ben i PtX
Brancherne var enige om, at der for at nå de bedste samfundsmæssige løsninger er behov for at fortsætte den tætte dialog og sikre synergi på tværs af de to forsyningsarter. Det slog direktør i Danske Vandværker Susan Münster og direktør i Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen fast i deres afsluttende kommentarer.

Som et led i at sikre denne synergi og sammenhæng i planlægningen har Brintbranchen udviklet et kort, der samler den nyeste viden om den danske brintbranche og giver overblik over igangsatte og planlagte PtX-projekter, blandt andet i forhold til energi- og vandressourcer. Kortet er et vigtig første skridt på vej mod at skabe en grønne omstilling, der samtidig tager højde for en bæredygtig udnyttelse af vores dyrebare vandressourcer.

Se kortet her: https://brintital.dk/

Kommende arrangementer

Udgivet 29. maj. 2024