Gå til indhold

Dimensioner og vandtryk

Når nye virksomheder skal tilsluttes vandværket, er det vigtigt, at få afdækket behovet for vand, så ledninger og tryk bliver dimensioneret korrekt.

Det er både i vandværkets og virksomhedens interesse, at vandledningerne dimensioneres rigtigt allerede fra starten.

Tre gode råd

Forventet vandforbrug

Vandledningen skal kunne håndtere den mængde vand, som virksomheden eller landbruget forventer at bruge.

 

Tag derfor initiativ til en god dialog med ejeren af virksomheden eventuelt gennem en autoriseret VVS-installatør, for at få klarhed over virksomhedens samlede vandinstallationer.

 

Det er vigtigt, at virksomheden informere vandværket, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens vandinstallation.

I kan ikke etablere vandforsyningen, før I har modtaget oplysningerne fra virksomheden.

 

Hvornår skal vandet bruges

Det er også vigtigt, at I får klarhed over virksomhedens forbrugsmønster. Det er meget væsentligt både for dimensioneringen og for at undgå for store trykstød i ledningsnettet på grund af et varierende vandforbrug.

 

Hvis virksomheden har brug for store mængder vand over kortere perioder, er det bedst at etablere en buffertank allerede fra starten.

 

Virksomheden skal betale udgifterne til buffertanken. Samtidig opnår virksomheden den fordel, at få adgang til vand ved kortere vandafbrydelser, hvis det skulle ske.

 

Få eksperthjælp og planlæg strategisk

Få hjælp til at dimensionere ledninger hos en professionel, som kan udføre de korrekte beregninger.

 

Nogle af de virksomheder, der leverer vandledninger, kan også hjælpe med dimensioneringen.

 

Planlæg de spor, hvor ledningerne skal ligge, så det passer ind i vandværkets strategi. På den måde får i taget højde for en senere udbygning uden at skulle udskifte hele ledningsstrengen.

 

Tag også hensyn til virksomhedens ønske om, hvor på grunden, den ønsker, at stikledningen skal føres ind til en eventuel målerbrønd.

 

Udgivet 30. sep. 2022