Gå til indhold

Drikkevandskvalitet og kommunalt tilsyn

I Danske Vandværker arbejder vi for, at vores medlemsvandværker oplever, at det kommunale tilsyn gennemføres kompetent og regelmæssigt.

Af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

Efter vores mening vil et regelmæssigt tilsyn fra den kommunale myndighed være med til at skabe ensartethed i kvaliteten i danskernes drikkevand på tværs af vandværker. Men vi efterlyser større bevågenhed hos både politikere og embedsmænd i kommuner og på landsplan. For det er vigtigt, at kommunerne prioriterer tilsynene, for de er både med til at opretholde befolkningens tillid til det lokale vand fra hanen og tilliden til den decentrale vandforsyning med mange vandværker. Vi foreslår, at tilsynet finder sted minimum hvert tredje år.

Undersøgelse viser store forskelle

Sidste år spurgte vi vores vandværker, hvornår de sidst havde haft et kommunalt tilsyn. Og svarene afslørede, at kommunerne varetager deres opgave med at føre tilsyn på landets vandværker meget forskelligt. Cirka en fjerdedel af besvarelserne viste, at enten havde vandværket ikke haft tilsyn siden 2016 eller kunne slet ikke huske, hvornår der havde været tilsyn.

Intet i regelbogen om hyppighed

Der står intet i love eller regler om, hvor tit kommunerne skal føres tilsyn. Men der findes dog en vejledning fra maj 2015, som er udgivet af Naturstyrelsen. Af vejledningen fremgår det blandt andet, at man allerede dengang ønskede større ensartethed i tilsynene. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvor ofte det tekniske tilsyn skal finde sted, og af vejledningen fremgår det også, at hyppigheden bør fastsættes efter det aktuelle behov.

Tilsyn giver bedre drift

Når vi slår et slag for at få fokus på kommunernes tilsyn, er det fordi, vi mener, at tilsyn er med til at forbedre driften på vandværket. Og det en overbevisning, som deles af vores medlemsvandværker. I føromtalte spørgeundersøgelse svarede cirka halvdelen, at tilsynet havde haft en positiv indvirkning på vandværkets drift. Omvendt er vi også meget bevidste om, at kommunerne har mange krævende og forskelligartede opgaver, de skal løse. Og derfor har vi i samarbejde med de kommunale sagsbehandlere i EnviNa, som er en forening for miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige, udarbejdet et kursus med titlen “Tilsyn af vandværker – for kommunale sagsbehandlere og vandværksfolk.

Kursus vil spille både kommune og vandværk bedre

Der kan være store forskelle på, hvordan et kommunalt tilsyn opleves, når man ser på det med henholdsvis sagsbehandlerens og den driftsansvarliges briller. Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogle være en frustrerende oplevelse. Men omvendt er et tilsyn en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se, om der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed. Og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem. Et godt tilsyn sikrer med andre ord, at begge parter kommer stærkere ud på den anden side og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer.

Opfordringen fra os i Danske Vandværker er krystalklart – send din kommunale sagsbehandler på det fælles kursus den 15. marts 2022, så vi kan spille hinanden stærkere til glæde for postevandet. Skulle min opfordring have givet dig blod på tanden, så læs mere om kurset på

Udgivet 20. jan. 2022