Gå til indhold

Det er nu, vi skal tage vores ansvar alvorligt

Landformand Jan Andersens leder i Vandposten, juni 2023

Vandposten juni 2023

Vandposten fokuserer denne gang på PFAS – tidens komplekse udfordring, der berører os alle

Læs Vandposten her

Der er kommet 10 nye PFAS-stoffer på listen over uønskede kemikalier, som vi på vandværkerne skal analysere vandet for. Sådan har det været siden slutningen af maj, hvor en ny bekendtgørelse trådte i kraft.

Min klare opfordring til alle medlemmer er, at vi sammen tager ansvar og får bestilt analyserne hos laboratorierne med det samme. Også selvom det enkelte vandværks analyseprogram indeholder en anden hyppighed for analyserne.

De vandværker, der ikke nåede i mål med de lovpligtige analyser for fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS – hvor fristen var i november sidste år, kan lige så godt bestille disse analyser også.

Det er vigtigt for tilliden til drikkevandet, at vi følger gældende lovgivning.

Vi skaber overblik

Når vi analyserer vandet, får vi vished for, hvordan landet ligger – og dét er at tage ansvar.

For vores forbrugere skaber vi tryghed for, at de kan drikke vandet fra hanen. Og på samfundsplan bidrager vi til at lægge endnu en brik til det store puslespil, så vi til sidst får et samlet billede af, hvordan PFAS-situationen ser ud på landsplan.

PFAS kan renses væk med aktivt kul og ionbytning. Vi hører om projekter, der er på trapperne med nye renseteknologier, der kan fjerne PFAS fra grund- og drikkevand. Nogle af jer stiller jeres vandværker til rådighed for disse forsøg, og på den måde er I med til at bringe ny viden og forskning til torvs. Det er godt og nødvendigt, at der bliver forsket, og at der findes løsninger på nutidens udfordringer og problemer.

Vi har ikke råd til at lade være

Jeg ved godt, at alting koster – men vi har ikke råd til at lade være med at tage de lovpligtige vandanalyser. Eller at rense for PFAS, hvis der ikke er andre mulighe- der for at skaffe forbrugerne rent vand.

I Danske Vandværker arbejder vi med at lægge pres på politikerne for at få etableret en pulje, der kan hjælpe med at dække vandværkernes udgifter til at afprøve ny teknologi, der måske kan rense for PFAS.

Politisk arbejder vi også for et totalforbud mod brug af PFAS, og vi arbejder for, at der findes flere penge til at rense PFAS-forurenede grunde.

Mange andre kemiske stoffer er årsag til forurening


På vandværkerne skal vi ikke udelukkende forholde os til PFAS-problematikken. Der er et hav af andre uønskede kemiske stoffer, som vi også skal forholde os til og håndtere. Vi er efterhånden blevet dygtige til at analysere for stort set alt i meget små mængder – og jo mere vi søger, jo flere stoffer dukker også op i analyseresultaterne.

I Danske Vandværker står vi fast på vores holdning om, at vi ikke renser med videregående metoder, før andre alternativer er forsøgt. Dermed stiller jeg også spørgsmålet om, hvorvidt aktivt kul og UV er svaret på alle vores problemer? Det er det næppe, da nogle stoffer, kan nedbrydes til stoffer, der kan være værre end de, der renses for. Og hvis der er flere forureningsstoffer, der skal renses for på samme tid, kan det også give problemer.

Måske kan en ny kildeplads og boring været svaret? Eller der kan være helt andre steder, vi skal vende blikket hen i søgen efter løsninger.

Vi skal stille de spørgsmål til os selv og hinanden. Svarene skal vi dele, så vi i vores fællesskab kan være noget for hin- anden. Det er også at tage ansvar.

Udgivet 08. jun. 2023