Gå til indhold

I Jonstrup bygger de nyt vandværk

I det nordjyske, mellem Blokhus og Løkken, er der masser af saft og kraft i forbrugereje. Og i år har forbrugerne besluttet at fremtidssikre deres drikkevandsforsyning ved at bygge et nyt vandværk.   

Jonstrup Vandværk har omkring 2.600 forbrugere, og det oppumper i omegnen af 180.000 kubikmeter vand årligt. En stor del af vandet leveres i sommerperioden, hvor der bruges omkring 1.800 kubikmeter i døgnet, i vinterperioden kører vandværket på lavt blus og udpumper i nærheden af 180 kubikmeter i døgnet. Men vandværket er ved at være udtjent, og det er efterhånden blevet temmelig dyrt at vedligeholde.

Vi har gennem et godt stykke tid kunnet se, hvor det bar hen. Det er blevet træls, når vi skal skaffe reservedele, og sådan noget med åbne filtre holder ikke nu om dage. I bestyrelsen er vi ret bevidste om, at vi skal se fremad, og da vi havde nogle penge på bogen, som vi jo ikke må udbetale til forbrugerne, gav det god mening at tænke i et nyt vandværk, fortæller Torsten Olesen, bestyrelsesmedlem og kasserer på Jonstrup Vandværk.

Forbrugerne beslutter at bygge nyt

Processen om at bygge nyt vandværk begyndte for to år siden. På generalforsamlingen i 2018 fremlagde bestyrelsen planerne, og på den ordinære generalforsamling den 4. juli 2020 besluttede forbrugerne at bygge et helt nyt og fremtidssikret vandværk.

Vi har en meget velfungerende bestyrelse, og hele processen om at bygge nyt vandværk har været et meget positivt forløb. Vores bestyrelsen består af tre fastboende og to sommerhusejere. Vi er i høj grad et sommerhusområde, og derfor holder vi generalforsamling i juli, for så er mange af forbrugerne på ferie i deres egne huse. Forbrugerne udviser stor interesse for at deltage, jeg synes faktisk, at vi oplever en stigende interesse i forbindelse med, at den grønne dagsorden vinder mere og mere frem, beretter Torsten Olesen.

I forbindelse med byggeriet blev det nødvendigt med finansiering fra KommuneKredit, det krævede ændringer i vandværkets vedtægter, hvilket gjorde det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Også her dukkede der mange forbrugere op, selv om vandværket denne gang måtte holde arrangementet uden for sæsonen.  

Jonstrup Vandvaerk 1
Byggeriet var projekteret til opstart i medio november, men blev udskudt til den 7. december 2020 på grund af nedlukningen af de nordjyske kommuner. På billede ses vandværkets formand, Kristian Pedersen. Foto: Bente Poder.

Vandværket har lokal betydning

Selvfølgelig diskuterede forbrugerne også alternativer til at bygge et nyt vandværk, herunder muligheden for at blive tilsluttet det lokale kommunale forsyningsselskab.

Men der er faktisk ret stor enighed om, at det ikke er en option. Vi har stor opbakning fra forbrugerne, som er opmærksomme på, at vandet ikke bliver billigere af at lade det lokale forsyningsselskab overtage. Forbrugerne skal fremadrettet hver betale omkring 5.000 kroner om året over 15 år, og som en af dem sagde på generalforsamlingen, så svarer jo til, at vi dropper et par stjerneskud om måneden. Det var der mange, som kunne forholde sig til. Og det betyder noget, at vi ejer vandværket sammen, det giver os en direkte indflydelse på udviklingen. For eksempel har vi hos os besluttet, at vi både har en lokal administrator og en autoriseret revisor tilknyttet, det koster selvfølgelig penge, men det gør, at vi kan koncentrere os om arbejdet i bestyrelsen. Der er helt klart et lille element af lokalpatriotisme i, at vi har vores eget vandværk, og så har det betydning for det lokale erhvervsliv, fastslår kassereren fra Jonstrup Vandværk.

Godt samarbejde med leverandøren er altafgørende

Bestyrelsen besøgte flere nye vandværker i det jyske, og der blev også hentet en del inspiration på Danske Vandværkers messe i Fredericia, hvor der blev talt med en del leverandører. Efterfølgende blev der indhentet flere tilbud, og valget faldt på en nøglefærdig løsning fra firmaet Krüger A/S.

Nyt Vandvaerk Jonstrup
Vandværket forventes færdig i løbet af 2021. Illustration: Krüger A/S.

I den sidste ende handler det jo ofte om kemi, og vi er endt med et moderne, driftssikkert, robust og funktionssikkert vandværk med lang levetid, og med et procesanlæg, som er specielt designet til optimal behandling af råvand. Og selvfølgelig kan det håndtere de store sæsonudsving på grund af Fårup Sommerland, fem campingpladser og et stort sommerhusområde. Vi lagde også stor vægt på, at leverandøren skulle bruge lokale håndværkere. Det er meget vigtigt, for vi kender håndværkerne, og de kender vores vandværk. Vi har alle en interesse i, at vi får et godt fungerende vandværk, så vi fortsat kan sikre forsyningen med godt vand til vores mange forbrugere, afslutter Torsten Olesen.

Rundt om Jonstrup Vandværk

I den nordlige del af Jylland, mellem Løkken og Blokhus, ligger Jonstrup Vandværk, som blev stiftet i 1963. I de 57 år, det har eksisteret, er der sket en rivende udvikling i forsyningsområdet, dengang vandværket blev etableret, bestod området stort set kun af nogle få sommerhuse i klitterne, det meste af det nuværende sommerhusområde var ubebygget, men der var mange landbrug, gårde og husmandssteder, som havde brug for vand.

I dag er der kun få landbrug tilbage, men til gengæld er antallet af sommerhuse mangedoblet. Det har været nødvendigt at tilpasse vandværket de ændrede vilkår – og det har været muligt, for de mange forbrugere, der blev tilsluttet op gennem 70’erne, har kunnet bære udgifterne, så både pumpestation og ledningsnet er up to date og velfungerende. Vandværket og dets boringer ligger i bakkepartiet nordvest for Saltum kirke, her er vandet af høj kvalitet, og der er nok af det.

Udgivet 25. maj. 2021