Gå til indhold

Ønske: Nye krav til brøndboreruddannelsen

Den danske undergrund er fyldt med huller på grund af de mange boringer, som hver dag udføres for ikke kun at indvinde vand til vores forbrugere, men også til industri og energiformål, samt til brug for undersøgelser for forurenende stoffer.

Korte AMU-kurser er ikke nok

Uddannelsen til brøndborer er i dag baseret på korte AMU-kurser og varer i alt fem uger. Det er langt fra tilstrækkeligt til at sikre de nødvendige kompetencer, når der skal etableres vandboringer, geotekniske boringer, miljøboringer og jordvarmeboringer.

Sammen med Danske Borefirmaer ønsker vi derfor, at der indføres en formel 2-årig brøndboreruddannelse, som kan give de nødvendige kompetencer.

Der skal også være lovkrav om bestået uddannelse for at kunne arbejde med etablering af de mange boringer i vores undergrund, og uddannelsen skal indeholde forskellige spor, som specialiserer brøndborerne til de typer af boringer, der udføres.

Krav om recertificering

Det kunne f.eks. være en uddannelse svarende til maskinføreruddannelsen, der er en 2-årig uddannelse, som veksler mellem skoleophold og praktik. I grunduddannelsen bør blandt andet indgå undervisning i geologi og indberetning af lovpligtige data.

Desuden skal brøndborerne udbygge deres certifikater med et specialiseret kursus inden for den type boringer, som de skal arbejde med.

Endelig skal der være krav om recertificering efter en årrække, og at man skal kunne miste sin autorisation, hvis ikke man gennemfører det obligatoriske genopfriskningskursus.

Skærpet tilsyn

Samtidig mangler det nødvendige tilsyn og kontrol med boringerne. Det skyldes, at ressourcer og kompetencer hos tilsynsmyndigheden er begrænset, og at reguleringen på området halter. Samtidig er det svært teknisk at kontrollere boringer, der allerede er etableret.

Behov for indberetning

Alle boringer skal indberettes til Jupiterdatabasen, og det skal angives, hvilke eventuelle forurenende stoffer, der er fundet i boringerne. Der skal også stilles krav om dokumentation for, at boringerne er udført eller sløjfet korrekt. Endelig har branchen behov for, at der bliver afsat midler til teknologi og innovation. Der skal for eksempel udvikles en metode til at kontrollere, om det udførte arbejde er tilstrækkeligt til at sikre beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Brøndboreruddannelsen som den er i dag

Det er et krav fra Naturstyrelsen, at brøndborere har den nødvendige godkendte uddannelse til at foretage boringer på land.

Brøndboreruddannelsen er en eksamensuddannelse, der varer fem uger.

Byggeriets Uddannelser udsteder A- og B-beviser på baggrund af aflæggelse af prøver på de AMU-kurser, der indgår i forløbet. For at få udstedt bevis skal deltageren have mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed. På brøndboreruddannelsen vil der blandt andet blive undervist i boreteknik, hvordan man udtager og beskriver boreprøver samt miljø- og geoteknik. Herudover er der et kursus i vedligeholdelse af materiel og udstyr (B-bevis) samt ledelse af boreopgaver, der giver A-bevis.

Udgivet 03. maj. 2024