Gå til indhold

Udgør vandrør med asbest en sundhedsrisiko?

I sidste uge bragte TV2 Nord en artikel, der viser, hvor mange kilometer eternitvandrør, de 75 største vandforsyninger i Danmark har. Eternitrør til vandforsyninger primært blev nedgravet i perioden 1930’erne til 1970’erne. Eternitrørene indeholder asbest, og derfor har vandværkerne også fået flere henvendelser omkring netop dette i den seneste uge.

De videnskabelige undersøgelser, der foreligger på området, peger dog ikke på, at der er grund til bekymring:

For det første er der meget begrænset risiko for, at der sker afskalning af asbestfibre fra gamle eternitvandrør i ledningsnettet. Risikoen reduceres yderligere de steder, hvor der er højt indhold af kalk i drikkevandet, fordi kalken lægger sig som en beskyttende hinde på indersiden af eternitrørene. Så kalkholdigt vand er i denne sammenhæng rent faktisk en fordel.

For det andet er asbest kræftfremkaldende ved indånding, mens det ikke tyder på, at den samme risiko er der gennem indtagelse. Undersøgelserne peger også på, at den eksponering, der kan ske for luftbåren asbest frigivet fra hanevand under brusebade eller luftfugtning er ubetydelig.

Det primære problem i forhold til asbestcementrør er for de personer, der arbejder på ydersiden af rørene (f.eks. ved skæring af rør) på grund af risikoen for indånding af asbeststøv.

Danske Vandværker har tillid til, at sundhedsmyndighederne ud fra sundhedsmæssige hensyn, og ud fra den aktuelle viden om stoffernes virkning, fastsætter de nødvendige grænseværdier til drikkevandskvaliteten, når det er sundhedsfagligt begrundet.

Udgivet 01. feb. 2024