Gå til indhold

Skal I etablere en ny indvindingsboring? 

Trin for trin: Etablering af ny boring

Når beslutningen om en ny indvindingsboring er truffet, så er der en række vigtige trin som et vandværk skal igennem.

  • Placering af boring: Først og fremmest, så skal der udpeges et kvalificeret sted at etablere den nye boring. Det er dyrt at etablere en boring og et godt forarbejdet er vigtigt, så I ”går i jorden” et fagligt kvalificeret sted. Kommunerne har ofte gode data og viden liggende, bl.a. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning som kan give et praj. Det er dog oftest nødvendigt at søge yderligere lokal information og data. At hyre en rådgiver kan synes som værende en dyr post, men den kan være rigtig godt givet ud, så I ikke bore forgæves flere omgange.
  • Dialog med kommune: Det er altid vigtigt at inddrage kommunen i jeres planer. Tag en snak om hvilke oplysninger kommunen skal have, når I skal søge om tilladelse til etablering af en boring. Afklar om der er behov for en ny indvindingstilladelse og ny fordeling (indvinding) på jeres eksisterende boringer. Drøft udpegning af nye BNBO-områder på ny boring og eksisterende boringer. Tag også en dialog om hvilke data kommunen har liggende, som kan bruges anvendes i forbindelse med udpegning af placering af boring.  Bemærk, en ændret indvindingstilladelse og ny fordeling af indvinding på jeres boringer har bl.a. indflydelse på de eksisterende udpeget BNBO områder.
  • Dialog og aftale med lodsejer: Placering af boring og ledningsstrækning skal aftales med berørte lodsejer. Der skal bl.a. udarbejdes en forhåndsaftale og deklaration når en boring etableres. Vandværket bør også tage stilling til om opkøb af det areal, hvor boringen er placeret er relevant samt overveje om arealets størrelse bør dække BNBO. 
  • Indhent pris hos brøndborervirksomheder og sikring af valg af brøndborervirksomhed: Vandværket skal sikre sig at brøndborefirmaet har de rette beviser for at kunne udføre arbejdet.

Kommende arrangementer:

Bliv klædt godt på til at etablere en ny boring

Udgivet 07. sep. 2023