Gå til indhold

Undgå at få pengekassen tømt

Sådan I kan minimere risikoen for at blive udsat for økonomisk svindel.

Anbefalinger for bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen bør sikre en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i vandværkets økonomi.
Bestyrelsen bør også påse, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.

Lav klare aftaler om vandværkets bankkonti

Bestyrelsen beslutter, hvem der skal have adgang til vandværkets bankkonti.

Alle bilag bør underskrives af to personer

Alle bilag (både indtægter og udgifter) bør underskrives af mindst to bestyrelsesmedlemmer og/eller ansatte på vandværket.

Giv flere adgang til at se vandværkets bankkonti

Kassereren skal naturligvis have adgang til vandværkets bankkonti. Men det er en god ide, at mindst en anden fra bestyrelsen eller en ansat også får adgang til at se posteringer på vandværkets konti. På den måde kan der blive spurgt ind til posteringerne.

Hold løbende øje med økonomien

Vi anbefaler, at man i bestyrelsen udarbejder helt klare retningslinjer for, hvordan økonomien skal administreres. Det er især vigtigt med procedurer for, hvem der skal godkende betalinger.

Der bør også løbende ske en økonomisk opfølgning enten kvartalsvis eller op til hvert bestyrelsesmøde. Det er også vigtigt, at kontoudtog fra banken lægges frem, for at sikre gennemsigtighed for alle bestyrelsesmedlemmer.

Uden fastsatte retningslinjer kan det være svært for et bestyrelsesmedlem at bede om at se regnskab eller få en økonomisk opfølgning – derfor skal man aftale spillereglerne i fredstid.

Om man vil det eller ej, så er og bliver kontrol forebyggende.

Brug værktøjerne i Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

I kodekset findes et værktøj, der hedder Følg eller forklar. Det er et fleksibelt værktøj, der sikrer, at bestyrelserne kommer rundt om forskellige spørgsmål og tager stilling til dem, herunder blandt andet underretning og stillingtagen til vandværkets økonomi.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Udgivet 03. nov. 2022