Gå til indhold

Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2022

Indekstal: +6,42 procent.

Indekstallet stiger i 2022 med 0,0642

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, 2022: Pris- og produktivitetsudvikling.

Sådan udregnes priser for 2023

Priserne fra 2022 skal ganges med 1,0642 for at få priserne for 2023.

Eksempel på pris

2022: Anlægsbidrag

(Hovedanlægsbidrag + Forsynings- og stikledningsbidrag): 25.000 kr.

2023: Anlægsbidrag (25.000 x 1,0642): = 26.605 kr.

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

Udgivet 14. nov. 2022