Gå til indhold

Indekstal

Prisindekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet beregner indekstallet, som bruges af vandsektoren til at regulere værdier, hvor det er relevant at prisregulere.

Indekstal 2023

Indekstal: +9,77 procent.
Indekstallet stiger i 2023 med 0,0977
Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, 2023: Pris- og produktivitetsudvikling.

Sådan udregnes priser for 2024

Priserne fra 2023 skal ganges med 1,0977 for at få priserne for 2024.

Eksempel på pris

  • 2023: Anlægsbidrag
    (Hovedanlægsbidrag + Forsynings- og stikledningsbidrag): 25.000 kr.
  • 2024: Anlægsbidrag (25.000 x 1,0977): = 27.443 kr.

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

Anbefaling

Når du beregner og regulerer anlægsbidrag og fast bidrag, så anbefaler vi, at du bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.

Værktøj til beregning af takster

Indekstallet er nulstillet

Indekstallet er blevet nulstillet, og vil fremover også blive nulstillet hvert år.

Udgivet 25. aug. 2023