Gå til indhold

Værdiansæt dit vandværk

Capex-værktøjet beregner en genanskaffelsesværdi, der er fastsat af rådgivningsfirmaet Cowi på vegne af Forsyningssekretariatet. Værktøjet kan bruges til at give et bud på vandværkets værdi.

Vær opmærksom på, at Capex-værktøjet kun bør bruges, hvis du ikke tidligere har værdiansat vandværket i forbindelse med indtræden i den økonomiske regulering for vandværker over 200.000 kubikmeter.

Sådan bruger du Capex

I regnearket kan du se flere kolonner.

Når du skal bruge arket, skal I udfylde kolonne D (mængde).

Under kolonne B (enheder) kan du se, hvilken mængde, der er tale om.

Altså om det er stk., m3, dybdemeter, m3/h eller lignende.

Når du har udfyldt en række med den korrekte mængde, vil kolonne F vise genanskaffelsesværdien. Genanskaffelsesværdien = den værdi, som et helt nyt vandværk alt inkl. repræsenterer.

Kolonne G viser de årlige afskrivninger, som du kan bruge både i det gældende regnskabsår og fremadrettet.

Den nedskrevne genanskaffelsesværdi

Hvis du vil beregne den nedskrevne genanskaffelsesværdi, skal du bruge værdierne fra kolonne F. Disse værdier skal reduceres med de afskrivninger, der har været siden aktivet er blevet etableret. Du finder de samlede afskrivninger ved at gange kolonne G med aktivets alder.

Kender du ikke etableringsårene for aktiverne, må du skønne alderen på aktiverne.

Udgivet 15. apr. 2024