Gå til indhold

Frakobling af storforbrugere

Brug værktøjet til at beregne de økonomiske konsekvenser af en storforbrugeres frakobling fra vandværkets leverancer. Beregningen viser konsekvensen for både storforbruger og vandværk.

Når storforbrugerne ønsker at frakoble sig vandværket, er formålet at spare penge, fordi de selv vil at stå for indvindingen af vand til deres erhverv.

Beslutningen træffes ofte på et ufuldstændigt grundlag, og det kan betyde, at besparelsen ikke lever op til forventningerne.

Vi har udarbejdet et værktøj, der synliggør de økonomiske konsekvenser ved at frakoble sig vandværket – beregningerne viser konsekvenser for både storforbruger og vandværk.

Værktøj beregner

  • Storforbrugerens udgifter ved egenproduktion
  • Storforbrugerens økonomiske tab eller gevinst ved at koble sig fra den almene vandforsyning
  • De økonomiske konsekvenser for vandværkets forbrugere ved en frakobling
  • De økonomiske konsekvenser for vandværkets forbrugere i tilfælde af indførelse af differentierede takster
  • Vandværkets marginalpris

Værktøjet

Værktøjet består af fire faner:

  • Indledning
  • Stamoplysninger
  • Storforbruger
  • Energiforbrug og levetid.

I værktøjets faner “Stamoplysninger”, “Storforbruger” og “Energiforbrug og Levetid” skal du udfylde de blå felter.

Resultatet af beregningen viser vandværket nogle handlemuligheder, som kan gavne både storforbrugeren og vandværkets øvrige forbrugere.

Udgivet 08. nov. 2019