Gå til indhold

I må gerne opkræve gebyrer

Vandværker må gerne opkræve gebyrer, så længe det fremgår af regulativet, og at gebyrets størrelse fremgår af takstbladet.

Åbne- og lukkegebyrer

Der findes ikke regler om størrelsen på åbne- og lukkegebyrer.

I stedet læner vi os op ad Forbrugerombudsmandens udtalelser om, at gebyrer ikke må være urimeligt høje og skal svare til de udgifter, de skal dække.

De udgifter, der er forbundet med en åbne- og lukkesag, kan være meget forskellige fra vandværk til vandværk. I nogle vandværker er det bestyrelsen selv, der håndterer en almindelig åbne- og lukkesag, i andre vandværker bruger man en ekstern VVS’er til at løse opgaven.

Der kan også være forskel på, hvordan der rent praktisk lukkes for vandet ude på den enkelte ejendom. Nogle steder skal der blot drejes på stophanen, mens det andre steder kan være besværligt at komme til stophanen.

I nogle tilfælde skal der graves ned til stikledningen uden for skel, fordi vandværket ikke kan komme ind til stophanen.

Derfor kan der sagtens være forskel på åbne- og lukkegebyret i den samme kommune, da det kort sagt handler om, at åbne- og lukkegebyrer skal svare til de udgifter, der skal dækkes.

Administrations – og betalingsgebyrer

En lang række gebyrer kan over en kam kaldes administrationsgebyrer. F.eks. ekspeditionsgebyr, forsendelsesgebyr eller flyttegebyrer. 

Betalingsgebyrer betragtes ofte som et ”adfærdsregulerende” gebyr, som har til formål at få forbrugeren til at ændre adfærd.

Et typisk eksempel er et faktureringsgebyr, hvis forbrugeren f.eks. ønsker at betale med et indbetalingskort. Mange vandværker foretrækker, at forbrugerne betaler via Betalingsservice, og gebyret kan normalt undgås, hvis forbrugeren tilmelder regningen til Betalingsservice.

Selvforskyldte gebyrer

Rykkergebyrer, inkassogebyrer og lignende er typiske “selvforskyldte gebyrer”. Det er gebyrer, der udløses, hvis forbrugeren ikke overholder sin betalingsforpligtelse.

Rykkergebyrer og inkassogebyrer kan opkræves efter lovens regler, selvom det ikke fremgår af regulativet, at vandværket opkræver den slags gebyrer.

Andre selvforskyldte gebyrer er f.eks. for manglende aflæsning eller ved forgæves kørsel efter aftale med forbrugeren. Sådanne gebyrer skal fremgå af vandværkets regulativ og takstblad.

Udgivet 27. sep. 2022