Gå til indhold

KommuneKredit

Et lån med kommunal garanti.

Sådan kan I søge om lån

Når andre enheder end offentlige myndigheder ønsker at optage lån i KommuneKredit, f.eks. et selskab eller en forening, skal en kommune eller region stiller en 100 pct. garanti for lånet.

Hvis et vandværk ønsker at optage et lån hos KommuneKredit, skal vandværket anmode om en garantistillelse for lånet i den kommune, hvor vandværket er hjemmehørende.

Kommunalbestyrelsen beslutter om der kan stilles garanti.

Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller i forbindelse med den ikke-offentlige enheds beslutning om lånoptagelse tilbyder KommuneKredit at udarbejde et vejledende forslag til, hvordan finansieringen kan tilrettelægges.

Udover beslutningen om garantistillelse fra kommunen er det en forudsætning for bevilling af lånet, at KommuneKredit vurderer, at låneformålet ligger inden for de gældende kommunalretlige og statsstøtteretlige rammer.

Yderligere information: www.kommunekredit.dk

Lån i KommuneKredit

KommuneKredit er en forening, hvis medlemmer pt. består af alle landets kommuner og regioner.

KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, f.eks. selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave, og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region.

KommuneKredit yder lån til lokale anlægsprojekter på lige vilkår, uanset hvor i landet låntageren har hjemme. KommuneKredit skal ikke tjene penge på långivningen. Formålet er at sikre en så omkostningseffektiv finansiering af kommunale og regionale opgaver som muligt.

Alle lån og kreditter ydet af KommuneKredit finansieres ved, at KommuneKredit udsteder obligationer på det nationale og de internationale kapitalmarkeder.

KommuneKredit kan alene yde lån til offentlige formål inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, relevant sektorlovgivning, reglerne for kommunal og regional låntagning samt EU’s statsstøtteregler.

Udgivet 13. sep. 2022