Gå til indhold

Takstblad

Takstbladet er vandværkets prisliste. Hent beregningsværktøj. Der er hjælp at hent i videos, der gennemgår fanerne i beregningsværktøjet.

Takstbladet er vandværkets prisliste

Takstbladet er vandværkets prisliste. Her kan forbrugeren se alle priser, afgifter og bidrag.

Vandværket kan kun opkræve forbrugerne for dét, der står i takstbladet. Hvert år fastsættes driftsbidraget i takstbladet.

Takstbladet skal godkendes af kommunen, inden det kan træde i kraft.

Vi har lavet en skabelon, hvor I kan søge inspiration til, hvordan et takstblad kan laves. 

Sådan bruges takstberegningsværktøjet

Sammenhæng til regulativet

Husk, at der skal være en klar sammenhæng mellem takstblad og regulativ.

Regulativet fastsætter vilkårene for tilslutning og levering af vand.

Husk, at informere jeres forbrugere om både takster og regulativ på jeres hjemmeside.

Der er 8 excelark i værktøjet. Det 9. ark er det færdige takstblad.

I skal udfylde arkene med de informationer, som bestyrelsen eller personalet har.

I kan kun skrive i de felter, der er markeret med en blå baggrundsfarve. De øvrige felter er låst, fordi de indeholder automatiske sammenlægninger eller overførsler til andre faner i excelarket.

Hvis en celle indeholder en hjælpetekst, er der en rød trekant i højre side af cellen. Når I fører musen over cellen, ses hjælpeteksterne, og I kan se, hvad cellen indeholder, eller hvordan I skal bruge den.

Ændring af takster midt i perioden

Flere har spurgt om vandværket kan ændre i takstbladet på grund af høje energipriser, hvis man allerede har fået godkendt et takstblad hos kommunen.

Når I udarbejder et nyt takstblad, anbefaler vi, at energiprisen regnes ind på linje med andre udgifter i taksterne.

Vi anbefaler, at I kun ændrer i det faste bidrag

Vi anbefaler også, at I kun ændrer i det faste bidrag, hvis det er tvingende nødvendigt at opkræve flere penge. Men vær opmærksom på, at det er administrativt tungt at ændre takster.

Årsagen til den anbefaling er, at der skal foretages måleraflæsning hos alle forbrugere den dag takstbladet ændres, hvis man ændrer i det kubikmeterafhængige bidrag.

Informer kommunen
Husk også, at kommunen skal godkende en eventuel ændring af det faste bidrag. Hvis vandværket har fået godkendt takstbladet på generalforsamlingen, skal det ekstraordinære bidrag også godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Fortæl forbrugerne om ændring i det faste bidrag
Vandværket bør herefter med en rimelig frist informere forbrugerne om det ekstraordinære bidrag. Informationen kan ske dér, hvor man normalt annoncerer takstbladet.

Brug videoguides

… og kom godt i gang med at bruge værktøjet til takstberegning.

Der er en video til hver fane i værktøjet til takstberegning

1: Introduktion til takstberegningsværktøjet
2: Stamdata
3: Likviditetsbudget
4: Investeringsplan
5: Driftsbudget
6:Anlægskartotek
7: Forsynings- og stikledning
8: Målerbidrag
9: Det færdige takstblad
Udgivet 25. maj. 2023