Gå til indhold

Afgift på ledningsført vand

I skal beregne statsafgiften på ledningsført vand samtidig med den årlige afregning af vand.

Afgiftssats

Afgiftssatsen for ledningsført vand har ligget stabilt siden februar 2021 og frem til nu. I skal opkræve 6,37 kr. pr. kubikmeter i afgift.

Denne afgiftssats følger af den seneste lovbekendtgørelse af 9. januar 2023, og forventes uændret i 2024.

Hvor meget vand skal der opkræves for?

Vandværket indbetaler afgift af den fakturerede vandmængde dog minimum 90 procent af den udpumpede vandmængde.

Hvis jeres vandspild er højere end 10 procent spild, bliver det dyrt.

Afgifter i takstblad

Når I sender takster til godkendelse i kommunen, anbefaler vi, at I skriver, at den gældende afgift pt. 6,37 kr. pr. kubikmeter er indregnet i taksten. Og I kan desuden skrive, at afgiften er fastsat i den senest vedtagne ”Lov om afgift på ledningsført vand”.

Dermed behøver I ikke få godkendt et nyt takstblad, hvis afgiften mod forventning ændres.

Udgivet 07. sep. 2023