Persondata og cybersikkerhed

Konference: Sammenhæng mellem cybersikkerhed og beskyttelse af forbrugernes persondata.

Fremtidens forsyningssektor

"Vi forsyner Danmark" er branchens bud på, der skal til for at forsyningssektoren også i fremtiden kan tilbyde høj forsyningssikkerhed, konkurrencedygtige priser og grøn omstilling? Det har forsyningsbranchen selv et godt bud på.

Sammen med Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker præsenterede vi i denne uge vores fælles visioner for forsyningssektoren.

Læs visionen og oplægsholdernes powerpoint her

 

Det skriver pressen

Landmand bryder princip og melder sig ud af lille vandværk
Det er en principsag, når en storforbruger af vand melder sig ud af et lille vandværk. Alligevel har sagen ikke skabt politisk debat. En landmand, der har gård tæt på Kvislemark, har fået lov til at melde sig ud af Sandved Vandværk. Han er vandværkets suverænt største kunde, da hans driver et landbrug med 65 malkekøer. De drikker hver over 100 liter vand om dagen. Vandet til malkekøerne vil han fremover hente fra egen boring. Det er et flertal i byrådets tekniske udvalg, der har givet den 30-årige landmand Andreas Sejersbøl tilladelse til at trække sit landbrug ud af det fælles vandværk. Han fortsætter dog som privatkunde i Sandved Vandværk.
Sjællandske, 24-05-2017

Se mere