Gå til indhold

Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemmer hos Danske Vandværker

Vandværksmedlemmer  

Indberetning  

Som vandværksmedlem hos Danske Vandværker skal du én gang årligt indberette relevante tal fra dit vandværk, som Danske Vandværker skal bruge i forbindelse med dit medlemskab. Tallene anvendes blandt andet som grundlag for beregning af dit kontingent, men vi bruger også tallene i andre sammenhænge, f.eks. i relation til en politisk dagsorden og generelt for at få et bedre overblik over vores vandværksmedlemmer, herunder størrelse og sammensætning.       

Indberetningen til Danske Vandværker skal ske hvert år senest den 31. marts.

Hvis Danske Vandværker ikke har modtaget din indberetning senest den 31. marts, kan vi opkræve et gebyr på 200 kr. for for sen indberetning, som vil blive pålagt den næste kontingentopkrævning.  

Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12.  

Når vandværker lægger sig sammen, skal udmeldelse også ske senest med 3 måneders varsel til den 31.12 for de vandværker, der skal nedlægges.  

Opsigelse af abonnement til Vandposten   

Opsigelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Oplysninger fra Danske Vandværker

Som vandværksmedlem hos Danske Vandværker udsendes der nyhedsbreve, nyheder om arrangementer, medlemsundersøgelser og andre relevante oplysninger om branchen.

De kontaktpersoner, der er tilknyttet et medlemsvandværk, vil modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker.

Såfremt man ikke ønsker at modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker, kan man til enhver tid afmelde disse ved enten at følge linket nederst i mailen eller ved at rette henvendelse til os.

Retsgrundlaget for behandling er dit samtykke ved accept af disse medlemsbetingelser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os.

Virksomhedsmedlemmer 

Virksomhedsmedlemmer har ret til at sende deltagere til foreningens kurser og andre arrangementer til en favorabel medlemspris. Undtaget fra denne generelle adgang er arrangementer, der henvender sig til særlige medlemskategorier. Tilmelding til kurser mv. skal ske med personligt medlemslogin. Som virksomhedsmedlem er det muligt at annoncere i Vandposten til medlemspriser.

Virksomhedsmedlemmer modtager et eksemplar af Vandposten 5 gange årligt. 

Opsigelse af abonnement til Vandposten   

Opsigelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Oplysninger fra Danske Vandværker

Som medlem hos Danske Vandværker udsendes der nyhedsbreve, nyheder om arrangementer, medlemsundersøgelser og andre relevante oplysninger om branchen.

De kontaktpersoner, der er tilknyttet en virksomhed, vil modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker.

Såfremt man ikke ønsker at modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker, kan man til enhver tid afmelde disse ved enten at følge linket nederst i mailen eller ved at rette henvendelse til os.

Retsgrundlaget for behandling er dit samtykke ved accept af disse medlemsbetingelser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os.

Personlige medlemmer 

Medlemmet har ret til at deltage på foreningens kurser og andre arrangementer til en favorabel medlemspris. Undtaget fra denne generelle adgang er arrangementer, der henvender sig til særlige medlemskategorier. Tilmelding til kurser mv. skal ske med personligt medlemslogin. Med et personligt medlemskab følger et eksemplar af Vandposten 5 gange årligt.  

Opsigelse af abonnement til Vandposten   

Opsigelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Oplysninger fra Danske Vandværker

Som medlem hos Danske Vandværker udsendes der nyhedsbreve, nyheder om arrangementer, medlemsundersøgelser og andre relevante oplysninger om branchen.

Såfremt man ikke ønsker at modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker, kan man til enhver tid afmelde disse ved enten at følge linket nederst i mailen eller ved at rette henvendelse til os.

Retsgrundlaget for behandling er dit samtykke ved accept af disse medlemsbetingelser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os.

Kommunemedlemmer 

Medlemmet har ret til at sende deltagere til foreningens kurser og andre arrangementer til en favorabel medlemspris. Undtaget fra denne generelle adgang er arrangementer, der henvender sig til særlige medlemskategorier. Tilmelding til kurser mv. skal ske med personligt medlemslogin. Som kommunemedlem er det muligt at annoncere i Vandposten til medlemspriser. Kommunemedlemmer modtager et eksemplar af Vandposten 5 gange årligt.  

Opsigelse af abonnement til Vandposten  

Opsigelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske skriftligt til info@danskevv.dk senest med 3 måneders varsel til den 31.12. 

Oplysninger fra Danske Vandværker

Som medlem hos Danske Vandværker udsendes der nyhedsbreve, nyheder om arrangementer, medlemsundersøgelser og andre relevante oplysninger om branchen.

De kontaktpersoner, der er tilknyttet et medlem, vil modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker.

Såfremt man ikke ønsker at modtage disse oplysninger fra Danske Vandværker, kan man til enhver tid afmelde disse ved enten at følge linket nederst i mailen eller ved at rette henvendelse til os.

Retsgrundlaget for behandling er dit samtykke ved accept af disse medlemsbetingelser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os.