Gå til indhold

Grundvandsdannelse og strømningsveje

Workshop med videndeling om afsøgning af samarbejdsmuligheder

Der er afholdt en velbesøgt workshop, der fokuserede på grundvandsdannelse og strømningsveje i vandløbsnære arealer. Arrangementet, som blev organiseret i samarbejde mellem Partnerskabet for Bæredygtigt Vandindvinding, GEUS og FORS, tiltrak en bred skare af fagfolk inden for vand, miljø og bæredygtighed.

Workshoppen bød på en masse spændende oplæg og indgående diskussioner om de dynamiske vandløbsnære arealer, hvor der er et øget fokus på grundvandsdannelse. Projektdeltagerne udvekslede værdifulde erfaringer og perspektiver på håndtering af grundvandsressourcer i lyset af klimaforandringer, der ændrer nedbørsmønstre og intensiverer den hydrauliske dynamik i disse arealer. Der blev også lagt vægt på vigtigheden af at reducere transporten af uønskede stoffer fra landbrugsflader til vandløb og grundvandsmagasiner.

Denne workshop fungerede ikke kun som en platform for at dele ny viden og indsigt men også for at udforske muligheder for samarbejde om implementering af effektive grundvandsbeskyttelsesstrategier. Med en blanding af præsentationer og åbne dialoger, blev der lagt grund til fremtidige initiativer og samarbejder, som kan forme fremtidens strategier inden for grundvandsbeskyttelse.

Udgivet 26. apr. 2024