Gå til indhold
data

Lær at udnytte jeres vandbehandlingsdata (Gratis)

Deltag i webinaret og lær at bruge jeres vandbehandlingsdata til at optimere jeres drift.

Bruger I jeres vandbehandlingsdata?

Ofte er hovedfokus på de lovpligtige grundvands- og drikkevandsanalyser, mens data om selve behandlingsprocessen (for eksempel filterhastighed, gangtid, tankudnyttelse) ikke udnyttes til fulde, selvom de er nøglen til energibesparelser, smartere vandværksdesign, bedre drikkevandskvalitet og en bæredygtig drift.

På dette webinar gennemgår vi eksempler på, hvilke data der er vigtige at kigge på, og hvad det kan betyde for vandforsyningen.


I Danmark er vi begunstiget med mange vanddata. For eksempel indeholder Jupiter-databasen alt om boringers opbygning, de gennemborede jordlag, grundvandskvalitet, og drikkevandskvalitet. Men der er ikke indsamlet data fra vandværker på tværs af landet om selve vandbehandlingsprocessen, selvom utilstrækkelig vandbehandling er skyld i flere vandkvalitetsoverskridelser end eksempelvis grundvandsforurening.


Der findes heller ikke en liste over, hvilke vandbehandlingsdata det giver mening at indsamle. Derfor er et nyt initiativ påbegyndt, der går under navnet Merkur-databasen. Gennem de seneste år er der arbejdet på at fastlægge, hvilke data der er mest meningsfulde, samtidig med at der er arbejdet på at indsamle data fra store og små vandværker på tværs af landet. Cirka 75 vandværker har afleveret tusindvis af data, og nu arbejdes der på at formidle de mange aha-oplevelser, der er kommet ud af disse data.

Udbytte

På webinaret får du indblik i udvalgte parametre om vandbehandling (for eksempel filterhastighed og gangtid), som mange vandværker har til rådighed i forvejen. Ved at navngive disse parametre kommer der mere fokus på dem, og muligheden for at optimere behandlingsprocessen følger snart efter. Det kan blandt andet give besparelser på elregningen, hvis vandværket overilter råvandet.
Du får en forklaring på hvert parameter, hvordan de beregnes, hvad de kan bruges til, og hvilke referenceværdier man kan sammenligne dem med. Vi viser også resultater fra danske vandværker, der deltager i Merkur-databasen, og hvad disse resultater kan betyde for driften af dit vandværk.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig, der har med drift af behandlingsanlægget at gøre, samt bestyrelser og andre, der gerne vil få større indblik i vandbehandling og data.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Merkur-databasen
  • Filterhastighed
  • Iltningsfaktor
  • L/d-forholdet
  • Gangtids volumen
  • Tankudnyttelse

Undervisere

Loren Ramsay, VIA University College

Loren er docent på VIA i Horsens, hvor han og hans kollegaer forsker i blandt andet drikkevandsbehandling. Loren er Merkur-databasens igangsætter og leder på flere forskningsprojekter, der belyser normal dansk vandbehandling. Alle projekter har funderet i praksis og er udført i tæt samarbejde med forsyninger og andre i vandbranchen.

Emilie Padkær Haugan, VIA University College

Emilie er geolog og er ansat på VIAs Forskningscenter for Byggeri, Energi, Vand og Klima. Hun har arbejdet fortrinsvis på projekter med en datavinkel, herunder logning af terrænnært grundvand samt programmering og udvikling i forbindelse med Merkur-databasen.

Verdensmål

Vandbehandlingsdata bidrager til flere delmål i FNs 17 verdensmål, se nedenfor:

Relaterede emner

Det er en rigtig god idé at se vores webinarer sammen med resten af vandværkets bestyrelse, men HUSK at tilmelde alle, der deltager fra jeres vandværk. På den måde hjælper I os med at opretholde den lave pris på vores webinarer – til glæde for alle vores medlemmer – inklusiv jer selv.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 18. jul. 2024