Gå til indhold

Fordelsaftale: Bliv klar til NIS2 med skræddersyet løsning

Nu kan I få kompetent hjælp til at leve op til alle kravene i NIS2-lovgivningen til en fordelagtig pris på rådgivning og værktøjer.

Det sker gennem en fordelsaftale, som Danske Vandværker har indgået med IT-sikkerhedsvirksomheden TD-K A/S.

Aftalen giver medlemsvandværker adgang til rådgivning og værktøjer, der kortlægger IT- og OT-systemer og giver de bedste forudsætninger for at forhindre cyberangreb.

Aftalen giver samtidig en omfattende dokumentation for, at vandværket overholder NIS2-direktivet. TD-K A/S påtager sig hele opgaven med NIS2, så I ikke skal udføre NIS2-kontroller på jeres egne systemer.

Aftalen indeholder

NIS2-kontrol

  • Grundig gennemgang af systemer for at sikre en effektiv beskyttelse mod cyberangreb
  • Identifikation af manglende IT- og OT-sikkerhedsforanstaltninger
  • Omfattende dokumentation for overholdelse af alle krav i NIS2-lovgivningen.

Prisen for et mindre vandværk ligger på kr. 15-20.000 baseret på en timepris på kr. 975,00.

Prisen for NIS2-kontrollen er baseret på forbrugt tid afhængigt af infrastrukturens størrelse, tilgængelighed og kvaliteten af den eksisterende dokumentation.

Månedsabonnement

Pris: kr. 995,00

Abonnementet sikrer, at I løbende lever op til alle krav i NIS2-lovgivningen.

Læs mere om aftalen og dine fordele

Kontakt TD-K

Tlf.: 70 26 69 00 – Mail: nis2@td-k.dk – Web:https://td-k.dk/nis2

NIS2: Hvorfor?

NIS2 står for står for net- og informationssikkerhed og udspringer fra et EU-direktiv om at styrke sikkerhed ved net- og informationssystemer i kritisk infrastruktur. Konkret betyder det, at jeres IT- og OT-systemer på vandværket skal være i stand til at modstå cyberangreb.

Med implementeringen af NIS2-direktivet i dansk lovgivning fra 2025 følger en række krav og handlinger, der blandt andet skal sikre generelt forbedret IT-sikkerhed, minimere risici for cyberangreb og sikre en effektiv reaktion på IT-sikkerhedshændelser inden for samfundsmæssige vigtige sektorer, såsom energi, transport, vand, sundhed og finans. 

Overblik over de vigtigste NIS2-krav
Oversigt over de vigtigste NIS2-krav. Kilde: TD-K

Ordforklaring

NIS2

NIS2 står for net- og Informationssikkerhed. Det refererer til EU-direktivet om sikkerhed ved net- og informationssystemer, der fastsætter krav til cybersikkerhed og rapportering af sikkerhedsbrud for virksomheder og organisationer indenfor kritisk infrastruktur.

Compliance

Compliance refererer til overholdelse af lovgivning, regler, standarder eller retningslinjer, herunder NIS2-direktivet. Det indebærer at opfylde kravene og sikre, at virksomheden eller organisationen følger de pågældende bestemmelser.

Mitigering

Inden for NIS2 indebærer mitigering at implementere foranstaltninger til at reducere eller minimere risiciene for sikkerhedsbrud eller cyberangreb på net- og informationssystemer. Dette kan omfatte tekniske og organisatoriske tiltag.

Sårbarhedsscanning

En sårbarhedsscanning er en proces, hvor der anvendes softwareværktøjer til at identificere og evaluere sårbarheder i et netværk, et system eller en applikation. Formålet er at opdage potentielle sikkerhedshuller, der kan udnyttes af angribere, og træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe dem.

Risikovurdering

Risikovurdering en afgørende proces, hvor virksomheden analyserer og vurderer risiciene for sikkerhedsbrud. Dette hjælper med at identificere potentielle trusler og sårbarheder samt at prioritere risikobekæmpelsesforanstaltninger.

Leverandørstyring

Leverandørstyring indebærer at evaluere, overvåge og administrere de sikkerhedsrisici, der er forbundet med tredjepartsleverandører eller eksterne partnere, der har adgang til virksomhedens net- og informationssystemer. Dette er vigtigt for at sikre, at leverandører opfylder sikkerhedskravene og ikke udgør en trussel mod virksomhedens cybersikkerhed.

Udgivet 26. apr. 2024