Gå til indhold
Vandledninger

Driftskursus

Tag vores 2-dages driftskursus og bliv klædt på til at stå for vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse, så det lever op til lovens krav.

Du kan også deltage på Hygiejnekurset

Mennesker er afhængige af drikkevand uanset tid og sted, og i vores moderne samfund er det helt afgørende, at vi kan regne med en sikker vandforsyning. Vandværket har derfor til opgave at sikre høj forsyningssikkerhed døgnet rundt, og for at kunne det skal den driftsansvarliges kompetencer leve op til gældende regler.

Lovpligtige kurser

Som driftsansvarlig skal du deltage i de to lovpligtige kurser: Driftskursus og Hygiejnekursus.

Vi anbefaler, at du tager driftskurset inden hygiejnekurset, da en del af den viden, du får på driftskurset, bruges på hygiejnekurset.

Når du deltager i vores 2-dages driftskursus, kommer du rundt om alt fra regler på vandområdet over produktion, drift og vedligeholdelse i en vandforsyning til en gennemgang af alle anlæg/komponenter, der typisk indgår i en vandforsyning.

På den baggrund bliver du som den driftsansvarlige på vandværket i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne.

Loven siger:

“At den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.”

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2)

Udbytte

Gennem både teoretisk undervisning og praktiske øvelser får du viden om de grundlæggende elementer om vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse, så du efterfølgende er i stand til at producere og levere rent drikkevand til forbrugerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige er driftsansvarlige. Det er for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/VVS’er, som passer vandforsyningen.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Grundlæggende vandforsyning (lovgivning og vandforsyningens opbygning og indretning)
  • Indvinding af drikkevand (boringer, ledninger og pumper)
  • Behandling og udpumpning af drikkevand (iltning, filteranlæg, skylleprocesser og beholderanlæg)
  • Distribution af drikkevand (indretning af ledningsnet og ledningsregistrering)
  • Vandmålere og tilstrømningssikring (registrering af forbrug, placering af måler og regler og krav til tilbagestrømningssikring)
  • Vandkvalitet (regler og grænseværdier)

Forplejning

Der er forplejning under hele arrangementet (morgenmad, frokost og aftensmad med tilhørende drikkevarer).

Der er mulighed for at tilvælge overnatning på dette kursus.

Undervisning og afsluttende prøve

Intensivt kursusforløb med to dages undervisning om dagen og socialt samvær om aftenen. Derudover vil der være en dag med e-learning, som du kan tage derhjemme foran computeren. E-learningen består af korte videoer, præsentationer og opgaver undervejs. Du kan vælge at dele e-learningen op i mindre dele.

Visse lektioner kan være inklusive delprøver alt efter den enkelte undervisers skøn.

Du kan vælge at afslutte kurset med at tage en prøve. Prøven består af 25 spørgsmål, som skal gennemføres på maks. 30 minutter. Prøven er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er korrekt besvaret. Når prøven er bestået, får du udstedt et certifikat.

Er du ordblind eller har læse/skrive-vanskeligheder, kan du få mulighed for at sidde i et rum for dig selv og få læst prøven op. Tag fat i os, så vi kan aftale nærmere med kursuslederen på kurset.

Udgivet 20. apr. 2024