Gå til indhold

Overvejelser ved overtagelse af nabovandværket 

Sammenlægning eller overtagelse? Ordet overtagelse har for nogle en negativ klang, fordi det indikerer en ulige magtbalance, hvor man nærmest bliver spist af det store vandværk. Det er selvfølgelig en kedelig metafor, men faktum er, at nogle vandværker kan blive tvunget til at blive lagt ind under et større vandværk, for at leve op til stigende arbejdsbyrde og krav til driften. I de tilfælde er der mere tale om en overtagelse end en sammenlægning – og det bør man have i baghovedet, når man går til opgaven. Her har det blivende vandværk en stor opgave i at håndtere overtagelsen bedst muligt. 

Vandposten har talt med Henrik Jessen, der som driftsleder på Ølgod Vandværk har været med til at overtage seks vandværker siden 2019. Han deler nu hans bedste råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man står overfor at skulle overtage forsyningspligten fra et mindre vandværk.  

Kursus: Hvordan sikrer man det gode tilsyn?

Samarbejdet skal være ligeværdigt  

”Det er som med et godt ægteskab. Et godt og ligeværdigt samarbejde er fundamentet – og derfor kan det være en god idé at have samarbejdet om mindre ting, inden man skal i gang med overtagelsen. Det kan starte i det små, hvor man mødes en gang i mellem og udveksler erfaringer. På den måde får man opbygget en tillidsfuld relation. En overtagelse er næsten en umulig opgave, hvis der er mistillid til hinanden”, forklarer Henrik Jessen. 

Det indledende samarbejde er også en anledning til at kigge længere ud i fremtiden og indirekte forberede sig på overtagelsen.  

”Jeg kan godt finde på at så nogle frø om aktuelle problemstillinger. Bare lige for at fornemme om det er noget, de har taget stilling til. Det kunne være i forhold til nye krav eller almindelig vedligeholdelse. Hvis der er nogle hængepartier, så kommer vi ikke udenom at skulle italesætte dem, hvis vi på et tidspunkt skal overtage vandværket, og det er altid nemmere at have snakket om det inden, der skal sættes kroner og øre på, hvad det vil koste os at udbedre ved en overtagelse”, siger Henrik Jessen.   

Få det fulde overblik  

En byggesagkyndig kan være guld værd inden et huskøb – og på samme måde er en teknisk gennemgang nødvendig, når man skal overtage et vandværk. Ellers risikerer man at købe katten i sækken.  

”Formålet er at se om vandværket er tidssvarende – og om det driftsmæssigt kan leve videre. Kan vi eksempelvis levere vand igennem deres ledningsnet de næste 20 år eller står det overfor en totaludskiftning? Vi går med andre ord vandværket efter i sømmene. Her er den tillidsfulde relation vigtig. Ellers skal man have en ekstern til at foretage gennemgangen. Det har heldigvis ikke været nødvendigt for os – og det viser også, at vi har haft et godt samarbejde”, siger Henrik Jessen. 

På mange måder er gennemgangen første skridt i at professionalisere driften, for det bliver helt automatisk til en liste over nødvendige investeringer, der skal styrke forsyningssikkerheden.  

”Da vi overtog Lindbjerg Vandværk havde de næsten ingen dokumentation på ledningsnettet, og derfor havde vi en stor opgave med at finde ud af, hvilken stand ledningsnettet var i. Vi forsøgte at danne os et overblik over deres ledningsnet og fik det digitaliseret”, fortæller Henrik Jessen og fortsætter:  

”Hos et andet af de vandværker, der nu hører under os, var der 10-15 millimeter jernbelægning i et overtaget råvandsrør, fordi det ikke var vedligeholdt. Det er sådan nogle ting, der er vigtige at have set som en del af den tekniske gennemgang. Både for at fremtidssikre forsyningen, men også for at ligestille økonomien”.  

Økonomien skal ligestilles 

Efter den tekniske gennemgang har løftet sløret for, hvilke investeringer der skal laves, skal de to økonomier nu ligestilles.  

”Vi prøver at ligestille nye og eksisterende forbrugere, og derfor har vi besluttet, at nye forbrugere får en ekstra omkostning de første par år, som er individuel fra vandværk til vandværk. Omkostningen sættes ud fra hvad den tekniske gennemgang viser. Vi værdisætter vandværket og sammenligner med den værdi, som forbrugerne ejer ved Ølgod Vandværk for at ligestille økonomierne”, forklarer Henrik Jessen. 

Når økonomien skal på plads, er det, ifølge Henrik Jessen, vigtigt at huske, at det aldrig bliver helt lige – og det er heller ikke er meningen med øvelsen.  

”Hvis man er meget økonomisk tænkende, så lykkedes en sammenlægning eller overtagelse ikke. Derfor er vi hos os på ingen måde nøjeregnende. Vi er nødt til at tænke i hele træskolængder. Det nytter ikke noget at være smålig, når vi snakker om langsigtede investeringer”, siger Henrik Jessen.  

Vigtigt med klar tale  

Alle skal være med på processen og derfor bør orientering om overtagelsen ske på en generalforsamling.  

”Åbenhed er virkelig vigtigt. Jeg laver typisk et oplæg, som de tager med til generalforsamlingen, og så beslutter de sig for, om det er noget, de vil gå videre med. Hvis bestyrelsen har brug for det, så deltager jeg også meget gerne for at fortælle lidt mere om, hvem vi er”, slutter Henrik Jessen.  

Ølgod Vandværk 

Det nye Ølgod Vandværk blev indviet i 2020 og siden er Lindbjerg Vandværk, Tistrup Vandværk og Strellev Vandværk blevet lagt ind under vandværket. Ligesom distributionsvandværkerne Hjedding Vandværk, Grønfeldt Vandværker og Agersnap Vandværk også hører under Ølgod Vandværk nu.  

Kommune: Varde 

Forbrugere: 3.040 

Udpumpet mængde: 730.000 kubikmeter 

Udgivet 18. apr. 2024