Gå til indhold

Et engageret ja-menneske fylder 60  


Susan Münster er direktør Danske Vandværker, der er brancheorganisation for omkring 1.700 forbrugerejede vandværker. D. 14. april fylder hun 60 år.  
 

Susan Münster, direktør Danske Vandværker
Susan Münster, direktør Danske Vandværker


Det, man gør, skal helst betyde noget. Om det så handler om opgaven med at sikre godt drikkevand til kommende generationer i direktørrollen for Danske Vandværker. Eller når Susan Münster som frivillig HR-ansvarlig i Røde Kors for Primus Motor-programmet hjælper med at finde mentorer til tidligere indsatte, så de får støtte i at komme godt videre i livet efter løsladelse fra fængsel. For som et udpræget ja-menneske, der synes at mange ting er interessante, så er det en god rettesnor, at det også skal være vigtigt og faktisk gøre en forskel, når man går ind i noget.  

Susan Münsters arbejdsliv er drevet af udvikling og forandring. Som tidligere direktør i Holbæk Forsyning A/S og driftsdirektør i Banedanmark tæller fagområderne ud over vand også erfaring med affald og transport. Områder, der traditionelt har tiltrukket flere mænd end kvinder. Parallelt med den faglige indsats er Susan Münster optaget af at vise, at forsyningsbranchen er for alle. Hun bruger sin position til at inspirere til, at flere kvinder bliver engageret i forsyningsverdenen og generelt få sat fokus på god, bæredygtig ledelse, blandt andet som ledelsesmentor, formand for IDA Lederforums bestyrelse og som censor på DTU. 

Danske Vandværker organiserer de forbrugerejede vandværker i Danmark, og netop værdien af demokratisk ejerskab optager også Susan Münster. Som en del af bestyrelsen for Tænketanken Demokratisk Erhverv, der samler virksomheder som blandt andre COOP, Andel, Forenet Kredit og Norlys om den erhvervsdemokratiske sag, arbejder hun for mere synlighed for demokratiske virksomheder.       

De seneste fem års arbejde som direktør for Danske Vandværker har betydet, at det kan være svært at holde fri – både fordi opgaven er stor og vigtig, men også fordi meget af arbejdstiden ligger om aftenen og i weekenderne. Men Susan Münster er med tiden blevet bedre til at huske sig selv på, at selv om arbejdet er vigtigt, så er det ikke alt. 

Privat har Susan Münster to voksne børn, som hun adopterede fra Colombia med sin tidligere mand. I den forbindelse var hun med til at oprette en forening for familier med colombianske adoptivbørn. Nu bor hun i Roskilde med sin kone og bruger sin fritid på at rejse, gå til koncerter og lave frivilligt arbejde. 

Udgivet 15. apr. 2024