Gå til indhold

Persondata

Introduktion til regler om persondata, som er relevant for dig på vandværket

Formålet med webinaret er at give dig en introduktion af de regler om persondata, som er mest relevante for dig på vandværket. Vi vil også give dig en opsamling af en række konkrete spørgsmål om persondata, som vi har modtaget i rådgivningen gennem de senere år.

Den reviderede lov om håndtering af persondataforordningen trådte i kraft den 18. maj 2018. Hvad har vi lært, siden forordningen trådte i kraft? Hvilke regler er særlig relevante for vandværkerne, og hvilke problemstillinger ser vi typisk ude på vandværkerne? Det vil vi samle op på til dette webinar.

Udbytte

Webinaret giver dig en introduktion af de mest relevante emner inden for persondatareglerne og en opsamling over nogle af de mange sager, hvor Danske Vandværker har rådgivet vandværkerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den eller de på vandværket, som i det daglige håndterer oplysninger om forbrugerne. Det kan altså både være medlemmer i vandværkets bestyrelse, administrative medarbejdere på vandværket eller den driftsansvarlige.

Underviser

Mickey Kærsgaard Nielsen

Mickey Kærsgaard Nielsen

Juridisk rådgiver hos Danske Vandværker

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Udgivet 06. dec. 2023