Gå til indhold

Persondata

Denne persondatapolitik handler om, hvordan Danske Vandværker indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse. 

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed. 

Information om behandling af dine oplysninger 

Danske Vandværker er dataansvarlige for de oplysninger, vi modtager om enkeltpersoner bl.a. i forbindelse med vores medlemmer, vores samarbejdspartnere, personers deltagelse i vores aktiviteter eller udsendelse af nyhedsbreve, Vandposten eller andre former for nyhedsformidling samt i forbindelse med køb på vores hjemmeside. 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et telefonnummer. 

Danske Vandværker behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre, f.eks. det vandværk, vandråd eller virksomhed, du er tilknyttet. Danske Vandværker kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre, når det er nødvendigt for varetagelsen af Danske Vandværkers opgaver. 

Vores grundlag for at behandle personoplysninger 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb af varer i butikken med det formål at kunne levere medlemsservice og/eller varen til dig. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller foretager et køb via hjemmesiden. 

For personer, som er tilknyttet et vandværk, der er medlem af Danske Vandværker, registrerer Dansk Vandværker kontaktdata og hvilke aktiviteter i Danske Vandværker, personerne har deltaget i.

Formålet med behandlingen er, at oplysningerne anvendes i forbindelse med Danske Vandværkers kontakt til medlemmerne i forbindelse med Danske Vandværkers aktiviteter.

Behandlingen af oplysninger sker på grundlag af persondataforordningen art. 6, 1 (f), da det vurderes, at Danske Vandværkers interesse i at behandle disse oplysninger i forbindelse med varetagelse af vandværkernes interesser overstiger personernes eventuelle interesse i, at disse oplysninger ikke bliver behandlet. 

For personer, der er tilknyttet et vandråd, registrerer Dansk Vandværker de kontaktdata, som du eller administrator i vandrådet har givet os.

Formålet med behandlingen er, at oplysningerne anvendes i forbindelse med Danske Vandværkers kontakt til personerne i forbindelse med Danske Vandværkers aktiviteter. Dine kontaktoplysninger er tilgængelige for alle Danske Vandværkers vandværksmedlemmer.

Behandlingen af oplysninger sker på grundlag af persondataforordningen art. 6, 1 (f), da det vurderes, at Danske Vandværkers interesse i at behandle disse oplysninger i forbindelse med varetagelse af vandrådenes interesser overstiger personernes eventuelle interesse i, at disse oplysninger ikke bliver behandlet. 

For personer, som vi har kontakt til som samarbejdspartner registrerer Dansk Vandværker kontaktdata. Formålet er at varetage kontakten som et led i samarbejdet mellem Danske Vandværker og samarbejdspartneren.

Behandlingen af oplysninger sker på grundlag af persondataforordningen art. 6, 1 (f), da det vurderes, at Danske Vandværkers interesse i at registrere disse oplysninger i forbindelse med samarbejdet med den organisation, personen er tilknyttet, overstiger personernes eventuelle interesse i at disse oplysninger ikke bliver behandlet. 

For personer, som vi har kontakt til i forbindelse med vores aktiviteter, registrerer Danske Vandværker kontaktdata og hvilke aktiviteter i Danske Vandværker, personerne har deltaget i.

Formålet med behandlingen er at varetage kontakten omkring aktiviteter i Danske Vandværker, udarbejdelse af kursusbeviser og fakturering.

Behandlingen af oplysninger sker på grundlag af persondataforordningen art. 6, 1 (f), da det vurderes, at Danske Vandværkers interesse i at registrere disse oplysninger i forbindelse med gennemførelse af disse aktiviteter overstiger personernes eventuelle interesse i, at disse oplysninger ikke bliver behandlet. 

Besøgende på vores hjemmeside

For personer der besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler foreningen typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside og at for at sikre, at vores hjemmeside holdes sikker. Vi mener, at de interesser, der forfølges af behandlingen, og at behandlingen ikke krænker de grundlæggende rettigheder og friheder.

Hvem har adgang til dine oplysninger? Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Danske Vandværkers medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din kontakt med Danske Vandværker. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. 

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser. Oplysninger, der har betydning for vores regnskab, opbevares i 5 år i henhold til regnskabslovgivningen. 

Vi sælger ikke dine oplysninger til tredjemand og videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis du i forbindelse med vores aktiviteter skal overnatte på et hotel, som vi booker. 

Hvilke rettigheder har du?

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder: 

  • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt). 
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger. 
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. 
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet. 
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.  
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering. 
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. 

Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Databehandlere  

Firmaerne Solid It, Planorama, Relate It og Rommel.dk er databehandlere. De behandler udelukkende oplysninger på Danske Vandværkers vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 

Indsigt og klager 

Som registreret hos Danske Vandværker har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, herunder at blive slettet fra vores database. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@danskevv.dk. 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du henvende dig til info@danskevv.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Datatilsynet, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Klagemuligheder 

Du kan klage til Datatilsynet over Danske Vandværkers behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. 

Vores kontaktoplysninger


Danske Vandværker 
CVR: 95 13 96 55 

Solrød Center 20 C, 1. 
2680 Solrød Strand 
Tlf. 56 14 42 42 

Mail (adresse for henvendelse vedr. persondata) info@danskevv.dk