Skabeloner og værktøjer

Få overblik over alle skabeloner og værktøjer - der er masser af hjælp at hente.

Bestyrelse

 

Bestyrelsens arbejde

 

Generalforsamling

 

Samarbejde og sammenlægning

 

Personale

 


 

Boringer og ledninger

 

Ansøgning om boringstilladelse

 

Etablering af ledninger

 

Adgang til boringer og ledninger

 

Tilbagestrømning

 


Vandværket

 

Termografering

Transientbeskyttelse

 


Vandkvalitet

 

Pesticider i drikkevandet: Information til forbrugerne

 

Hygiejne

 

Beredskabsplan

 

 


Kvalitetssikring

 

Ledelsessystem

 


Målere

 

 


Cybersikkerhed og persondata

 

Skabeloner til persoandatapolitik og it-sikkerhed

Udfyld alle skabeloner og få et grundlag for arbejdet med persondata og it-sikkerhed:

 

 

 


Økonomi

 

Takstblad

 

Årsregnskab

 

Direkte afregning med lejere

 

Sådan lukker I for vandet ved restancer

 

Eftergivelse af vandafgift

 

Udbud og kravspecifikation


Vandsektorloven

 

 


Møder: Indkaldelser og referater

 

Vandråd

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 05/10 2017