Gå til indhold

It-sikkerhed: Det skal du have fokus på

Få gode råd til at opnå god it-sikkerhed på vandværket.

It-sikkerhed er vigtig – få gode råd her

Med den øgede digitalisering, er det vigtigt, at I arbejder med at højne it-sikkerheden på vandværket. 

På billedet herunder får du et overblik over de områder, du skal være opmærksom på i forbindelse med it-sikkerhed.

itsikkerhed-cirkel-fokusomraader_1
Udvalgte områder af speciel fokus for Danske Vandværkers medlemmer

Risikovurdering og beredskabsplan for it-nedbrud

Er der åbenlyse huller i vandværkets it-sikkerhed?

Du kan få foretaget et tjek af jeres it-sikkerhed som en del af Danske Vandværkers it-sikkerhedspakke.

Der er skabeloner til en it-beredskabsplan og udvidet sårbarhedsanalyse. (kun tilgængelig for medlemmer – login). 

Køb Danske Vandværkers it-sikkerhedspakker

It-sikkerhedspakkerne indeholder en sensor til logning og beredskabsstyring rapporter – læs mere om it-sikkerhedspakkerne 

Cyberforsikring

har du en cyberforsikring, som hjælper, hvis uheldet er ude?

Læs mere om cyberforsikring via Danske vandværkers forsikringstilbud her.

Luk de oplagte huller

Skift password til vandværkernes it-systemer 

Adgang til systemet skal helst ske i to faser -2F-login – ved hjælp af et ekstra engangspassword, som man kender fra nøglekortet til NemID.   

Opdater Windows og virusprogram 

Slå automatisk opdatering til og sørg for at din firewall er aktiveret. Java og Adobe skal også opdateres.  

Segmenter computernetværket, så de forskellige systemer adskilles   

Adskil it-systemer til administration og drift.

Begræns fjernstyring af vandværket 

I kan stadig overvåge driften ude fra, men være fysisk tilstede på vandværket for at ændre i driften. På den måde kan hackere ikke påvirke driften, selvom de tilraner sig adgang til systemet.   

Skift til en ’skrabet’ Windows-version

I en såkaldt “embedded” Windows-version er mange unødvendige standardprogrammer fjernet, som alligevel ikke skal bruges på en computer, der kun skal bruges til et SRO-system.

Det minimerer risikoen for kommunikationsfejl mellem SRO-systemet og Windows.  

Søg professionel rådgivning eller kontakt SRO-leverandøren.   

Udgivet 11. feb. 2022