Gå til indhold

It-sikkerhed: Det skal du have fokus på

Få gode råd til at opnå god it-sikkerhed på vandværket.

Hvordan er it-sikkerheden på jeres vandværk?

It-sikkerhed er vigtig – få gode råd her

Med den øgede digitalisering, er det vigtigt, at I arbejder med at højne it-sikkerheden på vandværket. 

På billedet herunder får du et overblik over de områder, du skal være opmærksom på i forbindelse med it-sikkerhed.

itsikkerhed-cirkel-fokusomraader_1
Udvalgte områder af speciel fokus for Danske Vandværkers medlemmer

Risikovurdering og beredskabsplan for it-nedbrud

Er der åbenlyse huller i vandværkets it-sikkerhed?

Du kan få foretaget et tjek af jeres it-sikkerhed som en del af Danske Vandværkers it-sikkerhedspakke.

Der er skabeloner til en it-beredskabsplan og udvidet sårbarhedsanalyse. (kun tilgængelig for medlemmer – login). 

It-beredskabsplan  

En it-beredskabsplan bliver mere og mere relevant i takt med den tiltagende digitalisering og desværre også den stigende cybertrussel.  

Som med den klassiske beredskabsplan skal en it-beredskabsplan hjælpe jer med at få et hurtigt overblik i en it-krise. Den skal give svar på hvad I skal gøre og kontakte. 

  • I skal kende vandværkets it-system og øvrige styresystemer.  
  • I skal forebygge it-beredskabssituationer gennem kendskab til, hvor der kan være sårbarheder i it-systemerne.  
  • I skal vide hvordan I kan begrænse konsekvenserne ved skadelige hændelser.  
  • I skal vide hvordan, I kan reetablere kritiske forretningsprocesser. 
  • I skal vurdere, hvilke oplysninger, der ikke skal fremgå af vandværkets hjemmeside. 

It-beredskabsplanen kan med fordel udarbejdes samarbejde med jeres it-leverandør, og når I er involveret i arbejdet, får I samtidig et godt kendskab til vandværkets it-systemer. 

Det er vigtigt, at I aftaler med jeres leverandør, hvordan ansvaret for it-systemerne er fordelt mellem jer.  

Hjælp til it-beredskabsplan


Det er også vigtigt, at I har en it-beredskabsplan.

Vi har udarbejdet tre skabeloner:

– It-beredskabsplan
– Retningslinjer for it-sikkerhed
– It-sikkerhedspolitik

I kan bruge skabelonerne til inspiration til arbejdet med it-beredskabet på jeres vandværk.

Her kan du hente skabelonerne – bemærk, du skal logge ind for at hente dem

Køb Danske Vandværkers it-sikkerhedspakke

It-sikkerhedspakken indeholder en sensor til logning og beredskabsstyring rapporter – læs mere om it-sikkerhedspakken 

Cyberforsikring

Har du en cyberforsikring, som hjælper, hvis uheldet er ude?

Læs mere om cyberforsikring via Danske vandværkers forsikringstilbud her.

Luk de oplagte huller

Skift password til vandværkernes it-systemer 

Adgang til systemet skal helst ske i to faser -2F-login – ved hjælp af et ekstra engangspassword, som man kender fra nøglekortet til NemID.   

Opdater Windows og virusprogram 

Slå automatisk opdatering til og sørg for at din firewall er aktiveret. Java og Adobe skal også opdateres.  

Segmenter computernetværket, så de forskellige systemer adskilles   

Adskil it-systemer til administration og drift.

Begræns fjernstyring af vandværket 

I kan stadig overvåge driften ude fra, men være fysisk tilstede på vandværket for at ændre i driften. På den måde kan hackere ikke påvirke driften, selvom de tilraner sig adgang til systemet.   

Skift til en ’skrabet’ Windows-version

I en såkaldt “embedded” Windows-version er mange unødvendige standardprogrammer fjernet, som alligevel ikke skal bruges på en computer, der kun skal bruges til et SRO-system.

Det minimerer risikoen for kommunikationsfejl mellem SRO-systemet og Windows.  

Søg professionel rådgivning eller kontakt SRO-leverandøren.   

Udgivet 11. feb. 2022