Gå til indhold

Bogføringslov kræver digitalisering

En ny bogføringslov er netop blevet vedtaget i Folketinget. Den kræver, at vandværkets – og alle andre virksomheders – bogføring og regnskaber skal digitaliseres. Loven træder i kraft i flere etaper hen over de næste år.

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure

Hvad er nyt?

Den nye bogføringslov vil kræve digitalisering af regnskabet – det gælder digital bogføring, digital opbevaring af regnskabsmaterialerne og en sikkerhedskopi af det hele. Der kommer også krav til arbejdsprocesser og -procedurer.

Første etape

Og netop den første etape, som træder i kraft allerede 1. juli 2022, har fokus rettet på, at virksomheder skal beskrive procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for arbejdet.

Vi opfordrer til, at I søger rådgivning hos jeres revisor om, hvordan I kommer godt i gang.

De næste etaper

Men de væsentligste punkter i loven, som omhandler digitalisering, træder i kraft 1. januar 2026 for regnskabsklasse A, som omfatter de fleste vandværker.

Hvis vandværket aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, C eller D træder loven i kraft i 2024.

Formålet med loven

Kravene i den nye bogføringslov skal blandt andet bidrage til:

  • Digital bogføring – ikrafttræden 1. januar 2024 eller 1. januar 2026.
  • Digital opbevaring af bogføring og bilag (andet regnskabsmateriale kan opbevares på papir) – ikrafttræden 1. januar 2024.
  • Løbende digitale sikkerhedskopier af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis.
  • At digitale bogføringssystemer skal være godkendt af Erhvervsstyrelsen. Egne specialtilpassede bogføringssystemer tillades, hvis det kan dokumenteres, at de lever op til Erhvervsstyrelsen krav til øvrige godkendte bogføringssystemer.

Digitale bogføringssystemer

Kravene om brug af digitale bogføringssystemer indføres over en årrække for give tid til at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre systemudbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner. Fremover skal alle bogføringssystemer, der markedsføres i Danmark, anmeldes til og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Udgivet 01. dec. 2022