Gå til indhold

Bogføringslov kræver digitalisering

En ny bogføringslov er blevet vedtaget i Folketinget i 2022. Den kræver, at vandværkets – og alle andre virksomheders – bogføring og regnskaber skal digitaliseres. Loven træder i kraft i flere etaper hen over de næste år.

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure

Hvad er nyt?

Den nye bogføringslov vil kræve digitalisering af regnskabet – det gælder digital bogføring, digital opbevaring af regnskabsmaterialerne og en sikkerhedskopi af det hele. Der kommer også krav til arbejdsprocesser og -procedurer.

Undtagelse fra krav om digital bogføring

Kravet om digital bogføring vil ikke gælde for vandværker, der:

 • ikke er omfattet af bogføringspligt
 • ikke har haft en nettoomsætning (indtægter uden moms, skatter og afgifter) på 300.000 kr. på to af hinanden følgende år.

Tag testen og find ud af, om I er omfattet af reglerne

Første etape

Og netop den første etape, som træder i kraft allerede 1. juli 2022, har fokus rettet på, at virksomheder skal beskrive procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for arbejdet.

Vi opfordrer til, at I søger rådgivning hos jeres revisor om, hvordan I kommer godt i gang. Alternativt kan I starte med at kigge i Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure.

 • De kendte gamle regler for bogføring gælder stadig.
 • Der er fra i år krav om at der skal foretages de nødvendige afstemninger for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger om moms, skatter, afgifter og evt. årsrapporter, som foreligger på det tidspunkt hvor indberetningen foretages.
 • Derudover er definitionen af regnskabsmateriale udvidet til også at omfatte noter og ledelsesberetningerne, samt skøn og vurdering fortaget i årsrapporten.
 • Der vil være en skærpet kontrol af bogføringskravene og bødeniveauet for overtrædelse er hævet. Fra 10.000 kr. og op til 1,5 mio. kr.

De næste etaper

 • Krav til de digitale bogføringssystemer er udskudt og det vides endnu ikke præcis, hvornår de træder i kraft. Det anbefales derfor, at vandværkerne holder øje med disse løbende enten gennem jeres nuværende udbyder eller her: Digital bogføring | erhvervsstyrelsen.dk
 • Tidligst fra 1. januar 2024 vil regnskabsklasse B, C og D være omfattet af kravet om bogføring i et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.
 • Tidligst fra 1. januar 2026 vil regnskabsklasse A være omfattet af kravet om bogføring i et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Det vil således være langt de fleste vandværker der tidligst i 2026, skal opfylde kravet om bogføring i et registreret digitalt bogføringssystem.

Formålet med loven

Kravene i den nye bogføringslov skal blandt andet bidrage til:

 • Digital bogføring – ikrafttræden 1. januar 2024 eller 1. januar 2026.
 • Digital opbevaring af bogføring og bilag (andet regnskabsmateriale kan opbevares på papir) – ikrafttræden 1. januar 2024.
 • Løbende digitale sikkerhedskopier af bogføring og bilag, som skal opbevares på betryggende vis.
 • At digitale bogføringssystemer skal være godkendt af Erhvervsstyrelsen. Egne specialtilpassede bogføringssystemer tillades, hvis det kan dokumenteres, at de lever op til Erhvervsstyrelsen krav til øvrige godkendte bogføringssystemer.

Digitale bogføringssystemer

Kravene om brug af digitale bogføringssystemer indføres over en årrække for give tid til at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre systemudbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner. Fremover skal alle bogføringssystemer, der markedsføres i Danmark, anmeldes til og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Udgivet 28. jun. 2023