Gå til indhold

BNBO: Forhandling, aftale og deklaration

Sådan kommer I gennem BNBO-forhandlinger og får landet en fair BNBO-aftale for begge parter.

Indledende dialog med lodsejer  

Hvilke løsninger er der? 

På det første møde, anbefaler vi, at I udelukkende taler om de løsningsmuligheder, der kan være – vent med at tale om økonomi til senere.   

Tag udgangspunkt i et oversigtskort med matrikel og omfanget af BNBO-området og drøft, hvilke løsningsmuligheder (virkemidler) der kan være i det enkelte BNBO-område?  

Bør arealet evt. tilpasses, så en lodsejer kan komme rundt på sit markareal med landbrugsmaskinerne?  

Inddrag eventuelt jeres kommune. Måske kan arealet indgå som en skov, rekreativt område til beboere eller afgræsningsareal.  

Aftal et nyt møde til en opfølgende snak og brug mellemtiden til at tænke mulighederne igennem.   

Flere kommuner har udarbejdet virkemiddelkataloger med inspiration til løsninger. Hent dem her på siden til højre.   

Undgå interessekonflikter i forhandlingen

Bestyrelsesmedlemmer kan være inhabile i BNBO-forhandlingerne. 

Hvis én eller flere af vandværkets bestyrelsesmedlemmer samtidig er lodsejere, som har krav på erstatning for sprøjtefrie BNBO’er, så bør I sørge for, at de ikke repræsenterer vandværket i BNBO-forhandlingerne.   

Det er vigtigt, at vandværkets bestyrelse handler uafhængigt af særinteresser og udelukkende træffer beslutninger, der gavner vandværkets forbrugere. Samtidig undgår du som enkeltperson at komme i klemme, hvis du forholder dig til, om du han være inhabil. 

Hvilken type aftale skal vi vælge

Læs om forskellige typer af BNBO-aftaler

Frivillig aftale og deklaration

Hvis et vandværk og lodsejer/virksomhedsejer kan blive enige om at beskytte et BNBO-område, skal der underskrives to dokumenter.  

Det første dokument er selve aftalen om beskyttelse, hvor erstatningsberegning, lovhjemmel og betingelser fremgår.  

Er den BNBO-aftale, I skal indgå, omfattet af kommunens indsatsplan?

BNBO kan enten ligge inden eller uden for et område, der er med i en kommunal indsatsplan. Afklar med kommunen om jeres BNBO er omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, det har nemlig en betydning for hvilken aftaleskabelon, I skal bruge.  

2: Deklaration 
Det andet dokument er selve deklarationen, som skal tinglyses på ejendommen. 

Deklarationen indeholder en nærmere præcisering af, hvilket areal det drejer sig om, hvad beskyttelsen indebærer af begrænsninger og selve håndhævelsen af talen.   

Bemærk: Hvis BNBO er omfattet af kommunens indsatsplan, så har kommunen 14 dage til at gøre indsigelse, hvis aftalen strider mod kommunens planlægning.  

Skabelonerne

Vi har udarbejdet skabelontekster i samarbejde med SEGES og DANVA.  

Skabelonerne med tekst til frivillige aftaler kan bruges:

  • ENTEN til permanente aftaler med engangserstatning
  • ELLER til aftaler med årlig kompensation i et antal år. 

I kan tilpasse skabelontekster efter jeres aftale med lodsejer eller virksomhedsejer.  

Orienter kommunen

Husk at orientere kommunen om, at der er indgået aftale mellem vandværk og lodsejer eller virksomhedsejer. Kommunen skal indberette disse oplysninger  til Miljøministeriet.  

Kommunalt påbud 

Hvis vandværk og lodsejer eller virksomhedsejer ikke kan indgå en aftale om beskyttelse i BNBO, kan kommunen meddele et påbud. Derfor er vigtigt, at I orienterer kommunen dette.

Vandværket betaler erstatningen

Vandværket betaler erstatningen til lodsejer/virksomhedsejer for de restriktioner, som gælder i det enkelte BNBO. Det gælder både ved en frivillig aftale og ved et kommunalt påbud. 

Fase 2: Generelt sprøjteforbud

I efteråret 2022 gennemfører Miljø- og Fødevareministeriet evaluering for at få overblik over, hvor mange frivillige BNBO-aftaler, der er indgået. Der bliver også kigget på, de BNBO’er, som kommunerne har vurderet ikke behøvede en indsats, er fyldestgørende.

Hvis Miljø- og Fødevareministeriet at arbejdet med BNBO ikke er kommet i mål, er de politiske aftaleparter enige om at gennemføre et generelt sprøjteforbud i alle BNBO’er.

Udgivet 29. jun. 2023