Gå til indhold

Tilsyn med BNBO-aftaler

Når der indgås en BNBO-aftale mellem vandværk og lodsejer/virksomhed, skal de to parter sikre, at aftalen overholdes.

Begge parter har en interesse i at overholde aftalen. 

Vandværkerne har betalt erstatning eller en løbende kompensation for den indgåede aftale.  

Tilsyn med aftalen

Frivillig aftale   

Når der indgås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer, så skal de to parter sikre, at forholdet i aftalen overholdes. Det må antages, at begge parter er interesseret i at overholde den frivillige aftale som I har indgået.  

Det er vandværkets opgave at føre tilsyn med at den frivillige aftale overholdes.  

Kommunalt påbud  

Har kommunen meddelt et påbud til lodsejer, er det kommunen, der skal føre tilsyn med at det meddelte påbud overholdes.  

Guide og skema

Sammen med NIRAS har vi udarbejdet en tilsynsguide og tilsynsskema, som kan hjælpe jer på vej. Hent materialet her på siden til højre.

Hjælp hinanden

  • Tal sammen med andre vandværker. Drøft hvordan vandværkerne kan hjælpe hinanden med tilsyn
  • Tal om fælles tilsyn i jeres vandsamarbejde eller vandråd   
  • Tal om, hvordan et tilsyn kan gennemføres, hvornår og hvor ofte, der skal føres tilsyn, og om det evt. ske som en stikprøvekontrol.  
  • Tal om hvorvidt det er nødvendigt at føre tilsyn på økologiske arealer. Økologiske arealer kontrolleres nemlig årligt af Landbrugsstyrelsen.  
  • Tal om, hvordan tilsyn på et virksomhedsareal kan ske 
  • Kan et tilsyn evt. ske igennem jeres vandsamarbejde, vandråde eller i samarbejde mellem to eller flere vandværker. I kan også indgå en fælles aftale med en rådgiver om tilsynsopgaven.  
  • Tal om hvorvidt lodsejer skal tilbydes at deltage i et tilsyn  
  • Hjælp hinanden og fastlæg rammer for, hvordan I vil føre et tilsyn i jeres område.   
Udgivet 07. dec. 2022