Gå til indhold

Ny lov forbyder sprøjtemidler i BNBO

Tirsdag d. 21. maj 2024 vedtog Folketinget et nyt lovforslag, der forbyder brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

I Danske Vandværker ser vi frem til, at der kommer klare og tydelige rammer for at stoppe brugen af sprøjtemidler i de udlagte BNBO-områder. Det fortjener vores drikkevand.  

Processen med at indgå frivillige aftaler om at beskytte vores drikkevandsboringer taler sit tydelige sprog. Det er helt afgørende, at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling, når vi skal i mål med beskyttelsen.

Fremover skal kommunerne udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

Det er vigtigt at huske, at der allerede er indgået mange lokale aftaler tilpasset de konkrete forhold. Blandt andet er Lemvig, Bornholm og Ærø helt i mål med de boringsnære beskyttelsesområder, så det kan altså lade sig gøre. Men alle er ikke i mål endnu.

Med loven bliver tavlen visket ren. Vi skal i mål med grundvandsbeskyttelsen i BNBO. Det er en bunden og vigtig opgave.  

Medlemmer af Danske Vandværker kan få rådgivning om BNBO

Baggrund for loven

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens BNBO-akutplan fra juni 2023 og træder i kraft den 1. juli 2024.

Kommunerne får en overgangsperiode til at udsted påbud i BNBO-områder, hvor en frivillig aftale har været forsøgt – overgangsperioden løber frem til 1. januar 2025.

For alle øvrige BNBO’er skal kommunerne udstede påbud senest ved årsskiftet.

Læs pressemeddelelse fra Miljøministeriet her.

Udgivet 21. maj. 2024