Gå til indhold

Informer kommunen om BNBO-arbejdet

Det er vigtigt, at I husker at orientere kommunen om, hvordan det går med jeres BNBO-proces.


Kommunen skal nemlig indberette oplysninger om hvordan det går med BNBO arbejdet til Miljøstyrelsen.

Kommunen skal vide, hvilke overvejelser og beslutninger I har truffet, om I har indgået en aftale og om I har planer om en sammenlægning med andre vandværker.

Kommunen skal på baggrund af jeres tilbagemeldinger tage stilling til, om de skal meddele et påbud, eksempelvis hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.

Hvornår bør I informere kommunen?

  • Når I har indgået aftale med lodsejer/virksomhedsejer og hvis I tinglyst en deklaration.
  • Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejer/virksomhedsejer.
  • Hvis I har planer om at lægge jer sammen med andre vandværker. Det kan betyde, at en/flere boringer skal sløjfes og det kan have betydning for indvindingstilladelsen størrelse og dermed betydning for BNBO-arealet på boringerne.
  • Hvis har truffet besluttet om at sløjfe en boring i nær fremtid. Det er vigtigt at vende dette med kommunen. Dette skal indberettes, hvis beskyttelse ikke er nødvendig.
  • Hvis I har behov for at ændre jeres eksisterende indvindingstilladelse, det kan have betydning for størrelsen af jeres BNBO-arealer.
  • Hvis bestyrelsen på vandværket har besluttet, at vandværket ikke ønsker at indgå en frivillig aftale med lodsejer/virksomhedsejer. Kommunen skal derved tage stilling til, om de skal meddele et påbud til lodsejer/virksomhedsejer.

Miljøministeriet vurderer, på baggrund af kommunernes indberetning om beskyttelsen af BNBO er kommet i mål. Hvis ikke beskyttelsen er kommet i mål, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO.

De frivillige aftaler der er indgået, vil ikke blive berørt af et generelt forbud.

Udgivet 10. okt. 2022