Gå til indhold

Tilbagestrømning

Hjælp forbrugerne i jeres forsyningsområde med at få styr på deres tilbagestrømningssikring og undgå forurening på ledningsnettet.

Tilbagestrømningssikring sikrer drikkevandet mod forurening ved tilbageløb.

Selv om det er ejeren af en vandinstallation, der har ansvaret for tilbagestrømningssikringen, bør I på vandværket være aktive og hjælpe ejerne med at få styr på sikringen.

VVS-installatører skal følge kravene i bygningsreglementet, vandforsyningsloven og eventuelle krav fra vandværkets hjemmeside. VVS’erne har pligt til at informere både ejeren og vandværket, hvis han finder noget, der kan skade ledningsnettet.

Hvor er der risiko for tilbagestrømning?

 • Parcelhuset
  Fra varmtvandsbeholder og haveslanger, der ligger i et badebassin, baljer eller vandpytter.
 • Landbrug
  Fra drikkekar, marksprøjter, hvis der tappes vand direkte fra vandhane.
 • Institutioner og vaskerier
  Fra vaskemaskiner, opvaskemaskiner og fra køkkener.
 • Lystbådehavnen
 • Rensningsanlæg
 • Tapning fra brandstander

Tekniske og lovmæssige bestemmelser

Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand, vand fra brandslukningsanlæg og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.

Bygningsreglementet § 419

Stk. 3. Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual ved ibrugtagning. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. Men norm- og rørcenteranvisning er nævnt. 

Stk. 2. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, f.eks. fra svigtende tilbagestrømningssikringer, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

Stk. 3. Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.

Tekniske regler og standarder, der gælder for tilbagestrømningssikring er beskrevet i:

 • Rørcenteranvisning nr. 015  
  Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer. Rørcenteranvisningen er en formidlet udgave af standarden, som også indeholder en række eksempler på, hvordan sikring mod tilbageløb bør udformes.
Udgivet 13. sep. 2022