Gå til indhold

Fjernaflæsning af vandmålere

Forbrugerne skal vide, hvornår I fjernaflæser vandmålerne. Dermed kan de sammenligne om aflæsningen stemmer med deres egen vandmåler.

Ok, at varsle via hjemmeside og e-mail

Det er helt fint at informere via vandværkets hjemmeside, e-mail eller sms hvornår fjernaflæsningen af vandmålerne finder sted.

Angiv snævert tidsinterval

Det kan tage flere dage at fange målernes signaler og hente aflæsningstallet afhængigt af, hvor stort jeres forsyningsområde er.

Afhængig af målerfabrikat er det muligt, at indstille måleren til at registrere aflæsningen den første dag i måneden. Så kan I efterfølgende hente oplysningerne, når det passer jer.

Det er også helt i orden, at I blot oplyser et tidsinterval, hvor fjernaflæsningen foregår.

Hvis I holder tidsintervallet så snævert og præcist som muligt, kan I mindskes den naturlige forskel i målertallet.

Det kan opstå, hvis forbrugeren skriver målerens tal ned om mandagen, og I først aflæser torsdag.

Samtidig minimere I antallet af spørgsmål og henvendelser fra forbrugerne om tal, der afviger.

Oplys, hvor og hvornår i forsyningsområdet I aflæser

Hvis det er muligt, er det en god ide at fortælle, hvor i forsyningsområdet, I aflæse hvornår.

Hvis tallene ikke er ens?

Det er altid tallene på forbrugerens vandmåler, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse med tallene fra fjernaflæsningen.

Fjernaflæsning uden samtykke

I må gerne fjernaflæse vandmålere uden den enkelte forbrugers samtykke.

I følge GDPR-reglerne (persondatabeskyttelse) må vandværket gerne fjernaflæse vandmålere uden den enkelte forbrugers samtykke. Det fremgår af Energistyrelsens notat fra 2018.

Læs notat her.

Udgivet 13. sep. 2022