Gå til indhold

Langsigtet renoveringsplan

Brug værktøjet og få en færdig langsigtet renoveringsplan for ledningsnettet.

Hent værktøjet, der giver jer en færdig langsigtet renoveringsplan for ledningsnettet. Værktøjet giver et godt grafisk overblik til drøftelse af investeringsniveau i bestyrelsen. 

Den færdige plan for renovering tager udgangspunkt i jeres egne data, som I skal trække ud i en Excelfil fra jeres ledningsregistreringssystem (GIS).  

Værktøjet består af to Excelfiler

1: Vandledningsudtræk
Download Excelfilen “Vandledningsudtræk” og gem den på din PC.

Træk data ud fra jeres ledningsregistreringssystem (GIS) og indlæs dem i Excelfilen med navnet “Vandledningsudtræk”.

Data i Vandledningsudtræk

Data der skal indsættes i dataarket

Figuren viser et eksempel på data, der er indlæst.

Vigtigt, at materialetype har de samme navne, som der står i styringsarket under tekniske data, f.eks. PVC, hvid.

Data der er indlæst i arket Vandledningsudtræk

Kravene til data er

  • knude1navn (startpunkt)
  • knude2navn (slutpunkt)

Bemærk: Hvis der ikke er start- og slutpunkt, men et vejnavn, sættes det ind i kolonne “knude1navn”. Kolonnen “knude2navn” skal i så fald stå tomt.

  • Længde (i meter)
  • IndvendigDim (f.eks. Ø63)
  • DatoEtableret
  • Ledningstype (Stikledning, Forsyningsledning mm.)

Materialetyper

(PE, PVC osv. se mere i tabellen neden under)

Materialetyper

Vigtigt

Vær obs på, at kolonneoverskrifterne IKKE må ændres, og data skal indlæses i skabelonen og kolonner som skabelonen er.

Sker det ikke, virker værktøjets automatik ikke.  

2: GIS data

Download Excelfilen “Styring af aktiver” og gem den på din PC.

Åben Excelarket og tryk på Ikonet “GIS data” og vælg Excelfilen “Vandledningsudtræk” med dine GIS-data (Der hvor du har gemt den på din PC).

Ikonet GIS data


Tryk på ikonet “Graf” og få vist en investeringsplan med økonomi og årstal.

Grafen viser investeringsplanen

Grafen her over viser Investeringsplanen, og er et godt udgangspunkt til bestyrelsens planlægning af budget, langsigtet investeringsniveau og input til takster.

Data og graf kan opdateres årligt, når bestyrelsen skal have en ny drøftelse af investeringsniveauet.

Værktøjet kan også bruges ved sammenlægninger, for at sammenligne vandværkernes investeringer. 

Se videoguide

Udgivet 05. okt. 2022